Opleidingen details VUmc Academie/Amstel Academie

Als u als professional deze cursus gevolgd heeft dan wordt de presentie ingegeven door de opleider.

Multidisciplinair Overleg Observatie (MDO) training (ID nummer: 339581)
Nascholing met (fysieke) bijeenkomst(en)/ accreditatie per bijeenkomst
CategorieGeaccrediteerde puntenAccreditatieperiode
Scholing verpleegkundig specialisten228-11-2018 t/m 27-11-2019

Omschrijving;

Aanleiding
Het diagnostisch en therapeutisch traject van de multidisciplinaire patiënt wordt steeds complexer. Niet alleen door de toename van kennis en techniek, ook omdat de patiënt steeds ouder wordt en de co-morbiditeit toeneemt. Dit behoeft bundeling van kennis door een samenspel van meerdere medische disciplines. Het MDO dient om complexe patiëntproblemen te bespreken, dilemma’s te benoemen, richtlijnen te volgen en een weloverwogen gemeenschappelijk behandelplan te maken. De beschikbare tijd is schaars en de druk op het MDO is groot. Een goed georganiseerd MDO levert een grote bijdrage aan kwalitatief hoge en veilige patiëntenzorg.

Doel
Het doel van de TeAMS MDO (multidisciplinair overleg) observatietraining is om de kwaliteit, effectiviteit en veiligheid van zorg voor de multidisciplinaire patiënt te vergroten. Dit willen we bereiken door de niet-technische competenties te vergroten, die nodig zijn om te participeren in multidisciplinaire teams. We willen de deelnemers bewustmaken van het belang van interactie en communicatie in het MDO en de invloed hiervan op de medische inhoud. We geven aandacht aan de competenties communicatie, samenwerking , zelfbewustzijn en leiderschap en willen belangrijke knelpunten omzetten in concrete plannen en acties.

Doelgroep

Alle deelnemers aan het MDO, verder genoemd MDO-leden.

Centrale competenties

De competentiegebieden communicatie en samenwerking staan centraal in deze observatie, in mindere mate is er sprake van reflectie.

Leerdoelen;

  • Het formuleren van drie à vier verbeterpunten;
  • Het formuleren van concrete acties en mogelijkheid tot borging voor de komende 6-12 maanden op basis van feedback uit eigen MDO observaties.     

 

 Deze scholingsactiviteit is geschikt voor Verpleegkundig Specialisten
Cursus
Tijd11:15 - 13:15
LocatieAmsterdam (NL) (Toon kaart)
OpmerkingenMDO nabespreking Long-onco

Tijd16:00 - 18:00
LocatieAmsterdam (NL) (Toon kaart)
OpmerkingenMDO nabespreking Geheugenpoli

Tijd17:00 - 19:00
LocatieAmsterdam (NL) (Toon kaart)
OpmerkingenMDO nabespreking Endocrinologie

Tijd17:30 - 19:30
LocatieAmsterdam (NL) (Toon kaart)
OpmerkingenMDO nabespreking Kno-onco

Tijd16:00 - 18:00
LocatieAmsterdam (NL) (Toon kaart)

Tijd12:00 - 14:00
LocatieAmsterdam (NL) (Toon kaart)
OpmerkingenMammacare

Tijd16:00 - 18:00
LocatieAmsterdam (NL) (Toon kaart)
OpmerkingenMDO Genderteam A

Tijd12:00 - 14:00
LocatieAmsterdam (NL) (Toon kaart)
OpmerkingenEndocrinologie

Tijd12:00 - 14:00
LocatieAmsterdam Zuidoost (NL) (Toon kaart)
OpmerkingenGIOCA Colorectaal

Tijd09:00 - 11:00
LocatieAmsterdam (NL) (Toon kaart)
OpmerkingenGender Kind/Jeugd

Tijd15:30 - 17:30
LocatieAmsterdam (NL) (Toon kaart)
OpmerkingenMDO Retinoblastoom

Tijd12:00 - 14:00
LocatieAmsterdam (NL) (Toon kaart)
OpmerkingenPOP-poli

Tijd13:00 - 15:00
LocatieAmsterdam (NL) (Toon kaart)
OpmerkingenMDO urologie-oncologie

Tijd17:00 - 19:00
LocatieAmsterdam (NL) (Toon kaart)
OpmerkingenTerugkoppeling MDO AVM

Tijd09:00 - 11:00
LocatieAmsterdam (NL) (Toon kaart)
OpmerkingenMDO vaatbespreking - nefrologie

Tijd14:30 - 16:30
LocatieAmsterdam (NL) (Toon kaart)
OpmerkingenNabespreking MDO transplantatie

Tijd17:00 - 19:00
LocatieAmsterdam (NL) (Toon kaart)
OpmerkingenNabespreking MDO Pijn

Tijd12:00 - 14:00
LocatieAmsterdam (NL) (Toon kaart)
OpmerkingenNabespreking MDO HIV

Tijd12:00 - 14:00
LocatieAmsterdam (NL) (Toon kaart)
OpmerkingenNabespreking MDO Huiselijk geweld, kindermishandeling

VUmc Academie/Amstel Academie biedt opleidingen, bij- en nascholingen en trainingen aan voor medewerkers in (allerlei vormen van) zorginstellingen. Een aantal scholingen is voor een specifieke groep ontwikkeld (verpleegkundigen, operatie-assistenten, anesthesiemedewerkers, beleidsmedewerkers e.d.). Een deel van het aanbod is voor meerdere functiegroepen geschikt. Het aanbod wordt op de site actueel gehouden.

VUmc Academie/Amstel Academie Van der Boechorststraat 7
1081 BT
Amsterdam
Postbus 7057
1007 MB
Amsterdam
020-4445084
Selecteer een bestand aub.