Opleidingen details Cure & Care Development

Als u als professional deze cursus gevolgd heeft dan wordt de presentie ingegeven door de opleider.

Evidence-Based behandelingen bij PTSS; Specialisatie voor de behandeling van psychotrauma (ID nummer: 339246)
Cursus met (fysieke) bijeenkomst(en)/ alleen accreditatie voor totaal
CategorieGeaccrediteerde puntenAccreditatieperiode
ELP herregistratie7528-1-2019 t/m 27-1-2022

Filosofie en doelstelling van de opleiding
Op het gebied van de behandeling van Posttraumatische Stress Stoornis bestaan richtlijnen die gebaseerd zijn op de laatste stand van zaken in het wetenschappelijk onderzoek. In de opleiding ‘Evidence-based behandelingen bij PTSS’ worden deelnemers opgeleid en getraind in al de behandelingen.

Cursisten worden getraind in de diagnostiek van PTSS aan de hand van het Klinisch Interview voor PTSS (KIP), wereldwijd dé standaardmethode om de diagnose PTSS vast te stellen. Tevens wordt u geleerd hoe u het beste kunt rapporteren over trauma en PTSS.
Er wordt ingegaan op de psychologische behandelingen die aanbevolen worden in de multidisciplinaire richtlijnen voor de behandeling van PTSS: cognitieve gedragstherapie (imaginaire exposure) en de Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR).
2.1 Vanuit de cognitieve gedragstherapie wordt u vooral getraind in de techniek van imaginaire exposure en exposure-in-vivo en nieuwe varianten daarvan.
2.2 Op het gebied van EMDR is men in recent onderzoek meer te weten gekomen over het achterliggende werkingsmechanisme, met name de rol van het werkgeheugen. U leert alles over deze theorie, de nieuwste stand van zaken en de implicaties ervan voor de praktijk.
Trauma en geheugen is een belangrijk onderwerp, waarover in de klinische praktijk veel controverses bestaan. U leert alles over de meest recente onderzoeksbevindingen op het gebied van trauma en geheugen, en de implicaties ervan voor de praktijk.
Tot slot wordt u getraind in de behandeling van kinderen met PTSS in verschillende leeftijdsfasen. U vergaart kennis over leeftijdsspecifieke reacties van kinderen en jongeren op een trauma en over effectieve behandelvormen.

Doelstellingen van deze opleiding
De cursisten worden geacht aan het eind van de opleiding kennis te hebben van de richtlijnen voor behandeling van PTSS. Ook hebben cursisten kennis van de stand van zaken op wetenschappelijk gebied. Cursisten kunnen na de opleiding, eventueel onder supervisie, cognitieve gedragstherapeutische behandelingen volgens de richtlijnen voor de behandeling van PTSS bij zowel volwassenen als kinderen toepassen.

Opzet van de opleiding
De opleiding bestaat uit 8 cursusdagen. Sommige onderdelen beslaan 2 delen: in het eerste deel wordt de theorie geleerd en worden de belangrijkste basisvaardigheden getraind en geoefend. Daarna krijgt de cursist een praktijkopdracht mee. In het tweede deel worden deze praktijkopdrachten uitgebreid besproken en beoordeeld. De betrokken docenten zijn allen expert op het gebied van de betreffende module.

De volgende onderdelen komen aan de orde:

Diagnostiek van PTSS:
Duur: 1 dag.

Rapportage:
Duur: 1 dagdeel.

Cognitieve gedragstherapie, exposure:
Duur: 1,5 dag

EMDR: werkzame factoren en implicaties voorde klinische praktijk:
Duur: 1 dagdeel.

Trauma en geheugen:
Duur: 1 dagdeel.

Diagnostiek en behandeling van kinderen en adolescenten met PTSS:
Duur: 1 dag theorie en basisvaardigheden, 1 praktijkdag.

academici en HBO-ers
Cursus
 Verdiepend
8
14
ja
€ 2.110- (inclusief het boek ‘Behandeling van trauma bij kinderen en adolescenten’, artikelen, koffie, thee en lunches)
50
75
500
toetsing en evaluatie
Deel uitmaken van de doelgroep.
Hoofdniveau
Jeugd
Volwassenen
Ouderen
Tijd09:30 - 17:30
LocatieArnhem (NL) (Toon kaart)

Tijd09:30 - 17:30
LocatieArnhem (NL) (Toon kaart)

Tijd09:30 - 17:30
LocatieArnhem (NL) (Toon kaart)

Tijd09:30 - 17:30
LocatieArnhem (NL) (Toon kaart)

Cure & Care Development (CCD) biedt een breed scala aan hoogwaardige kennis, voor zowel zorgprofessionals als bedrijven en ZZP'ers

Als je zorg nodig hebt, hoop je de zorgverlener te treffen die jou goed kan helpen. Die jou behandelt op basis van de laatste inzichten in de zorg en evidence based behandelingen. CCD biedt gedegen opleidingen aan zorgprofessionals die hun vak meer dan serieus nemen en zich willen blijven ontwikkelen.

Onze kernwaarden zijn leidend in ons doen en laten: wij zijn verbindend, ontwikkelingsgericht en vinden passie in ons werk vanzelfsprekend.

Naast het aanbod van gedegen opleidingen van gerenommeerde docenten, vinden we het minstens zo belangrijk dat de deelnemers onze service als uitmuntend ervaren. Hier besteden wij dan ook veel aandacht aan en we blijven onszelf continu evalueren en waar mogelijk verbeteren.

Oude Oeverstraat 120, etage 3
6811 JZ
ARNHEM
Postbus 5466
6802 EL
ARNHEM
026 368 44 11
Selecteer een bestand aub.