Opleidingen details Rino Zuid

Als u als professional deze cursus gevolgd heeft dan wordt de presentie ingegeven door de opleider.

Van gedragsvragen naar handelingsantwoorden (ID nummer: 340170)
Cursus met (fysieke) bijeenkomst(en)/ alleen accreditatie voor totaal (1 uitvoeringsdatum)
CategorieGeaccrediteerde puntenAccreditatieperiode
K&J/OG herregistratie3016-11-2018 t/m 15-11-2021
K&J/OG opleiding - behandeling 1016-11-2018 t/m 15-11-2021
K&J/OG opleiding - diagnostiek1016-11-2018 t/m 15-11-2021
K&J/OG opleiding - extra literatuurstudie416-11-2018 t/m 15-11-2021
K&J/OG opleiding - overige taken1016-11-2018 t/m 15-11-2021

In ons vakgebied wordt er vaak gesproken over ‘het moeilijke kind’ als onze cliënt. We stellen de cliënt centraal door hem of haar te classificeren en de gedragsproblematiek als uitgangspunt te nemen. Maar als een volwassene niet verder kan met een kind of jongere, wie is dan op dat moment de (primaire) cliënt of hulpvrager? Het kind of de volwassene?

Deze module zal uitdagen om na te denken over deze vraag. Gedrag wordt nadrukkelijk niet benaderd als een op zich staand gegeven of persoonskenmerk, maar geplaatst in de context waarin het plaatsvindt. Hierin wordt de ervaring van het gedrag door ouders, leerkrachten, groepsleiders en andere (professionele) opvoeders als uitgangspunt genomen. Met behulp van de in deze module gehanteerde modellen, wordt op verschillende manieren geoefend met het analyseren van het gedrag in de context. Aan de hand van de analyse van deze gedragsvragen wordt de vertaalslag gemaakt naar concrete handelingsadviezen. Het is daarbij niet alleen het kind dat de opdrachten krijgt om verandering te bewerkstelligen. Het is de Orthopedagoog (Generalist) die in de eerste plaats de betrokken volwassenen ondersteunt in het veranderen van zijn aanpak, om bij het kind ander gedrag te ontlokken of versterken. Daarmee kan de opvoeder zich soms meer cliënt voelen dan kind of jongere zelf.

uitsluitend academici
Cursus
 Verdiepend
8
18
ja
€600,00
30
toetsing en evaluatie
Afgeronde academische opleiding.
Psychologen, gz psychologen, psychotherapeuten, pedagogen, orthopedagogen, gedragswetenschappers en orthopedagogen in opleiding tot generalist.
De deelnemer is in de mogelijkheid om de theorie van deze module in de praktijk toe te passen.
Hoofdniveau
Herregistratie KJ/OG
Registratie KJ/OG
Tijd09:30 - 16:30
LocatieEindhoven (NL) (Toon kaart)

Tijd09:30 - 16:30
LocatieNijmegen (NL) (Toon kaart)

Tijd9:30 - 16:30
LocatieEindhoven (NL) (Toon kaart)

RINO Zuid staat voor Regionaal Instituut voor Nascholing en Opleiding (geestelijke) gezondheidszorg in Zuid.

RINO Zuid coördineert en organiseert activiteiten op het terrein van nascholing en opleiding ten behoeve van de (G)Gz in de regio Zuid-Nederland. Dit gebeurt in een samenwerkingsverband van instellingen, met een functie op het gebied van de GGz en de beide in de regio gelegen universiteiten. In de organisatie van dit samenwerkingsverband wordt gestreefd naar een adequate afstemming van het scholingsaanbod op de wensen van de participanten. Het samenwerkingsverband bevordert betrokkenheid en onderlinge ontwikkeling van deskundigheid binnen de regio. Het beleid van RINO Zuid wordt bepaald door het Bestuur en de Raad van Postdoctorale Beroepsopleiding en de Raad Nascholing.

Docenten, verbonden aan RINO Zuid, zijn overwegend medewerkers van participerende instellingen.

WWW.RINOZUID.NL

Vitruviusweg 2
5624 AD
Eindhoven
Postbus 826
5600 AV
Eindhoven
040-2146557
Selecteer een bestand aub.