Opleidingen details Medilex BV

Als u als professional deze cursus gevolgd heeft dan wordt de presentie ingegeven door de opleider.

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in de zorg (ID nummer: 337414)
Nascholing met (fysieke) bijeenkomst(en)/ accreditatie per bijeenkomst
CategorieGeaccrediteerde puntenAccreditatieperiode
Algemene scholing cluster 1,2 en 334-12-2018 t/m 3-12-2019

Op aangeven van verschillende relaties van ons kantoor, waaronder zowel zorgprofessionals (medisch specialisten) als hoger management in cure en care, hebben wij een bijeenkomst ontwikkeld waarin op een zeer praktische wijze voor zowel management als ' werkvloer'  inzichtelijk gemaakt wordt welke vragen de Algemene Verordening Gegevensbescherming oproept.

Er zijn nog vele zorginstellingen - groot en klein - die met complexe vragen zitten over 'subverwerkerschap', aansprakelijkheid en contractering, maar ook met simpeler vragen over welke impact de AVG heeft op de werkvloer. en hoe de processen in te richten. Gezien de vrij regelmatige dreiging met grote boetes van de autoriteit persoonsgegevens maken veel zorgverleners zich zorgen of zij alles wel juist geregeld hebben. 

Dit congres is geen uitvoerige uiteenzetting van de AVG, maar een verzameling antwoorden op vragen die wij geinventariseerd hebben onder de doelgroep. Een grote juridische kennis om deze dag leerzaam te laten zijn is dan ook geen vereiste - zorgprofessionals kunnen deze bijeenkomst prima volgen. 

Onder andere de volgende vragen worden behandeld:

Hoe zit het met subverwerkerschap, doorverwijzingen en samenwerking - wie regiseert de gegevensverwerking? 

Worden aan kleine zorgverleners dezelfde eisen gesteld als aan grote instellingen? 

Welke gegevens mag je wel/niet documenteren bij calamiteiten? 

Wie is er aansprakelijk als het misgaat? De instelling? De bestuurder? De individuele zorgverlener? 

Aan welke normen moet een externe gegevensverwerker voldoen, en wie is aansprakelijk als het misgaat? 

Hoe verhoudt de AVG zich tot het medisch beroepsgeheim, de WGBO en andere zorg- en privacywetgeving? 

Wat zijn de ervaringen en adviezen van een FG expert in de zorg?

(Meerdaags) Congres
275
Tijd9:30 - 13:00
LocatieAmersfoort (NL) (Toon kaart)

Tijd9:30 - 13:00
LocatieAmersfoort (NL) (Toon kaart)

Medilex heeft meer dan 25 jaar ervaring in het organiseren van studiedagen, congressen en cursussen op het gebied van zorg, onderwijs en welzijn. Door de onafhankelijke werkwijze van Medilex varieert het aanbod studiedagen van complexe beleidsmatige vraagstukken tot oplossingen voor de werkvloer.

Missie:
Medilex organiseert kennis om professionals beter hun dagelijkse werk te laten doen.

Visie:
Wij vinden het belangrijk dat onze deelnemers onze programma’s ervaren als direct toepasbaar, interactief en actueel. Medilex organiseert kennis – onafhankelijk, deskundig en met oprechte aandacht:

  • Onafhankelijk – onze programma’s worden onafhankelijk, in eigen beheer, samengesteld zonder sponsoring of in opdracht van derden. Thema’s worden van meerdere kanten belicht waardoor de deelnemer zich een objectief beeld kan vormen.

  • Deskundig – dankzij onze organisatorische én inhoudelijke deskundigheid ontwikkelen wij kwalitatief hoogwaardige programma's.

  • Oprechte aandacht – wij zijn betrokken en benaderen met oprechte aandacht deelnemers, sprekers en elkaar. 

Wij streven ernaar met behulp van de input van sprekers en deelnemers onze programma's voortdurend te verbeteren. 

 

De Dreef 2
3706 BR
Zeist
Postbus 289
3700 AG
Zeist
(030) 69 33 88 7
Selecteer een bestand aub.