Opleidingen details Cure & Care Development

Als u als professional deze cursus gevolgd heeft dan wordt de presentie ingegeven door de opleider.

Niet-Westerse patiƫnten met psychische problemen: culturele competenties in de hulpverlening (ID nummer: 339960)
Cursus met (fysieke) bijeenkomst(en)/ alleen accreditatie voor totaal (1 uitvoeringsdatum)
CategorieGeaccrediteerde puntenAccreditatieperiode
Specialismen Gezondheidszorgpsycholoog612-4-2019 t/m 11-4-2020

De geneeskunde, psychologie en psychiatrie worden steeds meer evidence based en vertaald in behandelprotocollen en richtlijnen. Daarnaast raken patiënten steeds beter geïnformeerd en worden mondiger. Shared decision making is het huidige devies. Een individuele patiënt vraagt evenwel niet om een ‘geprotocolleerde behandeling’, maar om ‘zorg op maat’, dat wil zeggen zorg die is afgestemd op zijn of haar persoonlijke omstandigheden, normen en waarden. ‘Zorg op maat’ leveren vraagt dus meer dan het simpelweg volgen van een richtlijn of protocol, zeker bij patiënten uit andere culturen. Schiet men daarin tekort dan is therapie-ontrouw en non compliance vaak het resultaat.

 

In deze workshop wordt een theoretisch referentiekader geboden aan de hand waarvan de deelnemer leert om op een systematische wijze te onderzoeken waar de schoen wringt, wanneer het contact met of de behandeling van migranten stagneert en welke competenties nodig zijn om het proces vlot te trekken. Globaal worden twee categorieën moeilijkheden onderscheiden: relationele en professionele. De relationele problemen betreffen het aangaan en onderhouden van een (werk)relatie met mensen uit een andere cultuur. Een goede  werkrelatie is een basisvoorwaarde voor elke (geneeskundige) interventie. Ander verbaal en non-verbaal ziektegedrag, hulpzoekgedrag en andere verklaringsmodellen kunnen leiden tot professionele problemen in de diagnostiek, behandeling en begeleiding. Hoe deze cultuurkloof kan worden overbrugd, wordt geïllustreerd vanuit het psychiatrische referentiekader. Het geheel wordt geïllustreerd met casussen uit de praktijk. De deelnemers worden expliciet uitgenodigd ook eigen casuïstiek in te brengen.

(Eerstelijns-)psychologen, sociaal psychiatrisch verpleegkundigen, psychotherapeuten, bedrijfs- en verzekeringsartsen, psychiaters en maatschappelijk werkers.
 Inleidend
8
25
ja
Bestand 
Brochuretekst.pdf207 KB
 Nee
 Nee
Hoofdniveau
Jeugd
Volwassenen
Ouderen
Tijd10:00 - 17:30
LocatieArnhem (NL) (Toon kaart)

Cure & Care Development (CCD) stelt zich ten doel een kwalitatief hoogstaand programma te ontwikkelen, in stand te houden en aan te bieden aan professionals binnen de (G)Gz in het kader van hun opleiding en bij- en nascholing. Ons aanbod behelst de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van behandelingsstrategieën binnen de (G)Gz en wordt verzorgd door hooggekwalificeerde docenten. De programma’s voldoen aan de accreditatievereisten van de verschillende beroepsgroepen en zijn inhoudelijk getoetst door onze Wetenschappelijke Raad van Advies. Voor de uitvoer van het programma organiseren wij workshops, opleidingen en symposia met open inschrijvingen alsmede incompany activiteiten.

 

Oude Oeverstraat 120, etage 3
6811 JZ
ARNHEM
Postbus 5466
6802 EL
ARNHEM
026 368 44 11
Selecteer een bestand aub.