Opleidingen details RINO Groep Utrecht

Als u als professional deze cursus gevolgd heeft dan wordt de presentie ingegeven door de opleider.

Oplossingsgerichte gespreksvoering met ouderen (ID nummer: 338261)
Cursus met (fysieke) bijeenkomst(en)/ alleen accreditatie voor totaal
CategorieGeaccrediteerde puntenAccreditatieperiode
ELP herregistratie1816-3-2019 t/m 15-3-2022

Nederland wordt steeds ouder, waardoor deze leeftijdsfase tegenwoordig al zo’n 30 jaar beslaat. Tussen ouderen bestaan hierdoor veel onderlinge verschillen. Heterogeniteit en comorbiditeit zijn meer regel dan uitzondering. Dit vraagt om maatwerk. De beweging in de ggz voor ouderen gaat ook steeds meer van diagnosegestuurde zorg en incompetentie naar vraaggerichte hulpverlening, vitaliteit en zelfredzaamheid. De oplossingsgerichte manier van werken sluit hier goed bij aan. Exploratie of analyse van problemen is niet noodzakelijk, doelanalyses daarentegen wel: wat wil de cliënt voor het probleem in de plaats? De oudere wordt uitgenodigd zijn doel te formuleren en oplossingen te bedenken die passen in zijn referentiekader, omdat hij ze zelf bedenkt of eerder met succes heeft toegepast. Omdat de autonomie van de cliënt goed is gewaarborgd, bevordert dit de werkrelatie tussen cliënt en therapeut. Oplossingsgerichte gespreksvoering wordt al bij diverse doelgroepen met succes toegepast. Bij ouderen is deze manier van werken echter relatief nieuw.

Wat leer je?

Je neemt kennis van de achtergronden van oplossingsgerichte gespreksvoering, maakt zich de methode eigen en oefent met het uitvoeren van oplossingsgerichte methodieken bij oudere cliënten met uiteenlopende hulpvragen (50+). Je maakt kennis met oplossingsgerichte gespreksvoering met systemen (zoals mantelzorgers) en krijgt een introductie op de gespreksvoering met teams rondom de oudere cliënt in een instelling.

BeroepsgroepBeroepsorganisatie
Accreditatiebureau Kwaliteitsregister V&V en Register ZorgprofessionalsVerpleegkundigen & Verzorgenden Nederland
Geriatrie-GerontologieVerpleegkundigen & Verzorgenden Nederland
Kwaliteitsregister V&VVerpleegkundigen & Verzorgenden Nederland
LV POH-GGZLandelijke Vereniging Praktijkondersteuner Huisarts - Geestelijke Gezondheidszorg (LV POH-GGZ)
Register GGZ-agogenRegisterplein
1 2
academici en HBO-ers
Cursus
 Verdiepend
12
14
ja
505
12
18
180
toetsing en evaluatie
(Gz-) psychologen, eerstelijnspsychologen, basispsychologen, POH-GGZ’ers, verpleegkundig specialisten, maatschappelijk werkers en SPV-en.
Hoofdniveau
Ouderen
Tijd9:30 - 16:30
LocatieUtrecht (NL) (Toon kaart)

Tijd9:30 - 16:30
LocatieUtrecht (NL) (Toon kaart)

Tijd9:30 - 16:30
LocatieUtrecht (NL) (Toon kaart)

De RINO Groep is een maatschappelijk betrokken organisatie. Met onze ruim 90 medewerkers organiseren we opleidingen, trainingen en congressen voor professionals die werken met mensen met een psychische kwetsbaarheid. Dit doen we in nauwe samenwerking met onze docenten en diverse samenwerkingspartners.

Oudenoord 6
3511 BS
UTRECHT
(030) 230 84 50
Selecteer een bestand aub.