Opleidingen details Medilex BV

Als u als professional deze cursus gevolgd heeft dan wordt de presentie ingegeven door de opleider.

Doorbreek verslaving! (ID nummer: 340039)
Cursus met (fysieke) bijeenkomst(en)/ accreditatie per bijeenkomst
CategorieGeaccrediteerde puntenAccreditatieperiode
Vakbekwaamheid1,514-2-2019 t/m 13-2-2020

Verslaving is een serieus maatschappelijk probleem welke onvoldoende onderkend wordt wat leidt tot onderdiagnostiek en onderbehandeling. Slechts 1 op de 10 patiënten met verslavingsproblematiek komt daadwerkelijk in beeld bij de verslavingszorg. Het beter herkennen/signaleren en bespreekbaar maken van verslaving is van groot belang om tot behandeling te komen en zo herstel van de verslaving te bewerkstelligen.

Hoe maak je middelengebruik bespreekbaar en hoe stel je een stoornis in middelengebruik vast? Hoe motiveer je iemand voor vervolgbehandeling en wat kun je als zorgprofessional zelf al doen voor deze patiënt? Wie kan naar de basis-ggz en wie moet je doorverwijzen naar specialistische verslavingszorg of verslavingspsychiatrie?

Op het congres reiken toonaangevende sprekers handvatten aan over signalering, gespreksvaardigheden, diagnose en behandeling. Deelnemers leren welke signalen wijzen op verslavingsproblematiek en hoe de juiste ondersteuning te bieden en op welke wijze de cliënt te motiveren tot (vervolg)behandeling.

Weet hoe u hulp kunt bieden aan een cliënt/patiënt met verslavingsproblematiek!

Onder leiding van dagvoorzitter Jaap van der Stel (lector geestelijke gezondheidszorg Hogeschool Leiden, sr. onderzoeker GGZ inGeest/VUmc Amsterdam, adviseur beleid Brijder-Parnassia) worden door de zeer ervaren sprekers o.a. de volgende onderwerpen behandeld;

 • Ontwikkelingen in de afgelopen 15 jaar; professionalisering en verbreding van het begrip van herstel
 • Signaleren van verslaving - met o.a. de rol van POH-GGZ
 • Welke gesprekstechnieken kunt u inzetten om vermoedens te bespreken?
 • Verschillende behandelmogelijkheden - naastbetrokkenen betrekken in de zorg
 • Belang van integrale benadering van verslaving en comorbide psychiatrische stoornissen
 • Ervaringsverhaal over maatschappelijk en persoonlijk herstel

  In de middag kiest de deelnemer uit één van de verdiepingssessies over verslaving; bij ouderen, in de GGZ, in de jeugdzorg of bij mensen met een LVB
Jaap van der Stel, lector geestelijke gezondheidszorg aan de Hogeschool Leiden, senior onderzoeker GGZ inGeest/VUmc in Amsterdam en adviseur beleid bij Brijder-Parnassia Elske Wits, onderzoekscoördinator, adviseur IVO Arnt Schellekens, psychiater en onderzoeker bij Radboudumc en Donders Institute for Brain, Cognition and Behavior, wetenschappelijk directeur NISPA, hoofddocent opleiding voor verslavingsartsen in Nederland (MiAM) en de landelijke opleiding verslavingspsychiatrie Miriam Wilcke, manager behandelzaken en GZ-psycholoog bij Jellinek Nanda den Hollander, programmamanager innovatie en herstelpaden bij Brijder Verslavingszorg (e-health), registerpsycholoog en Meta van Bork, ervaringscoach, Brijder Verslavingszorg Maarten Merkx, lGZ-psycholoog, psychotherapeut en cognitief gedragstherapeut HSK Sjacco van Iwaarden, (jeugd)verslavingsarts KNMG, De Hoop GGZ Hester Schoeber, verpleegkundig specialist Tactus
5,5
Tijd09:30 - 16:15
LocatieAmersfoort (NL) (Toon kaart)

Tijd9:30 - 16:15
LocatieAmersfoort (NL) (Toon kaart)

Medilex heeft meer dan 25 jaar ervaring in het organiseren van studiedagen, congressen en cursussen op het gebied van zorg, onderwijs en welzijn. Door de onafhankelijke werkwijze van Medilex varieert het aanbod studiedagen van complexe beleidsmatige vraagstukken tot oplossingen voor de werkvloer.

Missie:
Medilex organiseert kennis om professionals beter hun dagelijkse werk te laten doen.

Visie:
Wij vinden het belangrijk dat onze deelnemers onze programma’s ervaren als direct toepasbaar, interactief en actueel. Medilex organiseert kennis – onafhankelijk, deskundig en met oprechte aandacht:

 • Onafhankelijk – onze programma’s worden onafhankelijk, in eigen beheer, samengesteld zonder sponsoring of in opdracht van derden. Thema’s worden van meerdere kanten belicht waardoor de deelnemer zich een objectief beeld kan vormen.

 • Deskundig – dankzij onze organisatorische én inhoudelijke deskundigheid ontwikkelen wij kwalitatief hoogwaardige programma's.

 • Oprechte aandacht – wij zijn betrokken en benaderen met oprechte aandacht deelnemers, sprekers en elkaar. 

Wij streven ernaar met behulp van de input van sprekers en deelnemers onze programma's voortdurend te verbeteren. 

 

De Dreef 2
3706 BR
Zeist
Postbus 289
3700 AG
Zeist
(030) 69 33 88 7
Selecteer een bestand aub.