Opleidingen details UMC Utrecht t.a.v. Kennisnetwerk Zoönosen Midden-Nederland

Als u als professional deze cursus gevolgd heeft dan wordt de presentie ingegeven door de opleider.

Zoönosen in de spreekkamer (ID nummer: 339158)
Nascholing met (fysieke) bijeenkomst(en)/ accreditatie per bijeenkomst
CategorieGeaccrediteerde puntenAccreditatieperiode
Algemene scholing cluster 1,2 en 3226-11-2018 t/m 25-11-2019

Wanneer een patiënt zich met een infectie bij de huisarts meldt, denkt deze niet direct aan een zoönose. Terwijl zeventig tot tachtig procent van alle bekende infectieziekten oorspronkelijk afkomstig is van dieren. Na de bijeenkomst:

- zijn de deelnemers zich hiervan meer bewust

- weten zij welke zoönosen het meest voorkomen in de regio Utrecht

- wat de klinische verschijnselen bij mens en dier zijn

- wat behandelmogelijkheden zijn

Afgeleide doel is de ontmoeting tussen humane en veterinaire artsen faciliteren om zo nu en in de toekomst uitbraken van zoönosen en resistente micro-organismen snel en efficiënt kunnen ontdekken, evalueren en helpen bestrijden.

Refereerbijeenkomst
0
Tijd20:00 - 22:00
LocatieNijkerk (NL) (Toon kaart)

Het Kennisnetwerk Zoönosen Midden-Nederland schept mogelijkheden om de gezondheid van mens en dier in de regio Midden-Nederland op een hoger niveau te brengen vanuit het One Health-perspectief en levert zo een bijdrage aan de preventie en bestrijding van zoönosen en antibioticaresistentie.

Heidelberglaan 100
3584 CX
Utrecht
Postbus 85500
3508 GA
Utrecht
06-337 24 380
Selecteer een bestand aub.