Opleidingen details RINO Amsterdam

Als u als professional deze cursus gevolgd heeft dan wordt de presentie ingegeven door de opleider.

Specialistische cursus groepspsychotherapie (ID nummer: 337002)
Cursus met (fysieke) bijeenkomst(en)/ alleen accreditatie voor totaal (1 uitvoeringsdatum)
CategorieGeaccrediteerde puntenAccreditatieperiode
Specialismen Gezondheidszorgpsycholoog2120-1-2020 t/m 19-1-2023

Specialistische groepspsychotherapie


De rol van de groepstherapeut is in deze specalistische cursus het centrale thema. Deze rol zal belicht worden vanuit het focale model voor kortdurende therapie van Mc Cullough en vanuit de cognitieve gedragstherapie. De groepsdynamica is daarbij uiteraard de verbindende factor.

Doelstelling :
Na de cursus is de cursist zich meer bewust van de gevoelens die de patientengroep waarmee men werkt, kunnen oproepen en kent hij/zij methoden om deze gevoelens ten gunste van de ontwikkeling van de groep te gebruiken. Ook heeft men meer kennis van de centrale begrippen uit de groepsdynamica en van de uitgangspunten van de kortdurende tijdgelimiteerde (focale) psychotherapie en de cognitieve gedragstherapie in een groep, dat wil zeggen: hij/zij heeft voldoende handvaten om deze in de praktijk te gaan toepassen en zich er, wellicht eerst onder supervisie, verder in te bekwamen.


Inhoud :
In deze cursus worden onderwerpen uit de groepsdynamica verbreed, verdiept en gecombineerd met de volgende twee invalshoeken: de vertaling van het kortdurende focale individuele model van Mc Cullough naar de psychodynamische groepstherapie;
het cognitief/gedragstherapeutisch referentiekader. De toepassing van deze combinatie van verschillende invalshoeken en technieken is in zowel langer lopende groepen als in kortdurende tijdsgelimiteerde groepen bruikbaar in verschillende behandelsettingen, ambulant zowel als (dag) klinisch.
De persoon en de rol van de groepstherapeut krijgen in deze cursus veel nadruk. Aan de rol van de therapeut vallen enerzijds de houding en anderzijds kennis en vaardigheden te onderscheiden. Voor beide aspecten van deze rol wordt plaats ingeruimd, zowel door het bestuderen van theorie als door het oefenen in nagebootste praktijksituaties. Aan de orde komen ook: de persoon van de therapeut, zijn rol in de groep en zijn wijze van werken, passend bij de referentiekaders die in deze cursus in de aandacht staan;
de ontwikkeling van de groepstherapie, toepassing in verschillende settingen; centrale begrippen en interventies vanuit de diverse referentiekaders;
begrippen uit de groepsdynamica, groepsfenomenen en krachtenvelden in de groep en de manier waarop deze zich voordoen in de referentiekaders;
indicatiestelling, bepalen van behandeldoel en focus, wanneer wordt welke ingang gekozen;
het hanteren van angst, weerstand, vermijding, agressie, overdracht en tegenoverdracht, regressie, stagnatie, de 'antigroep';
combinaties van verschillende therapievormen.
werkwijze
Theorie (globaal 10 tot 15 pagina's per cursusuur) wordt voorbereid en besproken en verbonden met casuistiek en eigen ervaringen. Er wordt aandacht besteed aan indicatiestelling en aan het trainen en oefenen van vaardigheden en interventies. Steeds wordt gereflecteerd op het eigen leerproces en het groepsproces binnen de cursus, maar de cursusgroep is geen leertherapie. De werkwijze in de cursus zal een combinatie zijn van concreet ervaren, waarnemen, overdenken, verdiepen van het begrip, en praktisch oefenen.
 

De cursus is bedoeld voor klinisch psychologen, psychotherapeuten, (GZ-) psychologen, psychiaters en artsen die werkzaam zijn met groepen in de gezondheidszorg en die eerder een erkende basiscursus [Groepsdynamica->www.rino.nl/416] gevolgd hebben.
 Verdiepend
8
14
ja
Bestand 
494.pdf198 KB
 Nee
 Nee
Hoofdniveau
Volwassenen
Tijd9:30 - 16:30
LocatieAmsterdam (NL) (Toon kaart)

De RINO Amsterdam is een landelijk werkend nascholings- en opleidingsinstituut voor hulpverleners in de geestelijke gezondheidszorg (GGZ) en aangrenzende terreinen.

De RINO biedt al bijna twintig jaar een rijk en gevarieerd aanbod van cursussen, workshops en opleidingen met topdocenten uit de praktijk, in het hartje van Amsterdam.
 

Leidseplein 5
1017 PR
AMSTERDAM
020-6250803
Selecteer een bestand aub.