Opleidingen details Emdr Zuid

Als u als professional deze cursus gevolgd heeft dan wordt de presentie ingegeven door de opleider.

Basis EMDR training Kind en Jeugd (ID nummer: 339367)
Cursus met (fysieke) bijeenkomst(en)/ alleen accreditatie voor totaal (1 uitvoeringsdatum)
CategorieGeaccrediteerde puntenAccreditatieperiode
VGCT- Nascholingscursus - contacturen353-4-2019 t/m 2-4-2022

De basistraining EMDR K&J is bedoeld voor psychologen, pedagogen, psychotherapeuten en psychiaters die werkzaam zijn  in  het  kinder-­-  en  jeugdveld  of  met  verstandelijk  beperkten  werken.  Deze  basisopleiding  is  gericht  op  het  leren toepassen van EMDR bij ongecompliceerde PTSS en andere aan trauma gerelateerde klachten. De eerste twee opleidingsdagen vinden opeenvolgend plaats en zijn gericht op het aanleren van het basisprotocol. Daarna volgen nog drie dagen om de toepassing bij kinderen en adolescenten aan te leren. Daarvoor zijn aanpassingen in het EMDR protocol nodig. Het werken met deze doelgroep vereist specifieke vaardigheden zoals het hanteren van de interactie ouder/verzorger-­-kind.   De   opleiding   kent   een   stapsgewijze   opbouw   waarbij   gebruik   wordt   gemaakt   van   korte theoretische   inleidingen,  instructies,  dvd-­-demonstraties   en   praktische   oefeningen.  Deze   EMDR   basisopleiding   is erkend door de Vereniging EMDR Nederland en door EMDR Europe.

Aan het eind van de cursus beheerst u het EMDR basisprotocol (zowel de geest als de letter) en past u het ook regelmatig toe bij niet al te gecompliceerde casuïstiek.

 behandelplan nagaan of evidence based protocol bestaat; bij afwijking daarvan dit beargumenteren
 hulpvraag en behandeldoel
 interventies en evaluatie van het therapeutisch effect daarvan
 klachtinventarisatie + DSM classificatie en diagnose
 observaties en meetinstrumenten
 therapeutische houding en/of therapeutische relatie (non-specifieke variabelen)
 wetenschappelijke evidentie
Drie of meer fases van het gedragstherapeutisch proces, of
anders (vul hieronder in)
Cursus
 Inleidend
14
24
ja
1200 euro inclusief lunch, 1e avond diner en cursusboek
35
Toetsing
CRKBO
de cursisten dienen in het bezit te zijn van academische vooropleiding, met specialisatie op gebied van k&j
postacademische registratie (BIG, NIP, VGCt), of in opleiding daartoe, men dient werkzaam met k&j
Hoofdniveau
CGt bij-/nascholing
Tijd9:00 - 20:00
Locatie

Tijd9:00 - 17:00
Locatie

Tijd9:00 - 17:00
Locatie

Tijd9:00 - 20:00
Locatie

Tijd9:00 - 20:00
Locatie

Tijd9:00 - 20:00
Locatie

Tijd9:00 - 20:00
Locatie

Tijd9:00 - 20:00
Locatie

Tijd9:00 - 20:00
Locatie

Tijd09:00 - 20:00
Locatie

EMDR Zuid is onderdeel van Indra Spierts Beheer BV
EMDR Zuid geeft erkende basis en vervolg EMDR trainingen. De trainingen worden erkende door EMDR EUROPE en de Nederlandse EMDR VERENIGING (VEN) Daarnaast worden er ook diverse workshops en cursussen aangeboden.

Beemdstraat 1
5653 MA
Eindhoven
Leenderweg 187
5643 AG
Eindhoven
06-16449297
Selecteer een bestand aub.