Opleidingen details Stichting Scholing Randstad West

Als u als professional deze cursus gevolgd heeft dan wordt de presentie ingegeven door de opleider.

Whiplash: een clash tussen nek en brein? (ID nummer: 336463)
Nascholing met (fysieke) bijeenkomst(en)/ accreditatie voor totaal
CategorieGeaccrediteerde puntenAccreditatieperiode
(Na)scholing Fysiotherapie16 

Whiplash associated disorders (WAD) verwijzen naar de verscheidenheid van klinische manifestaties veroorzaakt door een plots acceleratie-deceleratie mechanisme, vaak ten gevolge van een ongeval. Het klinisch beeld van WAD en de hersteltrajecten zijn erg variabel. Het merendeel van de patiënten herstelt spontaan binnen 3 maanden na het trauma. Echter, tot 50% van de patiënten ontwikkelen persisterende pijn en beperkingen. 

Chronische WAD worden gekenmerkt door permanente nekpijn, hoofdpijn, duizeligheid, concentratiestoornissen, slaapproblemen en vermoeidheid die interfereren met activiteiten van het dagelijks leven. Nochtans objectief valt er vaak weinig structurele schade vast te stellen.

Deze laatste groep vormt een enorme uitdaging voor de fysiotherapeut!

Leerdoelen en globale inhoud

  • Kennis en inzicht over lokale veranderingen na een whiplash trauma
  • Kennis en inzicht in veranderingen in het centrale zenuwstelsel als gevolg van neuroplasticiteit.
  • Inzicht in het klinisch redeneren in functie van het dominante klinische dysfunctiepatroon bij patiënten met een whiplash
  • Uitvoeren van een klinisch onderzoek in functie van het dominante dysfunctiepatroon bij patiënten met een whiplash
  • Uitvoeren van een gerichte behandeling in functie van het dominante dysfunctiepatroon bij patiënten met een whiplash

Tijdens deze tweedaagse wordt dieper ingegaan op alle veranderingen, zowel perifeer als centraal die plaatsvinden ten gevolge van dit letsel. In functie van het klinisch beeld en de fase van herstel, proberen we het dominante dysfunctiepatroon te bepalen. Bij patiënten met subacute en chronische klachten kunnen we een indeling maken volgens dominant input (articulair, myogeen, neurogeen), processing (centrale sensitisatie) of output (motorische controle). In functie van het dominante dysfunctiepatroon wordt een gericht klinisch onderzoek en behandelplan uitgewerkt, waarbij de focus varieert tussen een eerder lokale aanpak en de eerder “desensitiserende” aanpak.

De deelnemer gaat naar huis met een brede waaier aan onderzoeks- en behandelingstechnieken.

Bestand 
Programma dag 1 en 2.pdf52 KB
Hoofdniveau
Musculo Skeletaal bovenste extremiteiten
LocatieGoes (NL) (Toon kaart)

Tijd14:00 - 21:00
LocatieMaassluis (NL) (Toon kaart)

Tijd14:00 - 21:00
LocatieMaassluis (NL) (Toon kaart)

Scholing Randstad West organiseert (na)scholing op het gebied van de fysiotherapie en de daaraan gerelateerde (para)medische zorg voor verschillende doelgroepen.

Uiverlaan 20
3145 XN
Maassluis
0031103060159
Selecteer een bestand aub.