Opleidingen details RINO Groep Utrecht

Als u als professional deze cursus gevolgd heeft dan wordt de presentie ingegeven door de opleider.

Toepassingsmogelijkheden van EMDR bij mensen met een verstandelijke beperking (ID nummer: 337789)
Cursus met (fysieke) bijeenkomst(en)/ alleen accreditatie voor totaal (1 uitvoeringsdatum)
CategorieGeaccrediteerde puntenAccreditatieperiode
K&J/OG herregistratie68-3-2019 t/m 7-3-2022
K&J/OG opleiding - behandeling 48-3-2019 t/m 7-3-2022
K&J/OG opleiding - diagnostiek28-3-2019 t/m 7-3-2022
K&J/OG opleiding - extra literatuurstudie28-3-2019 t/m 7-3-2022

Het is bekend dat mensen met een verstandelijke beperking een relatief groot risico lopen om in hun leven geconfronteerd te worden met schokkende gebeurtenissen, zoals akelige medische onderzoeken of behandelingen, seksueel misbruik en geweld. Langdurige posttraumatische stressklachten kunnen daar het gevolg van zijn. Ook herhaaldelijke faal- en verlieservaringen kunnen hun sporen nalaten. Emotionele problemen en gedragsproblemen worden helaas nog te vaak ten onrechte toegeschreven aan andere psychiatrische stoornissen of aan de verstandelijke beperking zelf.

Doel
Je leert symptomen van posttraumatische stressklachten herkennen bij kinderen en volwassenen met een (lichte, matige of ernstige) verstandelijke beperking, ook als er sprake is van bijkomende problemen zoals autisme.

Je raakt bekend met Eye Movement Desensitisation and Reprocessing (EMDR) en de toepassingsmogelijkheden hiervan bij deze doelgroep.

Je leert bij te dragen aan het tijdig signaleren en (laten) behandelen van posttraumatische stressklachten bij deze doelgroep.

academici en HBO-ers
Cursus
 Inleidend
12
13
ja
295
6
toetsing en evaluatie
Orthopedagogen(-generalist), psychologen, psychotherapeuten, leerkrachten en intern begeleiders in het onderwijs, praktijkondersteuners in de huisartsenpraktijk, maatschappelijk werkers, sociaal pedagogisch hulpverleners en vaktherapeuten.
Hoofdniveau
Herregistratie KJ/OG
Registratie KJ/OG
Tijd9:30 - 16:30
Locatie Utrecht (NL) (Toon kaart)

Tijd9:30 - 16:30
LocatieUtrecht (NL) (Toon kaart)

Tijd9:30 - 16:30
LocatieUtrecht (NL) (Toon kaart)

Tijd9:30 - 16:30
LocatieUtrecht (NL) (Toon kaart)

Tijd9:30 - 16:30
LocatieUtrecht (NL) (Toon kaart)

De RINO Groep is een maatschappelijk betrokken organisatie. Met onze ruim 90 medewerkers organiseren we opleidingen, trainingen en congressen voor professionals die werken met mensen met een psychische kwetsbaarheid. Dit doen we in nauwe samenwerking met onze docenten en diverse samenwerkingspartners.

Oudenoord 6
3511 BS
UTRECHT
(030) 230 84 50
Selecteer een bestand aub.