Opleidingen details Psychologische Dienstverlening IJsselgroep (PDIJ)

Als u als professional deze cursus gevolgd heeft dan wordt de presentie ingegeven door de opleider.

Basisopleiding dyslexiebehandelaar (ID nummer: 340417)
Cursus met (fysieke) bijeenkomst(en)/ alleen accreditatie voor totaal (1 uitvoeringsdatum)
CategorieGeaccrediteerde puntenAccreditatieperiode
K&J/OG herregistratie1213-11-2018 t/m 12-11-2019
K&J/OG opleiding - behandeling 1013-11-2018 t/m 12-11-2019
K&J/OG opleiding - diagnostiek213-11-2018 t/m 12-11-2019
K&J/OG opleiding - extra literatuurstudie1213-11-2018 t/m 12-11-2019

In deze interne cursus krijg je actuele inzichten over diagnostiek en behandeling van ernstige, enkelvoudige dyslexie op basis van het Protocol Dyslexie Diagnostiek & Behandeling voor de zorg (PDDB 2.0). Er is aandacht voor de algemene principes die aan effectieve (evidence based) dyslexiebehandelingen ten grondslag liggen, maar het accent ligt vooral op de praktische toepassing van deze kennis in het opzetten van een behandelplan en het uitvoeren van behandeling. Je oefent aan de hand van jouw eigen casuïstiek met het opzetten van een behandelplan.

In de eerste bijeenkomst geven we inzicht in de definities van dyslexie en zoomen we in op de definitie van Blomert (protocol PDDB 2.0, 2013). We hebben aandacht voor de diagnostiek van EED (ernstige enkelvoudige dyslexie), we bespreken de huidige stand van zaken binnen de vergoede dyslexiezorg en nemen het behandelprotocol door. We hebben hierbij aandacht voor de opbouw van de behandelingen en concrete invulling van de behandelsessies.

De tweede en derde module richten zich op het aanvankelijk en voortgezet technisch lezen en spellen. We oefenen met het maken van lees- en spellinganalyses en leren dit om te zetten naar onderwijsbehoeften. We geven inzicht in de diverse leesstrategieën en nemen de deelnemers mee in de spellingopbouw binnen de ONL behandelmethode. De focus ligt op praktische vaardigheden om met de leerling in de les mee aan de slag te gaan.

Binnen een dyslexiebehandeling is het van belang om aandacht te hebben voor de werkzame processen die bijdragen aan de effectiviteit van de behandeling. In module 4 gaan we nader in op didactische en pedagogische aspecten die hieronder vallen. Zaken als feedback geven, doelen stellen, eigenaarschap van het eigen leerproces bij de leerling vergroten en het vormgeven aan een goede behandelrelatie komen aan de orde.

De diagnose dyslexie krijgen geeft voor sommige leerlingen ook emotionele gevolgen. Psycho-educatie - wat is dyslexie, wat betekent dat voor jou, hoe ga je daar mee om - speelt daarom ook een rol binnen de dyslexiebehandeling. Daarnaast hecht IJsselgroep groot belang aan het zichtbaar maken en uitvergroten van talenten van een kind met dyslexie. Deze onderwerpen staan in module 5 centraal. We laten deelnemers kennismaken met materialen, middelen en oefenen specifiek in het voeren van een talentgesprek.

Omdat de dyslexiebehandeling op school plaatsvindt, hebben we naast goed contact met ouders, ook veel aandacht voor een goede afstemming met school. Afstemming tussen alle betrokkenen - leerling, ouders, leerkracht, behandelaar - is van groot belang voor het behalen van optimale resultaten.

Aan het eind van de cursus krijgen de deelnemers een tweetal opdrachten mee. Deze opdrachten worden binnen 4 weken na afronding van de cursus ingeleverd bij de docenten en beoordeeld.

uitsluitend academici
Cursus
 Inleidend
4
12
ja
0
12
toetsing en evaluatie
Universitair opgeleide orthopedagogen of psychologen met aantekening diagnostiek die enige kennis hebben van dyslexie.
Hoofdniveau
Herregistratie KJ/OG
Registratie KJ/OG
Tijd9:30 - 16:30
LocatieApeldoorn (NL) (Toon kaart)

Tijd9:30 - 16:30
LocatieApeldoorn (NL) (Toon kaart)

Tijd9:30 - 16:30
LocatieApeldoorn (NL) (Toon kaart)

Tijd9:30 - 16:30
LocatieApeldoorn (NL) (Toon kaart)

IJsselgroep is een organisatie die bestaat uit de psychologische dienstverlening en educatieve dienstverlening. Binnen de psychologische dienstverlening bieden wij: dyslexiezorg, basis ggz, specialistische ggz en schoolbegeleiding. We hebben vestigingen en behandellocaties in de provincies: Drenthe, Overijssel, Flevoland, Gelderland.
Adres bezoekadres, tevens cursuslocatie; Tweede Wormenseweg 80
7331 VG
Apeldoorn
Postbus 10257
7301 GG
Apeldoorn
0880931616
Selecteer een bestand aub.