Opleidingen details RINO Groep Utrecht

Als u als professional deze cursus gevolgd heeft dan wordt de presentie ingegeven door de opleider.

Dialectische Gedragstherapie bij Vrouwen met Autisme (ID nummer: 336992)
Cursus met (fysieke) bijeenkomst(en)/ alleen accreditatie voor totaal (1 uitvoeringsdatum)
CategorieGeaccrediteerde puntenAccreditatieperiode
VGCT- Nascholingscursus - contacturen129-11-2018 t/m 8-11-2021

De diagnose en behandeling van vrouwen met autisme is moeilijk. Vaak vertonen zij ontwrichtend probleemgedrag als emotieregulatieproblemen en zelfdestructief gedrag. Ook de dynamiek in een groep is vaak complex. Deze vrouwen blijken meer gebaat te zijn bij een meer ontwikkelingsgerichte benadering waarbij de focus in de diagnostiek en behandeling gericht is op betekenisverlening en zelfregulatie. In deze cursus leer je hoe je hen beter kunt helpen met dialectische gedragstherapie (DGT).

Wat leer je?

Je krijgt inzicht in de invloed van gender bij stress, opvoeding, levensfasen en sociaal-culturele aspecten.

Je begrijpt de rol van gender bij het ontstaan en uiten van autisme en de manier waarop je met autisme omgaat.

Je kunt functionele en betekenisanalyses maken van het ontwrichtend/uitdagend gedrag en comorbide problematiek bij vrouwen met autisme.

Je leert vrouwen eigen verantwoordelijkheid te nemen en de vicieuze cirkel van herhaald provocerend gedrag te doorbreken, met inzet van betekenisverlening, psycho-educatie en DGT.

Je leert vrouwen om alternatief en effectief gedrag te ontwikkelen, met inzet van betekenisverlening, psycho-educatie en DGT.

Je leert met behulp van mechanismen uit Dialectische Gedragstherapie het probleemgedrag te behandelen. Het gaat hierbij om de DGT-principes.

BeroepsgroepBeroepsorganisatie
Accreditatiebureau - FGzPtPsychologen/ Gedragstherapeuten/Pedagogen/Systeemtherapeuten
Accreditatiebureau Verpleegkundig Specialisten RegisterVerpleegkundigen & Verzorgenden Nederland
Klinisch neuropsycholoog (BIG) - FGzPtPsychologen/ Gedragstherapeuten/Pedagogen/Systeemtherapeuten
Klinisch psycholoog (BIG) - FGzPtPsychologen/ Gedragstherapeuten/Pedagogen/Systeemtherapeuten
Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP)KNMG-GAIA
1 2
Drie of meer fases van het gedragstherapeutisch proces, of
 behandelplan nagaan of evidence based protocol bestaat; bij afwijking daarvan dit beargumenteren
 hulpvraag en behandeldoel
 interventies en evaluatie van het therapeutisch effect daarvan
 klachtinventarisatie + DSM classificatie en diagnose
 leertheoretisch model toepassen en analyses maken (bijvoorbeeld betekenisanalyses (BA’s), functieanalyses (FA’s) en evt. holistische theorie (HT)
 therapeutische houding en/of therapeutische relatie (non-specifieke variabelen)
 voorlichting over ziektebeeld en behandeling
uitsluitend academici
Cursus
 Inleidend
13
18
ja
530
12
toetsing en evaluatie
Cedeo
CRKBO
GZ-psycholoog, klinisch (neuro)psycholoog, verpleegkundig specialist, psychiater, psychotherapeut, basispsychologen. Voor de basispsychologen geldt dat de basiscursus Cognitieve Gedragstherapie met goed gevolg afgerond dient te zijn.
Hoofdniveau
CGt bij-/nascholing
Tijd9:30 - 16:30
LocatieUtrecht (NL) (Toon kaart)

Tijd9:30 - 16:30
LocatieUtrecht (NL) (Toon kaart)

De RINO Groep is een maatschappelijk betrokken organisatie. Met onze ruim 90 medewerkers organiseren we opleidingen, trainingen en congressen voor professionals die werken met mensen met een psychische kwetsbaarheid. Dit doen we in nauwe samenwerking met onze docenten en diverse samenwerkingspartners.

Oudenoord 6
3511 BS
UTRECHT
(030) 230 84 50
Selecteer een bestand aub.