Opleidingen details RINO Groep Utrecht

Als u als professional deze cursus gevolgd heeft dan wordt de presentie ingegeven door de opleider.

Vertaalslag van (GGZ-)diagnostiek naar praktisch handelen in het basisonderwijs (ID nummer: 337400)
Cursus met (fysieke) bijeenkomst(en)/ alleen accreditatie voor totaal (1 uitvoeringsdatum)
CategorieGeaccrediteerde puntenAccreditatieperiode
K&J/OG herregistratie66-2-2019 t/m 5-2-2022
K&J/OG opleiding - behandeling 2,56-2-2019 t/m 5-2-2022
K&J/OG opleiding - diagnostiek2,56-2-2019 t/m 5-2-2022
K&J/OG opleiding - extra literatuurstudie16-2-2019 t/m 5-2-2022
K&J/OG opleiding - overige taken16-2-2019 t/m 5-2-2022

Met de invoering van het passend onderwijs blijven meer leerlingen dan voorheenonderwijs volgen binnen het reguliere onderwijs. Er is sprake van eenverzwaring van de populatie en vergroting van de diversiteit binnen de klas.Het onderwijs wordt geacht hier antwoord op te geven. Dit vraagt binnen enbuiten de klas veel van een school. Vaak wordt de expertise vanuit de jeugdzorgof ggz gevraagd. Diagnostiek kan meer inzicht geven in de aard en ernst van deproblematiek. Maar dit alleen zorgt niet (altijd) voor meer inzicht in deonderwijsbehoeften.

Deze cursus wordt gegeven door een Gz-psycholoog uit de SGGZ die ervaring veel heeftin het scheidingsvlak tussen onderwijs en GGZ en een orthopedagoog/psycholoogmet een eigen praktijk voor onderwijsbegeleiding met veel expertise in hetbasisonderwijs.

Kinderenmet specifieke onderwijsbehoeften vragen veel van de deskundigheid vanonderwijsprofessionals in het basisonderwijs. Met deze cursus vergroot je jekennis en vaardigheden op dit gebied. Je leert diagnoses vertalen naar concreteonderwijsbehoeften en je krijgt praktische handvatten om deze leerlingen nogbeter te begeleiden en tot leren te brengen. 

Wat leer je?

Je vergroot je vaardigheden en kennis en krijgt praktische handvatten om in de dagelijkse praktijk van het basisonderwijs leerkrachten te begeleiden in de omgang met en het aansluiten op kinderen met specifieke onderwijsbehoeften.

uitsluitend academici
Cursus
 Verdiepend
15
15
ja
310
6
toetsing en evaluatie
Kinder- en jeugdpsycholoog NIP, NVO Orthopedagoog-generalist, Basispsycholoog, Orthopedagoog
Bestand 
Template A1905.docx15 KB
Hoofdniveau
Herregistratie KJ/OG
Registratie KJ/OG
Tijd9:30 - 12:30
LocatieUtrecht (NL) (Toon kaart)

Tijd9:30 - 12:30
Locatie Utrecht (NL) (Toon kaart)

Tijd9:30 - 16:30
LocatieUtrecht (NL) (Toon kaart)

Tijd9:30 - 12:30
LocatieUtrecht (NL) (Toon kaart)

Tijd9:30 - 12:30
LocatieUtrecht (NL) (Toon kaart)

De RINO Groep is een maatschappelijk betrokken organisatie. Met onze ruim 90 medewerkers organiseren we opleidingen, trainingen en congressen voor professionals die werken met mensen met een psychische kwetsbaarheid. Dit doen we in nauwe samenwerking met onze docenten en diverse samenwerkingspartners.

Oudenoord 6
3511 BS
UTRECHT
(030) 230 84 50
Selecteer een bestand aub.