Opleidingen details Forta Opleidingen

Als u als professional deze cursus gevolgd heeft dan wordt de presentie ingegeven door de opleider.

Vervolgcursus Cognitieve Gedragstherapie Kind & Jeugd - 100 uur (ID nummer: 336770)
Cursus met (fysieke) bijeenkomst(en)/ alleen accreditatie voor totaal (1 uitvoeringsdatum)
CategorieGeaccrediteerde puntenAccreditatieperiode
K&J/OG herregistratie986-9-2019 t/m 5-9-2022
K&J/OG opleiding - behandeling 656-9-2019 t/m 5-9-2022
K&J/OG opleiding - diagnostiek336-9-2019 t/m 5-9-2022
K&J/OG opleiding - extra literatuurstudie966-9-2019 t/m 5-9-2022

Omvang cursus: 16 bijeenkomsten van 6 uur en 15 minuten totaal 100 uur
Deze cursus is een vervolgcursus conform de VGCt-richtlijnen.

Uitgangpunten

Deze cursus behandelt de theorie en praktijk van Cognitieve Gedragstherapie in de meest voorkomende psychologische en psychiatrische (ziekte) beelden waarmee de behandelaar binnen zijn/haar werkzaamheden te maken heeft.
De rode draad van de cursus is het flexibel hanteren van werkzaam gebleken interventies. Hierbij wordt rekening gehouden met de vragen, motivaties, sterke kanten en beperkingen van de cliënt en diens systeem (denk aan gezinsleden, leerkrachten en andere betrokkenen).
Van cursisten wordt eigen inbreng erg op prijs gesteld en casuïstiek inbrengen is heel doelmatig en belangrijk om van te leren en met anderen (mede-cursisten) over van gedachten te wisselen in een intervisie-model.
He uitgangspunt is dat wij cursisten algemene competenties willen leren, die zowel toegepast kunnen worden bij de uitvoering van protocollaire behandelingen als bij behandelingen op maat.
Centraal staan:

  • Zelfstandig leren door de cursist
  • Sterke koppeling van theorie en praktijk
  • Leren door inhoudelijke toetsing en praktische oefening (samenwerken, rollenspel, eigen therapeutische vaardigheden ontwikkelen)
  • Flexibel hanteren van protocollen en cognitieve gedragstherapie op maat volgens processtappen
  • Reflectie op eigen handelen

Inleiding

De vervolgcursus gedragstherapie kind & jeugd bestaat uit 100 contacturen. Daarnaast wordt van de cursist een zelfstandige en betrokken inzet verwacht ten aanzien van het wekelijkse voorbereiden van de literatuur, oefening in de praktijk, toetsen en omvat verschillende cognitief gedragstherapeutische behandelvormen en -methoden, die een aanvulling en verdieping vormen op de basismethoden en -technieken zoals deze zijn geleerd in de basiscursus cognitieve gedragstherapie. Deze technieken zullen gekoppeld worden aan een aantal specifieke stoornissen die in dit onderdeel aan bod gaan komen.
Met deze behandelvormen kan de (aspirant) gedragstherapeut zijn of haar mogelijkheden in de behandeling van cliënten met specifieke problematiek uitbreiden, dan wel deze behandelmethoden integreren binnen het brede spectrum van therapeutische vaardigheden.

Methode

De cursist leert de basisbegrippen uit de verschillende therapieën en methoden zowel door het aanreiken van theoretische kennis en interactieve bespreking van de leerstof, als door oefeningen in de praktijk. De cursist maakt op systematische wijze kennis met de bijbehorende methoden en interventies.
Via modelling door de docent kan de cursist zich in de praktijk de interventies/vaardigheden eigen maken.
De cursist oefent met het toepassen ervan door praktische oefeningen en rollenspellen, waarbij men wisselend als therapeut en als cliënt zal optreden. Aandacht wordt besteed aan het therapeutische proces en de therapeutische relatie.
De docent wordt verantwoordelijk geacht voor het lesprogramma en de verschillende onderdelen en werkwijze die hierbij aan bod komen; hij/zij kan - eventueel in overleg met cursisten- aanpassingen doen om het programma meer te laten aansluiten op de vragen vanuit de groep.

Einddoel

De cursist heeft na afloop van de cursus theoretische kennis van de verschillende cognitief gedragstherapeutische (georiënteerde) therapieën en methoden en is in staat een goede afweging te maken wie (en waarom) in aanmerking komt voor de betreffende behandelvorm.
Daarnaast is de cursist in staat om de verschillende behandelvormen met bijbehorende technieken en interventies in de behandeling van cliënten met meer complexe problematiek toe te passen en uit te voeren.  Hij/zij kan de opgedane kennis, kunde en vaardigheden gelijk in de behandelkamer inzetten en toepassen. De cursist kan het therapeutisch proces en de therapeutische relatie in de behandeling als instrument gebruiken.

Kijk voor meer informatie op: fortaopleidingen.nl/opleidingen/vervolg-cgt-kind-jeugd-100-uur

uitsluitend academici
Cursus
 Verbredend
 Verdiepend
8
14
ja
Actuele prijs op www.fortaopleidingen.nl
100
toetsing en evaluatie
Psychologen, pedagogen, psychiaters en andere professionals werkzaam in de (geestelijke) gezondheidszorg die geïnteresseerd zijn in cognitieve gedragstherapie en hun kennis en ervaringen willen verdiepen en theoretisch onderbouwen.

Verwacht wordt dat de deelnemers over gedragstherapeutische basiskennis en -ervaring beschikken. Cursisten dienen de basiscursus CGT te hebben afgerond. Deze cursus is een gespecialiseerde vervolgcursus, een verplicht onderdeel in de opleiding tot gedragstherapeut (lid VGCT)
Hoofdniveau
Herregistratie KJ/OG
Registratie KJ/OG
Tijd10:00 - 17:00
LocatieUtrecht (NL) (Toon kaart)

Tijd10:00 - 17:00
LocatieRotterdam (NL) (Toon kaart)
OpmerkingenIncompany Vervolg CGT Kind & Jeugd

Zorgen voor anderen begint bij jezelf. Met toewijding, aandacht en kwaliteit biedt Forta Opleidingen daarom opleidingen die bijdragen aan jouw persoonlijke en professionele ontwikkeling.

We bieden de mogelijkheid om registraties up to date te houden en je persoonlijke effectiviteit als zorgprofessional te meten. De huidige beroepspraktijk vraagt om nieuwe inzichten, verdieping én inspiratie. Daar maken we ons dan ook hard voor.

Begonnen als opleidingstak van GGZ-instelling de FortaGroep, is Forta Opleidingen inmiddels uitgegroeid tot een volwaardig opleidingsinstituut waarbij evidence based behandelmethoden centraal staan. Deskundigen ontwikkelen nieuwe (online)cursussen, gericht op specifieke cliëntgroepen. Dit zorgt ervoor dat onze cursisten zich kunnen blijven ontwikkelen en specialiseren.

Ons hoofdkantoor is gevestigd in Rotterdam en we beschikken daar over een aantal trainingsruimtes. Het werkgebied van Forta Opleidingen is echter veel groter, want we organiseren opleidingen door heel het land.

Westblaak 94
3012 KM
Rotterdam
010-2620736
Selecteer een bestand aub.