Opleidingen details IKNL (Integraal Kankercentrum Nederland)

Als u als professional deze cursus gevolgd heeft dan wordt de presentie ingegeven door de opleider.

Plenaire bijeenkomst MCN Schildkliercarcinoom Noordoost-Nederland (ID nummer: 339311)
Nascholing met (fysieke) bijeenkomst(en)/ accreditatie per bijeenkomst
CategorieGeaccrediteerde puntenAccreditatieperiode
Algemene scholing cluster 2228-11-2018 t/m 27-11-2019

Het bestuur van het MCN Schildkliercarcinoom organiseert op woensdagavond 28 november 2018 de plenaire bijeenkomst ‘MCN Schildkliercarcinoom Noordoost-Nederland’.  

Deze bijeenkomst is een jaarlijks terugkerend ontmoetingspunt voor professionals die betrokken zijn bij de zorg voor schildklierpatiënten uit Noordoost-Nederland.  

In 2012 is het convenant Managed Clinical Network (MCN) Schildkliercarcinoom bekrachtigd. Hierin zijn gezamenlijke regionale zorginhoudelijke afspraken opgesteld.  

Afgelopen jaar is geëvalueerd in hoeverre de (in het convenant vastgelegde) afspraken worden gevolgd en is geïnventariseerd hoe en waar (delen van) de diagnostiek en behandeling van deze patiëntengroep plaatsvindt en welke wensen en verbeterpunten er zijn voor regionale samenwerking.  De bevindingen zijn vastgelegd in het rapport ‘Evaluatie MCN Schildklierkanker’. 

De uitkomsten van deze evaluatie vragen om een herijking van het convenant. Het bestuur heeft besproken welke aanbevelingen en recente ontwikkelingen van belang zijn voor aanpassing van reeds bestaande afspraken binnen het convenant en aanvullende afspraken. Op 28 november 2018 worden deze wijzigingen voor akkoord aan u voorgelegd. 

Daarnaast bevat deze avond praktische informatie m.b.t. schildklierkanker.

Doelen zijn: uitwisseling van ervaringen, kennisverhoging en samenwerking tussen ziekenhuizen en zorgprofessionals binnen de regio Noordoost-Nederland voor schildklierkanker bevorderen.

 

(Mini)symposium
 
0
Tijd18:00 - 21:00
LocatieHoogeveen (NL) (Toon kaart)

Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL) is sinds januari 2011 een nieuwe organisatie waarin zeven regionale integrale kankercentra (IKC's) zijn gebundeld. Sinds januari 2104 is de laatste hierbij aangesloten. IKNL is het kennis- en kwaliteitsinstituut voor professionals en bestuurders in de oncologische en palliatieve zorg. Het doel is de oncologische en palliatieve zorg continu te verbeteren. Iedere patiënt heeft recht op optimale oncologische en palliatieve zorg. Het samenwerken aan voortdurende verbetering van de kwaliteit van oncologisch en palliatieve zorg staat centraal. Om te waarborgen dat de kwaliteit van zorg overal zo hoog mogelijk is, werkt IKNL landelijk mét oog voor regionale verschillen. IKNL draagt nationaal en internationaal bij aan de beleidsvorming op het gebied van oncologische en palliatieve zorg. Daarnaast ontwikkelt IKNL producten en diensten ter verbetering van de oncologische en palliatieve zorg. Zo draagt de doorontwikkeling van NKR+ bij aan het registreren van incidenties van de kankerpatienten.
IKNL richt zich primair op de (para) medische professionals, onderzoekers en besturen van zorginstellingen en op zorgverzekeraars, wetenschappelijke verenigingen en koepelorganisaties in de zorg.

HNK t.a.v. IKNL locatie Rotterdam Vastenland 78
3011 BN
Rotterdam
IKNL Postbus 19079
3501 DB
Utrecht
088 234 6000
Selecteer een bestand aub.