Opleidingen details Euregionaal Congresburo / Centrum voor Educatie en Supervisie

Als u als professional deze cursus gevolgd heeft dan wordt de presentie ingegeven door de opleider.

Jeugdzorgmethodieken inzetten bij niet-westerse cliënten (ID nummer: 336484)
Cursus met (fysieke) bijeenkomst(en)/ accreditatie per bijeenkomst
CategorieGeaccrediteerde puntenAccreditatieperiode
Geaccrediteerde deskundigheidsbevordering cliëntondersteuners512-2-2019 t/m 11-2-2022
Geaccrediteerde deskundigheidsbevordering GGZ-Agogen512-2-2019 t/m 11-2-2022
Geaccrediteerde deskundigheidsbevordering GHO512-2-2019 t/m 11-2-2022
Geaccrediteerde deskundigheidsbevordering Maatschappelijk werk512-2-2019 t/m 11-2-2022
Geaccrediteerde deskundigheidsbevordering Sociaal Agogen512-2-2019 t/m 11-2-2022

Deze ééndaagse scholingsdag is erop gericht om je te leren hoe de methodiek die binnen jouw organisatie gebruikt wordt, op een goede manier in te zetten bij mensen met een niet-westerse culturele achtergrond. 

Je leert:

  • Hoe je eigen, cultureel bepaalde opvattingen verschillen van die van niet-westerse ouders en kinderen, met name voor wat betreft de visie op opvoeden;
  • Welke culturele dimensies er zijn en hoe je daar rekening mee kunt houden in je handelen;
  • Hoe ouders en jongeren uitgedaagd worden door het opvoeden en opgroeien in een multi-culturele samenleving;
  • Hoe opvoedingsstijlen kunnen verschillen tussen westerse en niet-westerse gezinnen;
  • Nieuwe vaardigheden die je kunt zetten in interculturele gespreksvoering, het omgaan met taalproblemen, cultuurverschillen en het motiveren van ouders voor het accepteren van hulp bij de opvoeding;
  • Hoe je op een cultuursensitieve manier, in samenwerking met ouders en jeugdigen, kunt komen tot hulpverlenings- of ondersteuningsdoelen die aansluiten bij de culturele achtergrond van deze cliënten;
  • Hoe je de methodiek die binnen jouw organisatie gebruikt wordt, zó kunt inzetten dat hij beter aansluit bij de behoeften, vragen, waarden, normen en opvattingen van niet-westerse gezinnen;
  • Hoe je een goed, professioneel gesprek voert met (leden van) niet-westerse gezinnen.


Of je nu werkt vanuit Triple-P, de Deltamethode, VIPP, PPG, Eigen Kracht of welke andere methodiek of filosofie dan ook: het maakt voor het volgen van de training niets uit. Je gaat in de ochtend immers onder begeleiding van de docenten je eigen methodiek “vertalen” naar het werken met mensen met een andere culturele achtergrond. In de middag gaat het vooral over communicatietechnieken die binnen de kaders van elke methodiek toegepast kunnen worden.

Nee
 Cliëntondersteuners
 Gezinshuisouders
 GGZ agogen
 Maatschappelijk werk
 Sociaal Agogen
HoofdniveauSubniveauSub-subniveau
SectorenAlgemeenAlgemeen Maatschappelijk Werk
SectorenJeugdJeugdbescherming
SectorenJeugdJeugdhulpverlening
SectorenJeugdKinder- en Jeugdzorg
SectorenJeugdSchoolmaatschappelijk Werk
SectorenJustitieelReclassering
SectorenJustitieelForensisch Werk
SectorenZorgGeestelijke Gezondheidszorg
SectorenZorgVerslavingszorg
Thema'sThema'sInterculturaliteit
Tijd10:00 - 17:00
LocatieUtrecht (NL) (Toon kaart)

Tijd10:00 - 17:00
LocatieEindhoven (NL) (Toon kaart)

Tijd10:00 - 17:00
LocatieUtrecht (NL) (Toon kaart)

Tijd10:00 - 17:00
LocatieEindhoven (NL) (Toon kaart)

Aanbieder van studiedagen, symposia, congressen, cursussen, workshops en trainingen op het gebied van zorg, welzijn en onderwijs.

De Mandel 2a
6227 CS
Maastricht
043-2057962
Selecteer een bestand aub.