Opleidingen details ZKM opleiding Reflection&Action

Als u als professional deze cursus gevolgd heeft dan wordt de presentie ingegeven door de opleider.

Meer licht op wat een jongere echt beweegt: narratieve psychologie in de praktijk (ID nummer: 337714)
Cursus met (fysieke) bijeenkomst(en)/ alleen accreditatie voor totaal (1 uitvoeringsdatum)
CategorieGeaccrediteerde puntenAccreditatieperiode
K&J/OG herregistratie612-10-2018 t/m 11-10-2021
K&J/OG opleiding - behandeling 412-10-2018 t/m 11-10-2021
K&J/OG opleiding - diagnostiek212-10-2018 t/m 11-10-2021
K&J/OG opleiding - extra literatuurstudie212-10-2018 t/m 11-10-2021

In deze eendaagse workshop ervaar je wat de kern is van het narratieve werken en en maak je in het kort kennis met de ZKM (Zelf Konfrontatie Methode of Zelf Kennis Methode van prof. Hubert Hermans). Een dag vol inspiratie en toepasbare werkwijzen vanuit de narratieve psychologie. Ook een dag met aandacht voor je eigen verhaal en je persoonlijke ontwikkeling. We werken met verhalen, metaforen, associatiekaarten, gevoelsscores en andere snelwegen naar de kern van het persoonlijk verhaal. Het effect van de oefeningen ervaar je zelf en ze zijn direct toepasbaar in je praktijk.  

Doelstelling:
Na de workshop heb je als deelnemer geoefend met enkele narratieve manieren van begeleiden. Je hebt kennis gemaakt met de kern van het narratieve luisteren en met welke interventies het verhaal van de jongere zich verder kan ontwikkelen in de voor hem of haar gewenste richting. Je kent de basishouding van de dialogische en narratieve benadering en leert van daaruit bij te dragen aan de zelfontwikkeling van de jongere. Specifiek besteden we in de workshop aandacht aan het instrument de ZKM (Zelf Konfrontatie Methode of Zelf Kennis Methode) van prof. dr. Hubert Hermans. Afgelopen 40 jaar heeft deze bijzondere vernieuwing in de psychologie zich uitontwikkeld tot een sterke theorie op internationaal niveau, met vele mogelijke toepassingen in de praktijk. De ZKM is een transdiagnostische methode om jongeren via zelfinzicht te motiveren tot actie. De ZKM wordt o.a. succesvol ingezet bij: faalangst, onzekerheid, pesten, gecompliceerde rouw, motivatieproblemen, onderpresteren bij hoogbegaafdheid, keuze problemen, identiteitsontwikkeling, bij multiculturele vragen. 

academici en HBO-ers
Workshop
 Inleidend
4
8
ja
225
6
toetsing en evaluatie
NVT
Bestand 
flyer narratief KJ.doc100 KB
Hoofdniveau
Herregistratie KJ/OG
Registratie KJ/OG
Tijd10:00 - 17:30
LocatieZeist (NL) (Toon kaart)
OpmerkingenFysieke bijeenkomst met 1,5 mtr afstand, maximaal 8 deelnemers

Tijd10:00 - 17:30
LocatieZeist (NL) (Toon kaart)

Tijd10:00 - 17:30
LocatieZeist (NL) (Toon kaart)

Tijd10:00 - 17:30
LocatieZeist (NL) (Toon kaart)

Tijd10:00 - 17:30
LocatieZeist (NL) (Toon kaart)

Tijd10:00 - 17:30
LocatieZeist (NL) (Toon kaart)

Tijd10:00 - 17:30
LocatieZeist (NL) (Toon kaart)

De ZKM opleiding Reflection & Action biedt een postacademische opleiding tot ZKM coach.
In de opleiding staan de methodiek én de achterliggende wetenschappelijke Motivatie- en Waarderingstheorie centraal. Begin jaren tachtig raakte dr. Margreet Poulie, de grondlegster van de ZKM opleiding Reflection & Action, bezield door het gedachtegoed van Prof. Dr. H.J.M. Hermans. Na een inspirerende samenwerking op het snijvlak van wetenschap en praktijk, richtte zij in 1998 haar eigen praktijkgeoriënteerde ZKM opleiding Reflection & Action op.

Momenteel geven drs. Desirée Pieters en drs. Selma Roenhorst leiding aan de opleiding als hoofddocenten.  

Zusterplein 22
3703CB
Zeist
Zusterplein 22
3703CB
Zeist
0647084349
Selecteer een bestand aub.