Opleidingen details NIAZ

Als u als professional deze cursus gevolgd heeft dan wordt de presentie ingegeven door de opleider.

Opleiding tot NIAZ auditor (ID nummer: 338336)
Nascholing met (fysieke) bijeenkomst(en)/ accreditatie voor totaal
CategorieGeaccrediteerde puntenAccreditatieperiode
Algemene scholing cluster 1 en 21727-11-2018 t/m 26-11-2019

Doel van de training:

Aan het einde van de externe auditorentraining op basis van het NIAZ-referentiekader bezit u de kennis en vaardigheden om op een systematische wijze een audit voor te bereiden, uit te voeren en daarover te rapporteren. De kernwoorden bij het beoogde resultaat zijn professionaliteit, methodisch handelen en hoogwaardige kwaliteit.

 

Werkwijze

Tijdens de training krijgen alle facetten die bij audit relevant zijn aandacht.

Het aanleren van auditvaardigheden wordt bereikt door tijdens de training te oefenen aan de hand van een fictieve praktijkcase. Gedurende de drie trainingsdagen wordt de deelnemer stapsgewijs de methodiek aangeleerd en worden alle stappen geoefend aan de hand van casuïstiek en praktijkvoorbeelden.

 

Als inleiding op de opdrachten is een stuk theorie van belang. Deze theorie wordt gegeven in de vorm van presentaties. Deze syllabus bevat alle informatie die tijdens de training wordt gegeven en dient daarom als naslagwerk. Dit naslagwerk is opgezet als hulpmiddel om bij de voorbereiding op een audit te kunnen gebruiken.

De opdrachten die tijdens de training aan bod komen, zijn in de syllabus opgenomen. Als bijlage zijn de PowerPoint sheets toegevoegd.

 

Studiebelastinguren:

- Contacturen 19 uur

- Zelfstudie- uren 4 uur

 

Toetsing van de training:

De kandidaat auditor ontvangt aan het einde van de training het certificaat:

- bij 100 % aanwezigheid;

- bij actief participeren;

- indien tijdens de oefensituaties wordt getoond de benodigde competenties van een kandidaat auditor te bezitten.

 

(Meerdaagse) Nascholing
0
Tijd9:00 - 17:00
LocatieZeist (NL) (Toon kaart)
Opmerkingenexterne auditorenopleiding 19, 20 en 21 november 2019

Tijd9:00 - 17:00
LocatieZeist (NL) (Toon kaart)
Opmerkingenexterne auditorenopleiding 19, 20 en 21 maart 2019

Tijd09:00 - 17:00
LocatieZeist (NL) (Toon kaart)

Het NIAZ is een onafhankelijk instituut dat zorginstellingen ondersteunt bij het dagelijks verbeteren en borgen van de kwaliteit van zorg. Het NIAZ bevordert dat zorginstellingen leren van elkaar.

Het NIAZ toetst met door het NIAZ opgeleide auditoren of zorginstellingen in Nederland en Vlaanderen het huis op orde hebben. Dat gebeurt aan de hand van het internationale accreditatieprogramma Qmentum. Dit van oorsprong Canadese programma wordt gevoerd in meer dan 27 landen, verspreid over de wereld.

Zorginstellingen gebruiken Qmentum om invulling te geven aan kwaliteit en veiligheid in de eigen organisatie. Voor Nederland en Vlaanderen is NIAZ-Qmentum ontwikkeld, toegesneden op de situatie in het Nederlandse taalgebied.

Het normenkader wordt regelmatig geactualiseerd. Dat gebeurt in nauwe samenspraak met zorgprofessionals. Zo werkt het NIAZ aan een relevant normenkader dat wordt herkend en gesteund door het veld.

Het NIAZ legt de lat hoog voor de NIAZ auditoren die de instellingen bezoeken. Naast het opleiden van de auditoren acht het NIAZ het van belang dat de opgeleide auditoren ook in de eigen zorginstelling een belangrijke rol vervullen bij het realiseren van kwaliteitsverbeteringen.

Het vigerende normenkader tot aan 1-1-2020 is NIAZ-Qmentum. Vanaf 1 januari 2020 geldt bij audits het normenkader Qmentum Global.

Churchilllaan 11, 8e etage
3527 GV
Utrecht
Postbus 4045
3502 HA
Utrecht
030-2330380
Selecteer een bestand aub.