Opleidingen details OCRN

Als u als professional deze cursus gevolgd heeft dan wordt de presentie ingegeven door de opleider.

Symposium: Pleisters plakken of verbinden. Somatiek, trauma en regulatie bij het jonge kind. (ID nummer: 336424)
Nascholing met (fysieke) bijeenkomst(en)/ accreditatie voor totaal
CategorieGeaccrediteerde puntenAccreditatieperiode
Algemene scholing cluster 1,2 en 3320-11-2018 t/m 19-11-2019

Inleiding “Pleisters plakken of verbinden”

 

Recente kennis vanuit de Infant Mental Health toont ons hoe belangrijk de kwaliteit van de ouder- kind relatie is voor de psychische ontwikkeling van het kind. Jonge kinderen ontwikkelen zich binnen de relatie met hun ouders. Lichamelijke problemen en regulatieproblemen bij een baby kunnen een grote impact hebben op zowel de baby, de ouder als op de ouder-kindrelatie. Het heeft effect op de lichamelijke gezondheid maar ook op het psychisch welbevinden. Juist als het in die eerste levensfase niet soepel verloopt, en er bijvoorbeeld sprake is van regulatieproblemen of een medisch trauma, is het van belang om niet alleen pleisters te plakken maar om ook zorg te hebben voor de verbinding tussen ouder- en kind.

 

Doelstelling

Soma en psyche zijn geen losse entiteiten maar zijn verweven en beïnvloeden elkaar wederzijds. Dit geldt voor ieder mens ongeacht de leeftijd. Bij jonge kinderen die zich verbaal minder goed kunnen uiten en zich daarom vaak fysiek uiten geldt dit mogelijk  nog meer. De Infant Mental Health richt zich op het bevorderen van de ouder-kindrelatie om de ontwikkeling van het kind te optimaliseren, en is een relatief jonge stroming binnen de kinder-en jeugdpsychiatrie. OCRN heeft sinds enige tijd een eigen infantteam die zich richt op diagnostiek en behandeling van baby’s, peuters, kleuters en hun ouders. De diagnostische middelen, classificaties en behandelmethoden zoals die bij oudere kinderen worden gebruikt voldoen niet voor deze doelgroep. Het vraagt een andere wijze van kijken naar zowel ouders als kind als naar de relatie tussen ouder en kind.

Dit symposium richt zich op hulpverleners die jonge kinderen met somatische klachten, regulatie problemen of een medisch trauma behandelen. Gepresenteerd wordt wat de Infant Mental Health visie inhoudt en hoe dit toegepast kan worden in de behandeling van deze kinderen.

Aan het einde van het symposium zal de deelnemer kennis hebben verkregen over de Infant Mental Health en inzicht hebben verkregen in wat werken vanuit deze visie kan bijdragen bij de behandeling van jonge kinderen met somatische klachten, regulatieproblemen of een medisch trauma.

Doelgroep

Het symposium is bedoeld voor kinderartsen,  jeugdartsen, huisartsen, kinder – en jeugdpsychologen (GZ psychologen en klinisch psychologen), orthopedagogen en (kinder- en jeugd)psychiaters. Ook jeugdverpleegkundigen zijn uitgenodigd.  

Opzet

Het symposium beslaat één dagdeel en start aan het einde van de middag. Na inschrijving is er mogelijkheid om gebruik te maken van het buffet. De dagvoorzitter zal de deelnemers vervolgens welkom heten en de eerste spreker inleiden.

Na de tweede lezing is een korte pauze ingelast. Na de pauze vervolgt het symposium met een tweetal lezingen. Tegen het einde van de respectievelijke lezingen is gelegenheid om verder verdiepende vragen te stellen en plenair te discussiëren met de sprekers.

Na afloop wordt gelegenheid geboden na te praten. Voor meer informatie over de opzet van het symposium wordt verwezen naar de bijlage met daarin een uitwerking van het programma. 

(Mini)symposium
25
Tijd18:00 - 21:00
LocatieGroningen (NL) (Toon kaart)

OCRN is een instelling voor diagnostiek en behandeling van leerstoornissen en kinder- en jeugdpsychiatrische problematiek. OCRN heeft dan ook twee afdelingen: Leerproblemen en GGZ Kinderen & Jeugd.

OCRN is bij uitstek multidisciplinair: de wetenschapsgebieden psychiatrie, orthopedagogiek, psychologie, psychotherapie, neuropsychologie en linguïstiek werken bij OCRN nauw samen.

OCRN werkt vanuit een diep respect voor het kind, de jongere en zijn of haar omgeving en wil vanuit die respectvolle houding - in een harmononieuze samenwerking - bijdragen aan de kracht van de cliënt en zijn of haar leef- en leeromgeving.
 

Schaaksport 114
9728 PG
Groningen
Postbus 8159
9702KD
Groningen
(050) 750 13 49
Selecteer een bestand aub.