Opleidingen details RINO Amsterdam

Als u als professional deze cursus gevolgd heeft dan wordt de presentie ingegeven door de opleider.

Psychopathologie bij kinderen van 0 - 7 jaar (ID nummer: 337070)
Cursus met (fysieke) bijeenkomst(en)/ alleen accreditatie voor totaal (1 uitvoeringsdatum)
CategorieGeaccrediteerde puntenAccreditatieperiode
Specialismen Gezondheidszorgpsycholoog2817-5-2019 t/m 16-5-2022

 Psychopathologie bij kinderen van 0 - 7 jaar

Bij baby's, peuters en kleuters zijn de verschillende ontwikkelingslijnen sterk met elkaar verweven. De ontwikkeling verloopt erg snel, waardoor onderscheiden ontwikkelingsgebieden extra gevoelig zijn voor onderlinge verstoringen. Het beperkte gedragsrepertoire van het kind impliceert dat bepaalde problemen in het gedrag kunnen verwijzen naar heel verschillende oorzaken en processen. Kindproblematiek heeft meteen implicaties voor de gezins- en opvoedingssituatie en omgekeerd. Daardoor is het moeilijk de ouder- en de kindfactoren van elkaar te onderscheiden. Vanuit deze complexe interacties wordt de psychopathologie van (zeer) jonge kinderen in deze cursus behandeld.

doelgroep
(GZ-)psychologen, (ortho)pedagogen, kinderpsychiaters, kinderartsen en jeugdartsen werkzaam in, bijvoorbeeld, RIAGG's, MKD's, MKT's, de kinder- en jeugdpsychiatrie, bureaus jeugdzorg, kinderhuizen, kinderafdelingen van ziekenhuizen, consultatiebureaus voor jonge kinderen en privépraktijken.

doelstelling
Aan het eind van de cursus zijn de deelnemers in staat: Gestoord gedrag bij kinderen jonger dan 8 jaar te onderkennen en gericht op te sporen; De risicofactoren die het kind in het gezin of elders bedreigen, en de gevolgen daarvan, in te schatten; De consequenties van psychopathologie voor debehandeling te hanteren; In en multidisciplinair team de taal van de anderespecialisten te verstaan.

inhoud
De normale en gestoorde ontwikkeling van het kind en ontwikkelingspsychopathologie (o.a. de ego-ontwikkeling van het kind in relatie tot de omgevingsfactoren; model van Greenspan; psychopathologie in het licht van de individuatie-separatieontwikkeling (Mahler); risicofactoren en protectieve factoren; aanleg, opvoeding, neuropsychologische aspecten, ontwikkelingsinterferenties; signalen van psychische stoornissen op verschillende leeftijden).
Pervasieve ontwikkelingsstoornissen, met name de vroege onderkenning van pervasieve stoornissen en differentiaal diagnostiek; multisystemische ontwikkelingsstoornissen.
Psychische stoornissen als gevolg van hersenaandoeningen (o.a. acute hersenaandoeningen en infecties; foetale intoxicatiestoornissen; chronische hersenaandoeningen; epilepsie).
Reactieve hechtingsstoornissen.
Affectieve stoornissen (o.a. sociaal en emotioneel geïsoleerde kinderen; dysfore, verdrietige en apathische kinderen; depressie bij het (zeer) jonge kind; boze en angstige kinderen; angststoornissen; structuurafhankelijke kinderen).
Dwangverschijnselen en obsessieve-compulsieve beelden (inclusief ticstoornissen).
Functiestoornissen en somatoforme stoornissen (o.a. eet- en voedingsstoornissen, slaapstoornissen, stoornissen in de sfinctercontrole, encopresis, enuresis, vroege psychoseksuele ontwikkelingsstoornissen, psychosomatische stoornissen).
Regulatiestoornissen (o.a. hypersensitieve kinderen, onvoldoende reactieve kinderen, motorische gedesorganiseerde, impulsieve kinderen, aandachtsstoornissen en ADHD, breath holding spells).
Voorlopers van gedragsstoornissen.(o.a. agressieregulatiestoornissen en oppositionele stoornis).
Taal-, spraak- en communicatiestoornissen.
Vroege leerstoornissen.
Kinderen met zware medische complicaties (o.a. reacties van kinderen op ziekenhuisopnames, de impact van ziekenhuisopnamen op de ouders en de ouder-kindrelaties).
Aanpassingsstoornissen en traumatische stressstoornissen.
Stoornissen in de ouder-

(GZ-)psychologen, (ortho)pedagogen, kinderpsychiaters, kinderartsen en jeugdartsen werkzaam in, bijvoorbeeld, RIAGG's, MKD's, MKT's, de kinder- en jeugdpsychiatrie, bureaus jeugdzorg, kinderhuizen, kinderafdelingen van ziekenhuizen, consultatiebureaus voor jonge kinderen en privépraktijken.
 Inleidend
 Verdiepend
10
14
ja
 Ja
 Nee
Hoofdniveau
Jeugd
Tijd9:30 - 16:30
LocatieAmsterdam (NL) (Toon kaart)

De RINO Amsterdam is een landelijk werkend nascholings- en opleidingsinstituut voor hulpverleners in de geestelijke gezondheidszorg (GGZ) en aangrenzende terreinen.

De RINO biedt al bijna twintig jaar een rijk en gevarieerd aanbod van cursussen, workshops en opleidingen met topdocenten uit de praktijk, in het hartje van Amsterdam.
 

Leidseplein 5
1017 PR
AMSTERDAM
020-6250803
Selecteer een bestand aub.