Opleidingen details Intervet Nederland bv

Als u als professional deze cursus gevolgd heeft dan wordt de presentie ingegeven door de opleider.

Opleiding Veterinair Preventie Professional (ID nummer: 340264)
Cursus met (fysieke) bijeenkomst(en)/ alleen accreditatie voor totaal
CategorieGeaccrediteerde puntenAccreditatieperiode
Scholing Gezelschapsdieren114-4-2019 t/m 3-4-2020

Interactieve opleiding voor veterinaire professionals
Speciaal voor veterinaire professionals die een stap verder willen in preventieve diergeneeskunde, introduceert MSD Animal Health de interactieve opleiding ‘Veterinair Preventie Professional’.
Deze online opleiding bestaat uit 4 e-learningsmodules (vaccinatie, ectoparasieten, endoparasieten
en veilig gebruik van diergeneesmiddelen), een eindtoets en een inspirerende communicatietraining op locatie.

De e-learningsmodules zijn interactief en van hoog niveau en daarmee geschikt voor (eerstelijns) dierenartsen en geïnteresseerde paraveterinairen. Naast theorie en diverse praktijkvoorbeelden, krijg je de nodige tips en vaardigheden aangereikt.

Je kunt de opleiding volgen waar en wanneer je maar wilt; in het tempo dat jou past. Het doorlopen van alle e-learningsmodules incl. de eindtoets duurt gemiddeld 5 uur

Als eerstelijns dierenarts en paraveterinair is het geven van advies over preventieve zorg een belangrijk  onderdeel van je werk. Preventieve zorg is een bijzonder kennisgebied. Naast diergezondheid, speelt ook de volksgezondheid een belangrijke rol. Bovendien blijven richtlijnen en opvattingen aan verandering onderhevig. Serieuze aandacht voor preventieve zorg verdient dan ook nascholing. MSD Animal Health levert hier met deze opleiding een bijdrage aan.

Effectief adviseren over preventieve zorg
Na afronding van de 4 e-learningsmodules (incl. de eindtoets) ben je klaar voor de praktische communicatietraining op locatie. Tijdens deze (dag)training werk je aan een effectief en overtuigend preventie-advies en leer je hoe je eigenaren kunt motiveren. Als je de training met je eigen praktijkteam volgt, kun je direct aan de slag met het maken van een effectief preventief communicatieprotocol.

Hoofdleerdoel van de complete opleiding: ( deze leerdoelen zijn ook in de bijlage opgenomen)

Na afloop van de e training zullen de deelnemers de kennis hebben om volgens de laatste wetenschappelijke inzichten effectief advies op maat te geven over preventieve zorg.

Leerdoelen per e-learning module:

Vaccinatie:

De volgende doelstellingen worden via de e-module (met een tijdsinvestering van 75min) verkregen. De e-module is opgebouwd in 6 stappen:

 • Algemeen: vaccineren en immuniseren
 • Vaccineren van de hond
 • Vaccineren van de kat
 • Vaccineren van het konijn
 • Titerbepaling
 • Casussen: om de tussentijdse kennis te toetsen worden er een drietal casussen voorgelegd, waarin alle materie moet worden geïmplementeerd.

 

Vaccineren en immuniseren

Bij het uitleggen van vaccineren en immuniseren gaat het om het kennen van het immunisatieproces zodat hij het op een klant kan overbrengen.

 • Hierbij legt hij het immunisatieproces na vaccinatie uit. De cursist:
  • Maakt hierbij verschil tussen passieve en actieve immuniteit
   • Antilichamen; Geheugencellen; Cellulaire immuniteit
  • Maakt hierbij verschil tussen cellulaire- en humorale immuniteit
  • Weet welke factoren die de uitkomst van een vaccinatie kunnen beïnvloeden
   • Maternale immuniteit; onbeschermde periode; hoog/laag titervaccins.
 • Hierbij legt hij het belang van groepsimmuniteit uit. De cursist:
  • Kan aangeven wat een lage en ene hoge populatie immuniteit voor effect heeft.
  • Kan aangeven wat de geschatte vaccinatiegraad in Nederland onder honden en katten is.
 • Kan de verschillende kenmerken van ‘levende vaccins’ en ‘dode vaccins’ herkennen.
 • Kan de risico’s van vaccineren in schatten en te benoemen.
 • Kan met de adviezen van de vaccinatierichtlijnen werken.

Vaccinatieadvies op maat

Bij het geven van vaccinatieadvies op maat gaat het om het kennen van de laatste richtlijnen en inzichten op het gebied van vaccineren (van honden en katten en konijnen) voor de meest voorkomende ziekten* en het kunnen onderbouwen van dit advies naar de eigenaar.

* Bij honden: Hondenziekte; Infectieuze hepatitis; Canine parvo; Leptospirose; Besmettelijke hondenhoest (kennelhoest); Hondsdolheid (Rabiës)

Bij katten: Kattenziekte; Feline herpesvirus; Feline calicivirus; Chlamydophila felis; Bordetella bronchiseptica; Rabiës virus; Feline infectieuze peritonitis; Feline leukemie

 

Bij Konijnen: Myxomatose; Rabbit haemorrhagic disease

 

 • Hierbij kan hij de vaccinatierichtlijnen van het ABCD en de WSAVA interpreteren voor de Nederlandse situatie.
 • Hierbij onderbouwd hij waarom het belangrijk is om tegen deze ziekten te vaccineren en maakt hierbij gebruik van
  • het voorkomen;
  • de diagnostiek,
  • symptomen en behandeling.
 • Hierbij maakt hij onderscheid in core en non-core vaccinaties.
 • Hierbij bespreekt hij proactief het belang van vaccineren met diereigenaren.
 • Hierbij kan hij omgaan met veelgehoorde bezwaren omtrent vaccineren.
 • Hierbij heeft hij kennis van het inzetten van titerbepaling en kan hij onderbouwen wanneer het zinvol is om immuniteit te meten.

 

 

 

Endoparasieten:

De volgende doelstellingen worden via de e-module (met een tijdsinvestering van 90min) verkregen. De e-module is opgebouwd in 8 stappen:

 • Algemeen
 • Rondwormen in het maagdarmkanaal
 • Rondwormen buiten het maagdarmkanaal
 • Lintwormen
 • Eencelligen
 • Diagnostiek
 • Oefenvragen
 • Casussen: om de tussentijdse kennis te toetsen worden er twee casussen voorgelegd, waarin alle materie moet worden geïmplementeerd.

 

Goede kennis over de meest voorkomende endoparasieten* bij hond en kat om de eigenaar goed te kunnen adviseren over wormbestrijding.

* Rondwormen: Toxocara spp; Toxascaris leonina; Ancylostoma; Uncinaria; Trichuris vulpis;  Angiostrongylus vasorum; Dirofilaria immitis; Aelurostrongylus abstrusus

Lintwormen: Taenia spp.; Dipylidium caninum; Echinococcus granulosus; Echinococcus multilocularis

Eencellige darmparasieten: Giardia intestinalis

 

 • Hij kent de verschillende kenmerken van rondwormen, lintwormen en eencelligen.
 • Hij geeft inzicht in de levenscyclus en de verschillende stadia van de verschillende endoparasieten.
 • Hij kan de verschillende besmettingsroutes per endoparasiet benoemen.
 • Hierbij kan hij naar aanleiding van de symptomen inschatten om welke endoparasiet het gaat.

 

Fecesonderzoek

Via een fecesonderzoek de juiste diagnose kunnen stellen en kunnen onderbouwen waarom hij voor een methode** gekozen heeft.

** Fecesonderzoeksmethode: Natief preparaat; Passieve flotatie; Sedimentatie; Centrifuge-sedimentatie-flotatie; FLOTAC methode; Antigeentest; Baermann methode

 • Hierbij kan de eigenaar uitleggen dat een betrouwbare uitslag van onderzoek is afhankelijk van een goede monstername. Hij kan aangeven hoe ze de monstername van de feces van het huisdier moeten nemen en moeten bewaren.
 • Hierbij kan hij onderbouwen waarom hij voor een methode gekozen heeft.
 • Hierbij kan hij de uitslag van het onderzoek interpreteren.

Advies over wormbestrijding op maat

Volgens de laatste richtlijnen*** en inzichten op het gebied van wormbestrijding bij honden en katten advies op maat te geven. Ook als een huisdier mee gaat op vakantie naar landen waar parasietensoorten voorkomen die een groter risico vormen voor de gezondheid van onze huisdieren.

*** ESCCAP

 • Volgens de laatste richtlijnen en inzichten op het gebied van wormbestrijding bij honden en katten advies op maat te geven.
  • Het gegeven advies te onderbouwen.
 • de eigenaar goed te kunnen adviseren over de preventieve maatregelen.
 • proactief het belang van wormbestrijding bespreken met diereigenaren.

 

 

Ectoparasieten:

De volgende doelstellingen worden via de e-module (met een tijdsinvestering van 75min) verkregen. De e-module is opgebouwd in 8 stappen:

 • Algemeen
 • Vlooien
 • Luizen
 • Zandvliegen
 • Hartwormmuggen
 • Teken
 • Mijten
 • Casussen: om de tussentijdse kennis te toetsen worden er twee casussen voorgelegd, waarin alle materie moet worden geïmplementeerd.

 

Goede kennis over de meest voorkomende ectoparasieten* bij hond en om de eigenaar goed te kunnen adviseren over preventieve maatregelen.

* Vlooien: Ctenocephalides felis felis

 

Luizen: Trichodectes canis; Felicola subrostratus; Linognathus setosus

 

Zandvliegen: Phlebotomus spp.

 

Hartwormmuggen: Culex, Aedes, Anopheles

 

Teken: Ixodes ricinus; Rhipicephalus sanguineus; Dermacentor reticulatus

 

Mijten: Demodex; Sarcoptes scabiei; Notoedres cati; Otodectes cynotis; Cheyletiella spp.

 

 • Hij kent de verschillende kenmerken van insecten en spinachtigen.
 • Hij geeft hij inzicht in de levenscyclus en de verschillende stadia van de verschillende ectoparasieten.
 • Hierbij kan hij naar aanleiding van de symptomen inschatten om welke ectoparasiet het gaat.
 • Hierbij weet hij welke methode hij kan inzetten om de juiste diagnose te kunnen stellen.
 • In het geval van een infestatie/besmetting kan hij de juiste behandeling inzetten.

Preventief advies geven.

Volgens de laatste richtlijnen en inzichten op het gebied van preventie ectoparasieten* bij honden en katten preventief advies op maat te geven. Ook als een huisdier mee gaat op vakantie naar landen waar parasietensoorten voorkomen die een groter risico vormen voor de gezondheid van onze huisdieren.

 • Volgens de laatste richtlijnen en inzichten op het gebied van preventie tegen ectoparasieten bij honden en katten advies op maat te geven.
  • Het gegeven advies te onderbouwen.
 • de eigenaar goed te kunnen adviseren over de preventieve maatregelen
 • proactief het belang van preventie tegen ectoparasieten bespreken met diereigenaren.

 

 

 

Verantwoord diergeneesmiddelengebruik

De volgende doelstellingen worden via de e-module (met een tijdsinvestering van 30min) verkregen. De e-module is opgebouwd in 3 stappen:

 • De registratievoorwaarden van een diergeneesmiddel,
 • het gebruik volgens de bijsluiter
 • hoe om te gaan met het melden van mogelijke bijwerkingen.

Na afloop van deze module is de cursist in staat om het registratieproces van een diergeneesmiddel uit te leggen.

 • De cursist kan het verschil benoemen tussen een registratie via het aCBG en de EMA.
 • De cursist kent de voornaamste registratie eisen voor een diergeneesmiddel op het gebied van kwaliteit, werkzaamheid en veiligheid.
 • De cursist kan een geregistreerd diergeneesmiddel herkennen en benoemen waaraan je deze kan herkennen.
 • De cursist kan aan de hand van de kanalisatiestatus van een geregistreerd diergeneesmiddel bepalen onder welke voorwaarden een product meegegeven mag worden aan een klant; VRIJ, URA, UDA en UDD.

Na afloop van deze module heeft de cursist kennis van de inhoud van de bijsluiter en kan volgens bijsluiter preventieve diergeneesmiddelen inzetten.

 • De cursist kan benoemen welke informatie in de bijsluiter in de verpakking te vinden is en welke in de SPC beschreven staat.
 • De cursist kan beschrijven waarom het een verplichting is om de bijsluiter mee te geven aan de eigenaar.
 • De cursist kan naast de bijsluiter benoemen welke richtlijnen gebruikt kunnen worden voor het gebruik van preventieve diergeneesmiddelen; ABCD, WSAVA en ESCAPP.
 • De cursist kan bij de onderstaande onderwerpen uitleggen waarom het belangrijk is om volgens bijsluiter een product te gebruiken.
  • de juiste toedieningswijze
  • de houdbaarheid
  • het combineren van diergeneesmiddelen
  • speciale voorzorgsmaatregelen en waarschuwingen
  • volgens de cascaderegeling bepalen of een product ingezet kan worden.

Na afloop van deze module heeft de cursist kennis over het melden van bijwerkingen

 • De cursist kent de definitie van een bijwerking en kan hierbij onderscheid maken in bekende, ernstige, onbedoelde en ongunstige bijwerkingen.
 • De cursist kan benoemen wat voor type meldingen bij de registratiehouder en/of bij de autoriteiten kunt melden.
 • De cursist weet welke wettelijke verplichting een dierenarts heeft omtrent het melden van bijwerkingen.
 • De cursist kan het proces van het melden van een bijwerking uitleggen:
  • Waarom melden belangrijk is
  • Waar bijwerkingen gemeld kunnen worden
  • Wat de registratieautoriteit doet met een melding
  • Wat voor acties de registratiehouder kan nemen ten aanzien van het diergeneesmiddel.

 

 

 

 

Communicatietraining Veteriair Preventie Professional ( 6 uur)

De training volgt de 4 behoefte-niveaus van de effectief adviseur:

 1. Kennis
 2. Gelegenheid
 3. Vaardigheden
 4. Overtuiging

Kennis is in de e-learningmodules aan bod gekomen. De andere 3 niveaus komen op de communicatiepraktijkdag uitgebreid aan de orde. Door middel van het uileggen van de theorie gaan de cursisten deze dag de vaardigheden oefenen en in de praktijk brengen.

Waarom advies geven over preventieve zorg.

De cursist kan overtuigend advies geven vanuit zijn eigen ‘waarom’ en kernwaarden.
De cursist kan het waarom uitleggen aan een diereigenaar in beperkte tijd.

 • De curist maakt hierbij gebruik van het model Golden Circle uit Start with the why (Simon Sinec)

Communicatievaardigheden

De cursist kan structuur aanbrengen in zijn adviesgesprek.

 • De cursist gebruikt hierbij het 5 staps model van het adviesgesprek (opening-verkennen behoefte-advies-reactie vragen en bezwaren-afsluiten)

De cursist kan spiegelen en met nonverbale communicatie op de kwaliteit van het klantcontact inspelen. 
De cursist kan het beste aanbod aanbieden aan de klant en maakt hierbij gebruik van effectief taalgebruik.
De cursist herkent koopsignalen

De cursist kan omgaan met bezwaren
De cursist kan in het gesprek het vervolgcontact afspreken

De klantreis in beeld.

Organisatie van preventieve zorgadviezen in de praktijk aan de hand van de opvolgende klantcontactmomenten in de praktijk.

De cursist geeft per klantcontact een serie mogelijkheden en aandachtspunten om te bespreken en werkt deze uit in een haalbaar protocol.

 

 Dierenartsen
 Paraveterinairen
Regulier
Meerdaagse cursus
Modules met meerdere werkvormen
 Generiek
 Gezelschapsdieren
 Paraveterinair
10
15
De volgende richtlijn(en) zouden van toepassing kunnen zijn:
Richtijn veterinair handelen

Indien anders dan horen wij dit graag
11
LocatieBrielle (NL) (Toon kaart)
Opmerkingenverdeeld over 2 dagdelen

LocatieWageningen (NL) (Toon kaart)
Opmerkingenverdeeld over 2 dagdelen

LocatieHarderwijk (NL) (Toon kaart)

LocatieHarderwijk (NL) (Toon kaart)

LocatieNootdorp (NL) (Toon kaart)

LocatieDen Dolder (NL) (Toon kaart)

LocatieHaarlem (NL) (Toon kaart)

LocatieBoxmeer (NL) (Toon kaart)
Opmerkingeneen tweede datum wordt vastgesteld zodra er voldoende deelnemers de eindtoets van de e-learning met een voldoende hebben afgerond

Tijd9:30 - 16:00
LocatieErmelo (NL) (Toon kaart)
OpmerkingenVIG

LocatieDiessen (NL) (Toon kaart)

LocatieBoxmeer (NL) (Toon kaart)
OpmerkingenVPP communicatiedag individueel

LocatieDiessen (NL) (Toon kaart)
Opmerkingenverdeeld over 2 dagdelen

LocatieWierden (NL) (Toon kaart)
Opmerkingenverdeeld 2 ochtenden

LocatieHengelo (NL) (Toon kaart)

LocatieHeemserveen (NL) (Toon kaart)
Opmerkingenverdeeld over 2 ochtenden

LocatieLekkerkerk (NL) (Toon kaart)

Extra Ordinary Care Rome 8 en 9 maart 2016

Wim de Korverstraat 35
5831 AN
BOXMEER
Postbus 50
5830 AB
BOXMEER
0485-587652
Selecteer een bestand aub.