Opleidingen details Cure & Care Development

Als u als professional deze cursus gevolgd heeft dan wordt de presentie ingegeven door de opleider.

Niet-Westerse patiƫnten met psychische problemen: culturele competenties in de hulpverlening (ID nummer: 339960)
Cursus met (fysieke) bijeenkomst(en)/ alleen accreditatie voor totaal
CategorieGeaccrediteerde puntenAccreditatieperiode
ELP herregistratie612-4-2019 t/m 11-10-2020

De geneeskunde, psychologie en psychiatrie worden steeds meer evidence based en vertaald in behandelprotocollen en richtlijnen. Daarnaast raken patiënten steeds beter geïnformeerd en worden mondiger. Shared decision making is het huidige devies. Een individuele patiënt vraagt evenwel niet om een ‘geprotocolleerde behandeling’, maar om ‘zorg op maat’, dat wil zeggen zorg die is afgestemd op zijn of haar persoonlijke omstandigheden, normen en waarden. ‘Zorg op maat’ leveren vraagt dus meer dan het simpelweg volgen van een richtlijn of protocol, zeker bij patiënten uit andere culturen. Schiet men daarin tekort dan is therapie-ontrouw en non compliance vaak het resultaat.

 

In deze workshop wordt een theoretisch referentiekader geboden aan de hand waarvan de deelnemer leert om op een systematische wijze te onderzoeken waar de schoen wringt, wanneer het contact met of de behandeling van migranten stagneert en welke competenties nodig zijn om het proces vlot te trekken. Globaal worden twee categorieën moeilijkheden onderscheiden: relationele en professionele. De relationele problemen betreffen het aangaan en onderhouden van een (werk)relatie met mensen uit een andere cultuur. Een goede  werkrelatie is een basisvoorwaarde voor elke (geneeskundige) interventie. Ander verbaal en non-verbaal ziektegedrag, hulpzoekgedrag en andere verklaringsmodellen kunnen leiden tot professionele problemen in de diagnostiek, behandeling en begeleiding. Hoe deze cultuurkloof kan worden overbrugd, wordt geïllustreerd vanuit het psychiatrische referentiekader. Het geheel wordt geïllustreerd met casussen uit de praktijk. De deelnemers worden expliciet uitgenodigd ook eigen casuïstiek in te brengen.

BeroepsgroepBeroepsorganisatie
Accreditatiebureau - FGzPtPsychologen/ Gedragstherapeuten/Pedagogen/Systeemtherapeuten
Accreditatiebureau Kwaliteitsregister V&V en Register ZorgprofessionalsVerpleegkundigen & Verzorgenden Nederland
Accreditatiebureau Sociale Geneeskunde (AbSg)KNMG-GAIA
Artsen Maatschappij en gezondheid (KAMG)KNMG-GAIA
GGZVerpleegkundigen & Verzorgenden Nederland
1 2 3 4 5 6
academici en HBO-ers
Workshop
 Inleidend
8
25
ja
320
6
12
144
toetsing en evaluatie
Deel uitmaken van de doelgroep.
Bestand 
Brochuretekst.pdf207 KB
Hoofdniveau
Jeugd
Volwassenen
Ouderen
Tijd10:00 - 17:30
LocatieArnhem (NL) (Toon kaart)

Tijd10:00 - 17:30
LocatieArnhem (NL) (Toon kaart)

Cure & Care Development (CCD) biedt een breed scala aan hoogwaardige kennis, voor zowel zorgprofessionals als bedrijven en ZZP'ers

Als je zorg nodig hebt, hoop je de zorgverlener te treffen die jou goed kan helpen. Die jou behandelt op basis van de laatste inzichten in de zorg en evidence based behandelingen. CCD biedt gedegen opleidingen aan zorgprofessionals die hun vak meer dan serieus nemen en zich willen blijven ontwikkelen.

Onze kernwaarden zijn leidend in ons doen en laten: wij zijn verbindend, ontwikkelingsgericht en vinden passie in ons werk vanzelfsprekend.

Naast het aanbod van gedegen opleidingen van gerenommeerde docenten, vinden we het minstens zo belangrijk dat de deelnemers onze service als uitmuntend ervaren. Hier besteden wij dan ook veel aandacht aan en we blijven onszelf continu evalueren en waar mogelijk verbeteren.

Oude Oeverstraat 120, etage 3
6811 JZ
ARNHEM
Postbus 5466
6802 EL
ARNHEM
026 368 44 11
Selecteer een bestand aub.