Opleidingen details Basic Trust Opleidingen BV

Als u als professional deze cursus gevolgd heeft dan wordt de presentie ingegeven door de opleider.

25 uurs basiscursus schematherapie bij kinderen en jongeren met verminderd basisvertrouwen (ID nummer: 339840)
Cursus met (fysieke) bijeenkomst(en)/ alleen accreditatie voor totaal (1 uitvoeringsdatum)
CategorieGeaccrediteerde puntenAccreditatieperiode
K&J/OG herregistratie2518-1-2019 t/m 17-1-2022
K&J/OG opleiding - behandeling 1518-1-2019 t/m 17-1-2022
K&J/OG opleiding - diagnostiek818-1-2019 t/m 17-1-2022
K&J/OG opleiding - extra literatuurstudie2518-1-2019 t/m 17-1-2022
K&J/OG opleiding - overige taken218-1-2019 t/m 17-1-2022

Kennismaking met Schematherapie (SFT) door introductie van het theoretisch model, de historie en de kenmerken van SFT, bespreking van onderzoek dat naar de effecten van SFT gedaan is, de verschillen en overeenkomsten tussen/met CGT en SFT, bespreking wanneer SFT wel en wanneer SFT niet geïndiceerd is. Introductie en oefening van/met het opstellen van een casusconceptualisatie vanuit de SFT per leeftijdscategorie. Oefening met technieken die binnen de SFT kunnen worden toegepast, specifiek voor kinderen met verminderd basisvertrouwen en hun opvoeders, gebruik en inzet van schemavragenlijsten (lettend op de ontwikkelingsfase van het kind, gestructureerde behandeling vanuit de SFT. Theorie rondom persoonlijkheidsstoornissen en de (dreigende) ontwikkeling daarvan. Aandacht voor modi, waaronder de ’leugen- en bedrogmodus en ’pest- en aanvalmodus’. Behandeling van de interactie tussen de basisbehoeften, schema’s, modi van ouders en hun kinderen.

Dag 1: introductie van schematherapie, basisbehoeften, schema’s, diagnostiekfase, casusconceptualisatie, behandelrelatie opbouwen, limited reparenting
Dag 2: historische achtergrond van schema’s, diagnostische imaginatie, bewijzen voor schema’s, cognitieve technieken, uitleg modus model. 
Dag 3: grenzen stellen als onderdeel van de therapeutische relatie en gedragstechnieken, aansturen tot verandering moet ook behandeld worden. Experientiele technieken: imaginatie, tweestoelen techniek, historisch rollenspel/psychodrama, therapeutische relatie, empathische confrontatie
Dag 4:casusconceptualisatie, toets

Doelen:

Na afloop van de cursus:

  • heeft de deelnemer op inleidend niveau kennis van schematherapie en de belangrijkste technieken aan den lijve ervaren, via rollenspel, video of live werk
  • kan de deelnemer problematiek van cliënten middels het schematherapie model in kaart brengen via een casusconceptualisatie en dit met cliënten bespreken, hierbij is de deelnemer in staat om taal en grafische weergave van de casusconceptualisatie aan te passen aan de ontwikkelingsfase en het begrip van de cliënt jonger dan 18 jaar
  • is de deelnemer in staat om, onder supervisie, schematherapie toe te passen op eigen cliënten, hierbij is de deelnemer in staat om taal en technieken aan te passen aan de ontwikkelingsfase van de cliënt jonger dan 18 jaar en de vertaling te maken naar de opvoeders van de minderjarige cliënt
  • heeft de deelnemer op inleidend niveau kennis van de invloed van schema’s en modi’s van opvoeders op de kindertherapie en hoe clashes of collusies tussen modi van opvoeder en kind kunnen ontstaan
  • is de deelnemer geïnteresseerd geraakt om zich via literatuurstudie, supervisie en/of vervolgopleiding verder in de schematherapie te verdiepen
  • heeft de deelnemer inzicht in eigen schema’s en schemamodi
  • heeft de deelnemer zicht op overeenkomsten en verschillen tussen schematherapie en andere werkzame therapieën voor de behandeling van problematiek dat kan uitmonden in persoonlijkheidsproblematiek
academici en HBO-ers
Cursus
 Inleidend
10
18
ja
1090
25
toetsing en evaluatie
Voor basis psychologen, basis orthopedagogen, GZ-psychologen, orthopedagogen-generalist, klinisch psychologen en psychotherapeuten werkzaam in de jeugdzorg/jeugd GGZ.

De opleiding tot schematherapeut (register Schematherapie) staat alleen open voor professionals met een relevante beroepsopleiding: BIG-geregistreerde psychologen en psychotherapeuten, psychiaters, leden van specialistische psychotherapieverenigingen of zij die in opleiding zijn tot één van deze kwalificaties.

Om in aanmerking te komen voor accreditatie bij de VGCt moeten deelnemers een erkende 50-uurs basiscursus cognitieve gedragstherapie hebben gevolgd.
Hoofdniveau
Herregistratie KJ/OG
Registratie KJ/OG
Tijd10:00 - 17:15
LocatieDordrecht (NL) (Toon kaart)

Tijd10:00 - 17:15
LocatieDordrecht (NL) (Toon kaart)

Basic Trust is een landelijke organisatie gespecialiseerd in het herstellen of ontwikkelen van basisvertrouwen oftewel een veilige hechting bij kinderen en jongeren. Een tekort of gebrek aan basisvertrouwen ligt meestal ten grondslag aan de (emotionele en gedrags-)symptomen die het kind laat zien.
Kinderen en jongeren kunnen zich herstellen van moeilijke en pijnlijke ervaringen.
Voor dit herstel is de houding en de communicatie van de opvoeders met het kind van cruciaal belang. Dit vraagt van opvoeders specifieke kennis en vaardigheden. Basic Trust ondersteunt en traint opvoeders daarin. Naast behandelingen hebben wij een uitgebreid trainigsaanbod voor zorgprofessionals op het gebied van behandeling en diagnostiek bij hechtingsproblematiek of angstproblematiek. 

 

Singel 232
3311 KV
Dordrecht
088 227 40 00
Selecteer een bestand aub.