Opleidingen details Radboudumc Nijmegen, kinderchirurgie

Als u als professional deze cursus gevolgd heeft dan wordt de presentie ingegeven door de opleider.

Pediatric Colorectal Congress 2018, nursing program (ID nummer: 336070)
Nascholing met (fysieke) bijeenkomst(en)/ accreditatie per bijeenkomst
CategorieGeaccrediteerde puntenAccreditatieperiode
Scholing Continentie Zorg76-12-2018 t/m 5-12-2019
Scholing Kinderverpleegkunde76-12-2018 t/m 5-12-2019
Scholing Stoma Zorg76-12-2018 t/m 5-12-2019
Scholing Urologie76-12-2018 t/m 5-12-2019
Scholing Wondzorg76-12-2018 t/m 5-12-2019

Het congres gaat over de verpleegkundige en medische zorg voor kinderen met aangeboren colorectale aandoeningen waaronder kinderen met anorectale malformaties (ARM), Ziekte van Hirschsprung (MH) en zeldzame complexe colorectale aandoeningen. De sprekers benadrukken de integratie van verpleegkundige en medische zorg waarbij de rol van de verpleegkundig specialist centraal staat. het programma is verdeeld in 4 onderwerpen

State of the art bij ARM en MH

De deelnemers zijn na afloop op de hoogte van de meest recente ontwikkelingen in de medische (chirurgische) behandeling bij kinderen met ARM en MH. Daarbij wordt dieper ingegaan op diagnosestelling, verpleegkundige postoperatieve nazorg en lange termijn follow up. 

Transitie in zorg

Hierbij is aandacht voor het opzetten van een transitie spreekuur voor urologische patiënten en evaluatie 5 jaar later. Daarbij wordt ingegaan op de ervaring van de patiënten. De deelnemers zijn na afloop op de hoogte van ontwikkelingen aangaande transitie en de mogelijke uitdagingen. 

Tevens wordt aandacht besteed aan transitie in zorg in het algemeen en specifiek voor colorectale patiënten. Centraal daarbij is het belang van de rol van casemanager door de verpleegkundig specialist. Na afloop is de deelnemer op de hoogte van de aanbevelingen op het gebied van transitie gepubliceerd in 2017 voor patiënten met ARM.

Seksualiteit

Tijdens deze presentatie krijgt de deelnemer kennis aangereikt over het bespreekbaar maken van problemen op het gebied van seksualiteit bij patiënten met colorectale aandoeningen en welke stappen daarbij ondernomen kunnen worden in begeleiding en verwijzing. Tevens wordt een overzicht gegeven van een lopend onderzoek over seksualiteit bij ARM en MH. Na afloop zal de deelnemer zich bewust zijn van het belang van het bespreekbaar maken van seksualiteit.

Behandeling van urologische aandoeningen, continentie zorg en (complexe) stomazorg.

Tijdens deze workshops wordt uitgebreid aandacht besteed aan de behandeling van urologische problemen, en continentie zorg. Ook zal worden stil gestaan bij de behandeling van functionele obstipatie.  Na afloop is de deelnemer op de hoogte van (verpleegkundig) onderzoek en de verschillende materialen die bij de behandeling kan worden ingezet. Daarbij is ook is aandacht voor (nieuwe) chirurgische en conservatieve interventies met daarbij de rol van de verpleegkundige en die van de verpleegkundig specialist.  Bij de conservatieve methoden krijgt men vaardigheden aangereikt die nodig zijn om handelingen aan te leren en hoe therapietrouw kan worden bevorderd.

Bij de workshops over continentie voor ontlasting zullen de problematiek en behandelingsmogelijkheden met voor en nadelen worden bediscussieerd waaronder het darmspoelen via een Chait en Malone stoma. Na afloop is de deelnemer op de hoogte van het principe Bowel Management en wordt ingegaan op de voor en nadelen van het geven van laxeermiddelen versus darmspoelen.

Ook wordt de deelnemer kennis en vaardigheden bijgebracht in de behandeling van (complexe) stomazorg bij kinderen a.d.h.v. casuïstiek besprekingen volgens de laatste richtlijnen.

 

 Verpleegkundigen
 Zorgprofessionals
Congres of symposium
50 euro
Tijd9:00 - 18:00
LocatieNijmegen (NL) (Toon kaart)
OpmerkingenCode nog opvragen en later toevoegen mogelijk?

Tijd8:30 - 18:30
LocatieNijmegen (NL) (Toon kaart)
Opmerkingenna telefonisch overleg extra dag toegevoegd

Tijd8:30 - 18:30
LocatieNijmegen (NL) (Toon kaart)

internationaal congres: colorectale chirurgie bij kinderen
https://pediatriccolorectal2018.files.wordpress.com/2018/03/preliminary-program-nurses-program-december-7-2018.pdf
State of the art:
Medical & nursing care about anorectal malformations
and Hirschsprung’s disease
Geert Grooteplein Zuid 10
6525 GA
Nijmegen
postbus 9101 HB
6500HB
Nijmegen
0243619761
Selecteer een bestand aub.