Opleidingen details Inholland Academy GSW

Als u als professional deze cursus gevolgd heeft dan wordt de presentie ingegeven door de opleider.

Praktijkmanagement Eerstelijns- en ketenzorg (ID nummer: 338963)
Nascholing met (fysieke) bijeenkomst(en) en/of MIO open inschrijving / accreditatie voor totaal
CategorieGeaccrediteerde puntenAccreditatieperiode
Geaccrediteerde bij- nascholing1626-9-2018 t/m 25-9-2021
Overige deskundigheidsbevordering verloskundigen6026-9-2018 t/m 25-9-2021

In nauwe afstemming met het praktijkveld biedt Inholland Academy u de post-hbo opleiding Praktijkmanagement Eerstelijns- & Ketenzorg aan. De opleiding bestaat uit zeven praktijkgerichte modules op onder andere thema’s als: ondernemerschap, prestatiegerichte zorgorganisatie, zakelijk leidinggeven, personeelsbeleid en effectief veranderen. De gehele leergang kan binnen een jaar doorlopen worden. In de eerste lijn neemt de schaalgrootte toe en groeit het aantal samenwerkingsverbanden, juist in de organisatie van de verloskundige zorg. Met de schaalvergroting groeit ook het aantal medewerkers met formeel toegewezen leidinggevende taken; dit zowel als zelfstandige functies (praktijkmanagers) en als parttime-activiteit van verloskundigen. Deze managementwerkzaamheden zijn deels vergelijkbaar met ontwikkelingen elders in gezondheidszorg. Ze zijn echter ook anders door de eigen regelgeving, beleid en financiering van de Eerstelijns- en Ketenzorg en door het sterk zelfsturende karakter van de leidinggevende functies in deze deelsector. 

Het opleidingsprofiel voor de leergang Praktijkmanagement Eerstelijn & Ketenzorg is opgesteld op basis van uitgebreide praktijkconsultatie, consultatie met de NVvPM en relevante landelijke bronnen. Resultaat:

U studeert af als optimaal geëquipeerd leidinggevende voor de eerstelijns- en ketenzorg-verloskundige maatschap, voldoend aan het competentieprofiel voor zakelijk manager in de eerste lijn.
U heeft relevante, actuele kennis en vaardigheden ontwikkeld en beschikt over een adequate houding, motivatie en zelfkennis voor een succesvolle invulling van uw rollen en verantwoordelijkheden voor betreffende een praktijkmanager binnen een verloskundig verband.
U verwerft een post-hbo-kwalificatie voor zowel het praktijkveld als voor eventuele vervolgstudie en uw verdere loopbaan (indien u de opleiding met voldoende resultaat doorloopt).

De Leergang betreft een parttime-managementopleiding op post-hbo niveau. Omvang: 8 inhoudelijke modules van 4 bijeenkomsten/dagen (m.u.v. projectmatig werken en financiën, welke ieder 2 bijeenkomsten zijn). Parallel aan iedere inhoudelijke module vindt tevens een intervisie- c.q. studiebegeleidings-bijeenkomst plaats. De opleiding wordt afgerond door middel van een praktijkgericht afrondingsproject. De totaalomvang van de opleiding bedraagt ca. 38 studieweken.
De doorlooptijd van het totale programma is 12 maanden. Minimaal jaarlijks wordt een nieuwe cyclus gestart bij voldoende deelnemers. Per module staat een studiebelasting van 34 uur (voorbereiding: lessen en toetsing). De intervisiebijeenkomsten met bijbehorende voorbereiding vergen in totaal 33 uur. Voor het afrondingstraject kan ongeveer op 95 uur worden gerekend. Dat betekent dat de studiebelasting voor de hele opleiding ongeveer 400 uur bedraagt. Alle lessen vinden plaats in het gebouw van Hogeschool Inholland OZW, De Boelelaan 1109, 1081 HV Amsterdam.

De eindopdracht is gericht op de integrale toepassing van de studie-inhoud op de eigen verloskundige praktijkvoering. Hiervoor is een keuze mogelijk uit de volgende opties:
o het opstellen van een business(deel-)plan voor de eigen eerstelijns-organisatie,
o het opstellen van een businesscase voor een belangrijke vernieuwing of verbetering
o of het opstellen van een plan van aanpak en projectplan voor de realisatie van een aanzienlijke projectmatige verbetering of innovatie in de eerstelijnsorganisatie.

Als elke opdracht/ tentamen van de cursus met voldoende resultaat is afgesloten en aan de eisen van elke module is voldaan, dan is het cursusjaar afgerond en wordt het (CPION) diploma uitgereikt. Voor de Praktijkmanagement Eerstelijns- en Ketenzorg is bij het centrum voor Post Initieel Onderwijs Nederland (CPION) registratie verkregen. De opleiding is daarmee een erkende register opleiding en opgenomen in het Nederlandse Opleidingsdatabank (NOD).

Toelatingseisen: Voor deelname aan het opleidingsaanbod is minimaal 2 jaar relevante werkervaring in de (eerstelijns-) zorg vereist en minimaal hbo-werk/denkniveau. In een intakegesprek wordt de toelaatbaarheid tot de opleiding besproken. Eventueel vindt aanvullend een intake-assessment plaats. Ook moeten praktijkopdrachten in relevante werkpraktijk uitgeoefend kunnen worden.

Het cursusgeld voor de gehele opleiding is € 4975,- (inclusief readers, exclusief literatuur) *

4975
Bestand 
Rooster1819.pdf216 KB
Hoofdniveau
cursus / opleiding
Tijd11:00 - 17:00
LocatieHoofddorp (NL) (Toon kaart)
OpmerkingenJaargang 2020-2021

Tijd11:30 - 18:30
LocatieAmsterdam (NL) (Toon kaart)
OpmerkingenJaargang 2019-2020

Tijd11:30 - 18:30
LocatieAmsterdam (NL) (Toon kaart)
OpmerkingenJaargang 2018-2019

Praktijkgerichte post-HBO opleidingen voor de werkende professional

Bergerweg 200
1812 MN
Alkmaar
Postbus 403
1800 AK
Alkmaar
088 466 30 30
Selecteer een bestand aub.