Opleidingen details RINO Groep Utrecht

Als u als professional deze cursus gevolgd heeft dan wordt de presentie ingegeven door de opleider.

Regievoering voor gedragswetenschappers (ID nummer: 335970)
Cursus met (fysieke) bijeenkomst(en)/ alleen accreditatie voor totaal (1 uitvoeringsdatum)
CategorieGeaccrediteerde puntenAccreditatieperiode
K&J/OG herregistratie182-9-2018 t/m 1-9-2021
K&J/OG opleiding - extra literatuurstudie12-9-2018 t/m 1-9-2021
K&J/OG opleiding - overige taken182-9-2018 t/m 1-9-2021

Van gedragswetenschappers wordt in de huidige praktijk in toenemende mate verwacht dat zij naast inhoudelijk deskundig ook vaardig zijn in samenwerken en het aansturen en begeleiden van teams. In de huidige context van de (jeugd)hulpverlening ontstaan steeds meer netwerkorganisaties, zoals bijvoorbeeld de buurt- en wijkteams. Binnen teams spelen meestal verschillen in leeftijd, kennis en ervaring van medewerkers. Vooral bij netwerkorganisaties is vaak sprake van professionals die afkomstig zijn van verschillende organisaties. Dit geeft een heel eigen dynamiek die tot al dan niet complexe begeleidingsvraagstukken leidt. Deze cursus biedt u handvatten om collega's en teams adequaat aan te sturen en regie te voeren, ook in complexe situaties.

Doel
U leert omgaan met verschillen binnen teams, zelfsturing, houding en attitude. Daarnaast krijgt u antwoord op de vraag hoe u uzelf stuurt per situatie: op persoonsniveau, op groepsniveau en binnen een netwerkorganisatie. U leert globaal teams binnen de ketenzorg als sociaal systeem te benaderen en u leert als professional verschillende en elkaar aanvullende perspectieven binnen de ketenzorg in te nemen.
 

uitsluitend academici
Cursus
 Inleidend
 Verdiepend
10
15
ja
18
toetsing en evaluatie
Basispsychologen, kinder- en jeugdpsychologen, Gz-psychologen, klinisch psychologen, orthopedagogen(-generalist).
Hoofdniveau
Herregistratie KJ/OG
Registratie KJ/OG
Tijd9:30 - 16:30
LocatieUtrecht (NL) (Toon kaart)

Tijd9:30 - 16:30
LocatieUtrecht (NL) (Toon kaart)

Tijd9:30 - 16:30
LocatieUtrecht (NL) (Toon kaart)

Tijd9:30 - 16:30
LocatieUtrecht (NL) (Toon kaart)

Tijd9:30 - 16:30
LocatieUtrecht (NL) (Toon kaart)

De RINO Groep is een maatschappelijk betrokken organisatie. Met onze ruim 90 medewerkers organiseren we opleidingen, trainingen en congressen voor professionals die werken met mensen met een psychische kwetsbaarheid. Dit doen we in nauwe samenwerking met onze docenten en diverse samenwerkingspartners.

Oudenoord 6
3511 BS
UTRECHT
(030) 230 84 50
Selecteer een bestand aub.