Opleidingen details KNMG Districten

Als u als professional deze cursus gevolgd heeft dan wordt de presentie ingegeven door de opleider.

Meldcode kindermishandeling (ID nummer: 336312)
Nascholing met (fysieke) bijeenkomst(en)/ accreditatie per bijeenkomst
CategorieGeaccrediteerde puntenAccreditatieperiode
Algemene scholing cluster 1,2 en 326-11-2018 t/m 12-11-2019

Aanleiding:
Per 1 januari 2019 verandert het Besluit verplichte meldcode. Het wordt een professionele norm om een melding te doen bij Veilig Thuis als er vermoedens zijn van acute en/of structurele onveiligheid. Om te bepalen of daar sprake van is, is een afwegingskader ontwikkeld.

Het afwegingskader vervangt Stap 5 van het stappenplan uit de KNMG-meldcode 2015 met een vijftal afwegingsvragen en biedt artsen meer houvast bij het nemen van de beslissing om te melden.  

Met een melding wordt de hulpverlening niet per definitie overgedragen, maar in afstemming met Veilig Thuis, al dan niet door Veilig Thuis of anderen opgepakt. Het afwegingskader besteedt aandacht aan de wijze waarop de arts na een melding samen met Veilig Thuis kan vaststellen wie effectieve hulp kan bieden of organiseren. De verwachting is dat de informatiepositie van Veilig Thuis met het afwegingskader zal verbeteren en dat Veilig Thuis daardoor beter en eerder in staat is structurele patronen van kindermishandeling en/of huiselijk geweld te herkennen en te helpen doorbreken.

Vanaf 2 juli 2018 kunnen artsen gaan werken met het afwegingkader. Vanaf 1 januari 2019 is dit verplicht.

De KNMG-meldcode Kindermishandeling en huiselijk geweld (2015) wordt voor die tijd geactualiseerd. In de meldcode zal ook informatie worden opgenomen over bijzondere vormen van geweld, zoals mensenhandel en ouderenmishandeling.

Verder krijgt Veilig Thuis een zogenoemde radarfunctie. Meldingen kunnen aangevuld worden met informatie uit eerdere meldingen bij alle 26 Veilig Thuis-organisaties. Naarmate er meer professionals melden (ook als zij zelf hulp bieden of organiseren), beschikt Veilig Thuis over meer informatie die (bovenregionaal) gecombineerd kan worden. Een ander onderdeel van de radarfunctie is dat Veilig Thuis de veiligheid over langere periode en intensiever monitort om te kunnen vaststellen of er werkelijk stabiele veiligheid tot stand komt. Hierdoor wordt niet alleen aan directe maar ook aan duurzame veiligheid gewerkt. De werkwijze van Veilig Thuis wordt uitgewerkt in het nieuwe 'Model Handelingsprotocol Veilig Thuis', dat per 1 januari 2019 in werking treedt.

Doel districtsbijeenkomst:
- kennis delen over de verbeterde meldcode
- kennis delen over de nieuwe werkwijze van Veilig Thuis
- mogelijkheid bieden om vragen te stellen

(Mini)symposium
 
0
De presentatie voor agendapunt 1 - Wat zijn de veranderingen in de KNMG-meldcode kindermishandeling & huiselijk geweld?- moet nog gemaakt worden. De KNMG Meldcode kindermishandeling wordt momenteel aangepast. Bijgevoegd vindt u een concept versie die strikt vertrouwelijk is.
De presentatie van Veilig Thuis is bijgevoegd, item 2.
Uit item 3 worden enkele casus gehaald die in groepen en daarna centraal worden besproken.
Tijd19:30 - 21:30
LocatieEnschede (NL) (Toon kaart)

Tijd19:00 - 21:15
LocatieGroningen (NL) (Toon kaart)

Tijd19:00 - 21:15
LocatieZwijndrecht (NL) (Toon kaart)

Tijd19:00 - 21:15
LocatieSittard (NL) (Toon kaart)

Tijd19:00 - 21:30
LocatieLeiden (NL) (Toon kaart)

Tijd19:00 - 21:30
LocatieZwolle (NL) (Toon kaart)

Tijd19:00 - 21:15
LocatieAmsterdam (NL) (Toon kaart)

   

Postbus 20051
3502 LB
UTRECHT
03028 23 341
Selecteer een bestand aub.