Opleidingen details Onderwijscentrum UMC Utrecht

Als u als professional deze cursus gevolgd heeft dan wordt de presentie ingegeven door de opleider.

Train the Trainers op maat (ID nummer: 339225)
Nascholing met (fysieke) bijeenkomst(en)/ accreditatie per bijeenkomst
CategorieGeaccrediteerde puntenAccreditatieperiode
Algemene scholing cluster 2329-11-2018 t/m 28-11-2019

Doel en resultaat

De workshop is op maat ontwikkeld om te voldoen aan de specifieke behoeftes van de vakgroep MDL t.a.v. feedback geven aan AIOS in het algemeen en de plaats van de Korte Praktijk Beoordeling (KPB) in dit proces in het bijzonder. De behoefte is a.d.h.v. een interne behoefteanalyse van de opleider in kaart gebracht en kan worden samengevat als:

·Invullen van KPB zodanig dat de AIOS er echt iets aan heeft, waarbij de AIOS kritisch en motiverend advies ontvangt

·Enthousiasmeren van de AIOS en de staf om aan KPB’s te denken

·Implementeren van structureel invullen van KPB en het gebruik maken van de juiste leermomenten om dit te doen

·Oefenen met het geven van feedback aan een AIOS in het kader van een KPB

Het wordt van de leden van de opleidingsgroep verwacht dat zij de KPB gebruiken als instrument voor zowel feedback als beoordeling van de AIOS. De nadruk van deze workshop ligt op het gebruik van de KPB om gestructureerde feedback te geven. Een stramien voor het opstellen en doorgeven van feedback in vijf stappen wordt gepresenteerd. De stappen zijn:

Opstellen van een referentiekader voor de taak waarover feedback wordt gegeven

Observeren van die taak

Formuleren van de feedback opdat deze een positieve invloed op de ontwikkeling van de AIOS heeft

Geven van feedback – het feedbackgesprek

Registreren van de feedback in een KPB

Globaal gezien bestaat de workshop uit het doorlopen van deze vijf stappen waarbij er voor iedere stap een korte introductie wordt gegeven gevolgd door een oefening waarin de betreffende stap wordt toegepast op een specifiek voorbeeld – het voeren van een gesprek met een patiënt over diagnostische uitslagen en een behandelplan.

Workshop
Bestand 
programma.docx18 KB
 
0
Tijd17:00 - 21:00
LocatieUtrecht (NL) (Toon kaart)

Het UMC Utrecht biedt voor opleiders en plaatsvervangend opleiders in de medisch specialistische opleidingen binnen de OOR Utrecht 3 Train de Trainers (“TdeT”) trainingen à twee dagen aan (“Utrechtse Leergang”). Deze trainingen volgen de inhoud van het document Naar een Raamplan en scholing voor opleiders medische vervolgopleidingen (Tijdschrift voor Medisch Onderwijs, 2005, vol.24, 72-77).

De Utrechtse Leergang is ontwikkeld in verband met de verplichte didactische scholing voor de opleidingsgroepen na het kaderbesluit van de MSRC in 2006. Bij toekenning van de opleidingen en visitaties speelt deelname aan deze cursussen een belangrijke rol.

De trainingsmodules I en II zijn al een of meerdere keren gegeven, de derde module is in ontwikkeling. Het zijn intensieve programma’s waarbij een groot deel gewijd ís aan het daadwerkelijk oefenen. De bedoeling is om de sessies zoveel als mogelijk interactief te laten zijn en om in een veilige en plezierige leeromgeving op didactisch gebied veel van elkaar te leren. Daardoor wordt optimaal gebruik gemaakt van de ervaring van zowel de deelnemers als van de begeleiders van de training.

In TdeT I geven de trainers inzicht in de leerprocessen bij volwassenen op de gebieden van kennis, vaardigheden en professioneel gedrag. Ook het creëren van een veilige en plezierige leeromgeving als een belangrijke voorwaarde is voor het geven van goed onderwijs en het geven én ontvangen van feedback krijgt de aandacht.

TdeT II staat in het teken van de grote lijn van de individuele professionele en persoonlijke ontwikkeling van de AIOS en de rol van de opleider daarbij, met aandacht voor de ontwikkeling van beroepsgerichte competenties en de beoordeling daarvan.

TdeT I moet als eerste worden gevolgd, de overige twee trainingen kunnen in willekeurige volgorde gevolgd worden.

Eén trainingsmodule bestaat uit twee dagen van 09.00 tot 17.00 uur. Voorafgaand aan de training wordt het programma met opdrachten opgestuurd.

TdeT I
Don. en Vrij. 20 en 21 sept. 2007 in Woudschoten Conferentiecentrum, Zeist
Don. en Vrij. 8 en 9 nov. 2007 in Chalet Helenaheuvel, Doorn

TdeT II
Don. en Vrij. 13 en 14 dec. 2007 in Woudschoten Conferentiecentrum, Zeist


Voor de opleiders en plaatsvervangende opleiders in de medisch specialistische opleidingen binnen de OOR Utrecht zijn er vooralsnog geen kosten aan verbonden.

Universiteitsweg 98
3584 CG
Utrecht
Postbus 85500
3508 GA
Utrecht
088 755 34 51
Selecteer een bestand aub.