Opleidingen details Nederlands Paramedisch instituut

Als u als professional deze cursus gevolgd heeft dan wordt de presentie ingegeven door de opleider.

Aandacht voor de werkplek (ID nummer: 335961)
Nascholing met (fysieke) bijeenkomst(en)/ accreditatie voor totaal
CategorieGeaccrediteerde puntenAccreditatieperiode
(Na)scholing Fysiotherapie15 

Leerdoel:
De deelnemer leert de samenhang tussen het menselijk functioneren, de arbeidstaak, de werkomgeving en -middelen en het werkgedrag benoemen. Aanvullend leert hij observatietechnieken om de werkplek systematisch te analyseren.

Beschrijving:
De Nederlandse beroepsbevolking brengt een groot deel van het leven door op de werkplek.
Fysiotherapeuten, oefentherapeuten en ergotherapeuten hebben regelmatig te maken met patiënten waarbij klachten een relatie hebben met het functioneren in die werksituatie. Het duidelijk krijgen van deze relatie is van grote toegevoegde waarde voor de behandelaar.

Werkplekonderzoeken worden op vele manieren uitgevoerd door meerdere disciplines. Denk hierbij aan facilitaire medewerkers, Arboadviseurs en specialisten als ergonomen en Arbeidshygiënisten. De therapeut is veelal georiënteerd op de klacht, het anatomische substraat. Door de werkomgeving te betrekken bij het onderzoek ontstaat er een bredere context met meerdere mogelijkheden voor de benadering van de patiënt. Werkt een medewerker wellicht gespannen of is de inrichting van de werkplek mede debet aan de ongunstige manier van fysiek belasten? Hoe beoordeel je zaken als werkhouding, tilbelasting en repeterende arbeid op een manier die aansluit bij de werkwijze in Arboland? U komt zo dichter bij de bron van klachten en kunt preventief situaties herkennen die doorwerken op de gezondheid van medewerkers.

In deze praktijkgerichte cursus 'Aandacht voor de werkplek' leert u hoe u een werkplekonderzoek goed kan uitvoeren. Het is geen vervanging voor de cursus arbeidsfysiotherapie maar een manier om u te oriënteren op dit werkgebied en een bredere focus te ontwikkelen op de relatie tussen werk en fysieke klachten.

Onderwerpen van deze cursus:

Wet en regelgeving werkplekken
Werkplekergonomie; de computerwerkplek
Houding in relatie tot arbeidstaken
Beoordelen van fysieke belasting in de werksituatie
Opzetten van werkplekprotocol

Hoofdniveau
Overig
Tijd9:00 - 17:00
Locatie6874 NC Wolfheze (NL) (Toon kaart)

Tijd10:00 - 17:00
LocatieOosterbeek (NL) (Toon kaart)

Tijd10:00 - 17:00
LocatieOosterbeek (NL) (Toon kaart)

Het NPi is het Landelijk Kenniscentrum voor Paramedische Zorg.

De missie van het NPi luidt: het (verder) professionaliseren van fysiotherapeuten, oefentherapeuten, ergotherapeuten en andere (paramedische) professionals in de gezondheidszorg.
Vanwege deze primaire focus is als slogan van het NPi gekozen: 'Kennis in beweging'.

Het NPi wil het vooraanstaande kenniscentrum zijn; dat wil zeggen het kenniscentrum waar fysiotherapeuten, oefentherapeuten, ergotherapeuten en andere (paramedische) professionals als eerste aan denken als het gaat om deskundigheidsbevordering, informatievoorziening, praktijkgericht onderzoek en innovaties.
Optimale service aan de paramedicus staat hierbij centraal.

Berkenweg 7
3818 LA
Amersfoort
Postbus 1161
3800 BD
Amersfoort
033 421 61 00
Selecteer een bestand aub.