Opleidingen details Emdr Zuid

Als u als professional deze cursus gevolgd heeft dan wordt de presentie ingegeven door de opleider.

Basis EMDR training Volwassenen (ID nummer: 339413)
Cursus met (fysieke) bijeenkomst(en)/ alleen accreditatie voor totaal (1 uitvoeringsdatum)
CategorieGeaccrediteerde puntenAccreditatieperiode
VGCT- Nascholingscursus - contacturen294-3-2019 t/m 3-3-2022

Deze basisopleiding is gericht op het leren toepassen van EMDR bij ongecompliceerde PTSS en andere aan trauma gerelateerde klachten. De eerste twee opleidingsdagen vinden opeenvolgend plaats. De opleiding kent een stapsgewijze opbouw waarbij gebruik wordt gemaakt van korte theoretische inleidingen, instructies, dvd-demonstraties en praktische oefeningen. Deze EMDR basisopleiding is erkend door de Vereniging EMDR Nederland en door EMDR Europe.

Aan het eind van de cursus beheerst u het EMDR basisprotocol (zowel de geest als de letter) en past u het ook regelmatig toe bij niet al te gecompliceerde casuïstiek.

 

 behandelplan nagaan of evidence based protocol bestaat; bij afwijking daarvan dit beargumenteren
 hulpvraag en behandeldoel
 interventies en evaluatie van het therapeutisch effect daarvan
 klachtinventarisatie + DSM classificatie en diagnose
 observaties en meetinstrumenten
 therapeutische houding en/of therapeutische relatie (non-specifieke variabelen)
 wetenschappelijke evidentie
Drie of meer fases van het gedragstherapeutisch proces, of
uitsluitend academici
Cursus
 Inleidend
14
24
ja
1200 euro inclusief lunch, 1e avond diner en cursusboek
35
Toetsing
CRKBO
de cursisten dienen in het bezit te zijn van academische vooropleiding,
postacademische registratie (BIG, NIP, VGCt), of in opleiding daartoe,
Hoofdniveau
CGt bij-/nascholing
Tijd9:30 - 17:00
LocatieEindhoven (NL) (Toon kaart)

Tijd9:00 - 17:00
LocatieEindhoven (NL) (Toon kaart)

Tijd9:00 - 20:00
Locatie

Tijd9:00 - 17:00
Locatie

Tijd9:00 - 20:00
Locatie

Tijd09:00 - 20:00
Locatie

EMDR Zuid is onderdeel van Indra Spierts Beheer BV
EMDR Zuid geeft erkende basis en vervolg EMDR trainingen. De trainingen worden erkende door EMDR EUROPE en de Nederlandse EMDR VERENIGING (VEN) Daarnaast worden er ook diverse workshops en cursussen aangeboden.

Beemdstraat 1
5653 MA
Eindhoven
Leenderweg 187
5643 AG
Eindhoven
06-16449297
Selecteer een bestand aub.