Opleidingen details Rino Zuid

Als u als professional deze cursus gevolgd heeft dan wordt de presentie ingegeven door de opleider.

Acceptance and Commitment Therapie Vervolg (ID nummer: 339353)
Cursus met (fysieke) bijeenkomst(en)/ alleen accreditatie voor totaal (1 uitvoeringsdatum)
CategorieGeaccrediteerde puntenAccreditatieperiode
VGCT- Nascholingscursus - contacturen1822-11-2019 t/m 22-11-2022

Tijdens deze verdiepingscursus zal er worden gestart met een korte terugblik op alle ACT processen. Vervolgens zal er uitgebreid worden stilgestaan bij de meest voorkomende obstakels en valkuilen die men bij een ACT-behandeling kan tegenkomen (en hoe deze te pareren). Tevens zal er worden ingezoomd op de twee meest uitdagende ACT-processen;
Creatieve Hopeloosheid en Zelf als Context. Naast verdiepende theorie, zal er ook aanvullende
praktijkoefeningen worden doorgewerkt en zal er middels rollenspellen deze ACT-vaardigheden worden aangescherpt. Tenslotte zal er aandacht zijn voor het flexibel toepassen van ACT. Er zal zowel worden geoefend met herkennen van de verschillende ACT-signalen in de praktijk; alsook het slaan van bruggen naar de concrete ACT-interventies.

Leerdoelen:
1 .Op de hoogte zijn van de meest voorkomende valkuilen en obstakels in het werken met ACT,
en het ontwikkelen van tools om deze te pareren.
2. Het verder uitbouwen van kennis en vaardigheid om te werken met creatieve hopeloosheid.
3. Het verder uitbouwen van kennis en vaardigheid om te werken met zelf als context.
4. Flexibel met ACT kunnen werken; door het leren herkennen van de signalen van de ACT processen in de sessie, alsook interventiebruggen te kunnen slaan naar de verschillende
processen in de sessie (hexadancing).
 

Drie of meer fases van het gedragstherapeutisch proces, of
 interventies en evaluatie van het therapeutisch effect daarvan
 therapeutische houding en/of therapeutische relatie (non-specifieke variabelen)
 wetenschappelijke evidentie
academici en HBO-ers
Cursus
 Verdiepend
6
14
ja
810
18
toetsing en evaluatie
CRKBO
Cursisten moeten beschikken over kennis die te vergelijken is met een basiscursus (cognitieve) gedragstherapie. Zij hebben tenminste een cursus ACT voor professionals gevolgd, of beschikken over vergelijkbare kennis en ervaring. Een half jaar praktijkervaring met ACT is een pre.
Bestand 
Syllabus ACT Vervolg.pdf592 KB
Hoofdniveau
CGt bij-/nascholing
Tijd09:30 - 16:30
LocatieEindhoven (NL) (Toon kaart)

Tijd09:30 - 16:30
LocatieEindhoven (NL) (Toon kaart)

RINO Zuid staat voor Regionaal Instituut voor Nascholing en Opleiding (geestelijke) gezondheidszorg in Zuid.

RINO Zuid coördineert en organiseert activiteiten op het terrein van nascholing en opleiding ten behoeve van de (G)Gz in de regio Zuid-Nederland. Dit gebeurt in een samenwerkingsverband van instellingen, met een functie op het gebied van de GGz en de beide in de regio gelegen universiteiten. In de organisatie van dit samenwerkingsverband wordt gestreefd naar een adequate afstemming van het scholingsaanbod op de wensen van de participanten. Het samenwerkingsverband bevordert betrokkenheid en onderlinge ontwikkeling van deskundigheid binnen de regio. Het beleid van RINO Zuid wordt bepaald door het Bestuur en de Raad van Postdoctorale Beroepsopleiding en de Raad Nascholing.

Docenten, verbonden aan RINO Zuid, zijn overwegend medewerkers van participerende instellingen.

WWW.RINOZUID.NL

Vitruviusweg 2
5624 AD
Eindhoven
Postbus 826
5600 AV
Eindhoven
040-2146557
Selecteer een bestand aub.