Opleidingen details Digital Health Strategy B.V.

Als u als professional deze cursus gevolgd heeft dan wordt de presentie ingegeven door de opleider.

Symposium Digitale zorg en diabetes (ID nummer: 339667)
Nascholing met (fysieke) bijeenkomst(en)/ accreditatie per bijeenkomst
CategorieGeaccrediteerde puntenAccreditatieperiode
Algemene scholing cluster 2413-12-2018 t/m 12-12-2019

Zorg verplaatst van care naar cure, en van spreekkamer naar huiskamer. Wereldwijde nieuwe ontwikkelingen beïnvloeden de zorg, waaronder digitalisering, shared decision-making, eHealth, data science en kunstmatige intelligentie, met de belofte dat zorg persoonlijker, beter en betaalbaarder wordt.

Hoe bouwen we aan toekomstbestendige diabeteszorg, met oog voor leefstijlgeneeskunde, preventie en data-gedreven, geïntegreerde diabetes-management? Wat is het nut en de waarde van digitale eHealth-tools voor patiënten, en wat is de interactie tussen onze leefstijl, omgeving en diabetes? SmartHealth organiseert op 13 december 2018 een symposium Digitale Zorg & Diabetes waar deze vragen centraal staan. Met een medisch-inhoudelijke, maatschappelijke en technologische blik kijken we naar de toekomst van de diabeteszorg.

Programma en leerdoelen

Tijdens dit middagsymposium staan globaal drie thema’s centraal. We hopen dat deelnemers aan dit evenement:

 • Inzicht krijgen in de state-of-the-art op technologiegebied: impact en inzet van algoritmes en kunstmatige intelligentie (AI), digitale oplossingen voor diabetespatiënten en services voor zorgprofessionals
 • Een nieuwe kijk op leefstijlgeneeskunde krijgen, weten hoe leefstijl samenhangt met chronische ziektes, en hoe leefstijl verankerd kan worden in diabeteszorg
 • Inzicht krijgen in het nut en de waarde van digitalisering vanuit klant- en patiëntperspectief, verteld vanuit verschillende ervaringsdeskundigen.

Daarnaast is er per programmaonderdeel een specifiek aantal leerdoelen geformuleerd.


 

Programmaonderdeel 1: technologisch perspectief

Met apps en continue glucose-monitoring systemen, slimme insulinepennen en geïntegreerde diabetes-services wordt de diabeteszorg steeds digitaler. En in een cultuur waar computers en smartphones het belangrijkste instrument worden, wordt alles een database. Moeten we waken voor een database delirium?

 

Jos de Mul, hoogleraar filosofie van mens en cultuur aan de Erasmus Universiteit, gaat in zijn keynote in op onvoorziene neveneffecten van technologie, die vooraf lastig te voorspellen zijn, en hoe de relatie tussen mens en machine en diabeteszorg door kunstmatige intelligentie, digitalisering en automatisering verandert.

 

Jos de Mul start dit programma-onderdeel met een plenaire lezing. Daarna zal een 20 minuten durende vraag-antwoord sessie met de zaal starten, onder leiding van een dagvoorzitter.

 

Leerdoelen voor dit programmaonderdeel zijn:

 • Inzicht in toenemende digitalisering van maatschappij, en de gezondheidszorg
 • Inzicht in de samenhang tussen digitale technologie en andere relevante maatschappelijke trends en ontwikkelingen
 • Kennis over de oorsprong van technologische trends, de snelheid van verandering, de samenhang tussen deze trends en de relatie van technologie met andere externe trends en ontwikkelingen


 

Programmaonderdeel 2: medisch-inhoudelijk perspectief

Diabetesverpleegkundigen en internisten krijgt steeds vaker te maken met patiënten die apps of digitale platformen gebruiken. Digitale producten en diensten voor mensen met diabetes lijken in een versnellingsfase te zijn gekomen. Het gaat daarbij niet alleen om nieuwe producten (of nieuwe versies daarvan), maar vooral ook om samenwerkingsverbanden tussen aanbieders van insuline, insuline pompen, glucosemeters, sensoren en apps.

 

Stip op de horizon is een systeem waarbij alle relevante data op één plek verzameld wordt en gebruikt kan worden om verbanden te trekken tussen bijvoorbeeld beweging en bloedglucosewaarden. Op basis van deze informatie kunnen zorgverleners patiënten nog concreter medicatie- of lifestyle advies geven om op die manier hun bloedsuikerspiegel zo stabiel mogelijk te houden. Door dit persoonlijke diabetesmanagement - ondersteund door digitale hulpmiddelen - worden risico’s op latere complicaties kleiner, en dat levert een bijdrage aan verbeterde therapie resultaten en een betere kwaliteit van leven, zegt Tim Juergens, voormalig General Manager voor Roche Diabetes Care Nederland.

 

Tim Juergens start dit programma-onderdeel met een plenaire lezing. Daarna zal een 20 minuten durende vraag-antwoord sessie met de zaal starten, onder leiding van een dagvoorzitter.

 

Leerdoelen voor dit programmaonderdeel zijn:

 • Inzicht in hoe patroonherkenning, deep learning en kunstmatige intelligentie kunnen bijdragen aan op maat gemaakte adviezen en coaching
 • Inzicht in internationale marktontwikkelingen op gebied van insulinepompen, glucosemeters, sensoren en apps
 • Inzicht in hoe software voor zelfmanagement apps en websites steeds vaker met koppelvlakken en API’s (application programming interfaces) werkt, waardoor data kan worden uitgewisseld
 • Inzicht in de samenhang van technologie met bekostiging en verdienmodellen, en toegankelijkheid.

 


Programmaonderdeel 3: medisch-inhoudelijk perspectief

De zorg digitaliseert in rap tempo, maar voor sommigen niet snel genoeg. In de Verenigde Staten maar ook in Nederland knutselen hobby-hackers een eigen kunstmatige pancreas of continu-glucose monitoring systeem, geboren uit noodzaak. Wat is het nut en de waarde van digitalisering vanuit patiëntperspectief? En wat kunnen we leren van andere sectoren, zoals zorg op afstand bij hartpatiënten (HartWacht)?
 

In dit interactieve panel nemen 3 ervaringsdeskundigen plaats, die plenair vertellen over hun ervaring met zelfmanagement en digitale zorg. Vervolgens stelt de dagvoorzitter enkele vragen per panellid. Daarna vindt een interactieve vraag-antwoord sessie plaats met de deelnemers.

 

Leerdoelen voor dit programmaonderdeel zijn:

 • Inzicht in wat wensen en verwachtingen zijn van verschillende patiëntengroepen/doelgroepen in de diabeteszorg
 • Inzicht in het nut en de waarde van digitalisering vanuit klant- en patiëntperspectief, verteld vanuit verschillende ervaringsdeskundigen.

Programmaonderdeel 4: maatschappelijk perspectief

Leefstijlgeneeskunde gaat de toekomst van de diabeteszorg onherroepelijk beïnvloeden. Als wetenschappelijk coördinator van het onlangs opgerichte Innovatie Centrum voor Leefstijlgeneeskunde kan Hanno Pijl, internist-endocrinoloog (LUMC) en hoogleraar diabetologie, als geen ander vertellen wat die impact wordt. In zijn gastlezing gaat Hanno Pijl in op de interactie tussen onze leefstijl, omgeving en genetische architectuur. Een gesprek over hoe we gezamenlijk de toekomst van de diabeteszorg vormgeven, in ‘het land van bitterbal en boterkoek’.

 

Professor Hanno Pijl start dit programma-onderdeel met een plenaire lezing. Daarna zal een 20 minuten durende vraag-antwoord sessie met de zaal starten, onder leiding van een dagvoorzitter.

 

Leerdoelen voor dit programmaonderdeel zijn:

 • Inzicht in wetenschappelijke evidence/evidence-based practice rond leefstijlinterventies voor diabetes
 • Op de hoogte zijn van recente ontwikkelingen rond leefstijlgeneeskunde: manifest Leefstijlgeneeskunde (aangeboden aan ministerie van Volksgezondheid op 11 oktober), oprichting Innovatie Centrum voor Leefstijlgeneeskunde
 • Inzicht in rol die wetenschappelijke vereniging en beroepsgroepen spelen bij veranderen van huidige zorgstandaarden met meer aandacht voor leefstijl


 

Werkvormen
De programmacoördinator (SmartHealth) zorgt voor de samenhang en afstemming tussen de gastlezingen. Hij stemt af met alle sprekers voorafgaand aan het symposium, over de leerdoelen, achtergrond van de deelnemers en aansluiting op andere sprekers.

Bij dit symposium wordt gewerkt met plenaire lezingen en vervolgens interactieve vraag-antwoord sessies. Experts en gastsprekers nemen een specifiek thema voor hun rekening. Door het kleinschalige karakter van dit symposium kunnen alle deelnemers zich mengen in de discussie, een dagvoorzitter modereert de vragen vanuit de zaal.

 

Doelgroep

Doelgroep voor dit symposium zijn Internisten, Diabetologen, Bestuurders, Kaderartsen, Medisch directeur zorggroep of eerstelijns centrum, Patiëntvertegenwoordigers, Zorgverzekeraars en Beleidsmakers. We gaan uit van 50 deelnemers, om het kleinschalige karakter (en daarmee de interactie en discussie) deze middag te kunnen behouden.

 

Locatie

Het Symposium Digitale Zorg & Diabetes vindt plaats in DeFabrique, een innovatieve locatie waar industrieel erfgoed samenkomt met moderne faciliteiten.


Evenementenlocatie DeFabrique
Westkanaaldijk 7
3542 DA Utrecht
defabrique.nl
 

Over de organisatie

SmartHealth/Digital Health Strategy B.V. organiseert bij- en nascholingen op het gebied van ICT, eHealth en technologische ontwikkelingen in de zorg. Eerdere ABAN-geaccrediteerde bijscholingen zijn de twee-daagse cursus Kunstmatige intelligentie in de zorg (11 en 12 oktober jl.) en de jaarlijkse leergang Masterclass eHealth Strategie (40 ABAN punten).

(Mini)symposium
 
0
Tijd13:00 - 20:00
LocatieUtrecht (NL) (Toon kaart)

De masterclass eHealth strategie voor bestuurders van start is een initiatief van SmartHealth en De Eerstelijns.
www.de-eerstelijns.nl
www.smarthealth.nl

Vondellaan 74
3521 GH
Utrecht
Binnenstraat 3E
4117GR
Ericherm
+31651593030
Selecteer een bestand aub.