Opleidingen details Universiteit Maastricht, O&O

Als u als professional deze cursus gevolgd heeft dan wordt de presentie ingegeven door de opleider.

Basiskwalificatie Onderwijs (BKO) (ID nummer: 340521)
Nascholing met (fysieke) bijeenkomst(en)/ accreditatie per bijeenkomst
CategorieGeaccrediteerde puntenAccreditatieperiode
Algemene scholing cluster 1,2 en 33023-1-2019 t/m 22-1-2020

De Universiteit Maastricht hecht grote waarde aan goed onderwijs en deskundige docenten. Een structurele invoering van BKO geeft professionalisering van docenten een impuls. Docenten optimaliseren in dit opleidingstraject hun bekwaamheden door het ontwikkelen van zes competenties toegespitst op de onderwijspraktijk, te weten:
vakinhoudelijk handelen,
ontwikkelen van onderwijs,
uitvoeren van onderwijs,
beoordelen en toetsen van studenten,
samenwerken,
reflecteren op eigen handelen,

Deze competenties zijn de leidraad en bepalen de inhoud van het BKO-programma. BKO past binnen de universitaire plannen om een landelijk erkende onderwijskwalificatie te ontwikkelen voor medewerkers van alle faculteiten.

VOOR WIE IS BKO BEDOELD
BKO is bedoeld voor alle stafleden met uitvoerende en/of coordinerende onderwijstaken in het geneeskundig, gezondheidswetenschappelijk en moleculair levenswetenschappelijk curriculum.
Docenten ontwikkelen en verdiepen hun onderwijskundige kennis door deelname aan de BKO. Dit komt de onderwijskwaliteit ten goede en verhoogt het werkplezier van de docent. Hierdoor kan men tevens de persoonlijke ambities op het gebied van onderwijs realiseren.

Doel
Het verkrijgen van een brede oriëntatie op onderwijs, waarbij onderwijscompetenties worden verbeterd en geoptimaliseerd.

Doelgroep
Alle stafleden met onderwijstaken: docenten, universitair docenten, universitair hoofddocenten, hoogleraren, clinici met onderwijstaken en onderzoekers met onderwijstaken.

Studiebelasting
60 uur.

Werkwijze en Beoordeling
Er wordt nauw aangesloten bij de onderwijspraktijk. Eigen onderwijservaringen worden kritisch onder de loep genomen en worden vertaalt naar nieuwe inzichten van de eigen onderwijspraktijk. Zo worden de 6 onderwijskundige competenties ontwikkeld en met behulp van bewijsmateriaal vastgelegd in een elektronisch portfolio. Het portfolio is het beoordelingsdocument op basis waarvan de BKO wordt gecertificeerd.

Landelijke erkenning
Een toegekende kwalificatie geeft automatisch vrijstelling bij andere universitaire centra als gevolg van de overeenkomst: wederzijdse erkenning BKO, januari 2008 door de VSNU.

 

(Meerdaagse) Nascholing
Bestand 
BKO-programma 2019.pdf307 KB
0
De Faculty of Health and Medical Life Sciences vergoedt de gemaakte kosten.
LocatieMaastricht (NL) (Toon kaart)
Bijeenkomsten
 Algemene scholing cluster 1,2 en 3DatumTijd
Blauwdruk BKO en competentie: ontwerpen van onderwijs615-05-2019
Ontwerpen en uitvoeren van onderwijs612-06-2019
Uitvoeren van onderwijs610-07-2019
Uitvoeren en beoordelen en toetsen van onderwijs611-09-2019
Beoordelen en toetsen van onderwijs609-10-2019

LocatieMaastricht (NL) (Toon kaart)
Bijeenkomsten
 Algemene scholing cluster 1,2 en 3DatumTijd
Blauwdruk BKO en competentie: ontwerpen van onderwijs607-05-20199:00 - 17:00
Ontwerpen en uitvoeren van onderwijs604-06-20199:00 - 17:00
Uitvoeren van onderwijs602-07-20199:00 - 17:00
Uitvoeren en beoordelen en toetsen van onderwijs610-09-20199:00 - 17:00
Beoordelen en toetsen van onderwijs622-10-20199:00 - 17:00

LocatieMaastricht (NL) (Toon kaart)
Bijeenkomsten
 Algemene scholing cluster 1,2 en 3DatumTijd
Blauwdruk BKO en competentie: ontwerpen van onderwijs623-01-201909:00 - 17:00
Ontwerpen en uitvoeren van onderwijs620-02-201909:00 - 17:00
Uitvoeren van onderwijs620-03-201909:00 - 17:00
Uitvoeren en beoordelen en toetsen van onderwijs617-04-201909:00 - 17:00
Beoordelen en toetsen van onderwijs615-05-201909:00 - 17:00

Het betreft de Universiteit Maastricht, Faculteit Health, Medicine and Life Science afdeling Geneeskunde. Binnen de vakgroep Onderwijsontwikkeling en Onderwijsresearch (O&O) bevindt zich de taakgroep Docentprofessionalisering (DocProf). Deze taakgroep ontwikkelt, coordineert en draagt zorg voor de uitvoering van workshops en trainingen voor docenten betrokken bij het onderwijs van de opleiding voor geneeskunde. De accreditatievraag richt zich in eerste instantie op twee trainingen die momenteel aangeboden worden voor docenten/ begeleiders die betrokken zijn bij het masterdeel van de opleiding en in de nabije toekomst ook voor vervolgopleidingen specialisten. Het betreft de Basistraining Clinical Teaching en de Basistraining Toetsen op de werkplek.

 

Universiteitssingel 60
6229 ER
Maastricht
Postbus 616
6200 MD
Maastricht
043-3885751
Selecteer een bestand aub.