Opleidingen details NTvG

Als u als professional deze cursus gevolgd heeft dan wordt de presentie ingegeven door de opleider.

NTvG Dag 2018 (ID nummer: 335862)
Nascholing met (fysieke) bijeenkomst(en)/ accreditatie per bijeenkomst
CategorieGeaccrediteerde puntenAccreditatieperiode
Algemene scholing cluster 1,2 en 333-11-2018 t/m 2-11-2019

NTvG Dag 2018

 

De NTvG Dag betreft een inspirerende dag door en voor artsen met als doel het bevorderen van discussie en het uitwisselen van ervaringen rondom actuele medisch-wetenschappelijke thematiek binnen de gezondheidszorg in Nederland.

 

De NTvG Dag biedt Nederlandse artsen en arts-onderzoekers een actueel en aansprekend programma dat uitnodigt tot discussie rondom onderwerpen op het gebied van medisch en maatschappelijk handelen, samenwerking en communicatie, kennis en wetenschap, professionaliteit en organisatie van zorg.

 

De doelstelling van de NTvG Dag sluit aan bij de doelstelling van het NTvG in zijn algemeenheid: het verspreiden van kennis van de geneeskunde onder medici in Nederland. Wij doen dit door de publicatie van nieuws, opinie, onderzoeksjournalistiek, wetenschappelijk onderzoek en leerartikelen die belangrijk zijn voor de klinische praktijk van de geneeskunde. Het NTvG biedt een breed podium dat zich richt op alle specialismen binnen de medische beroepsgroep. Het disciplineoverstijgende karakter van het NTvG biedt mogelijkheden om thematiek te behandelen die voor iedere arts relevant is. Hiermee zijn we het enige discipline overstijgende, onafhankelijke geneeskunde tijdschrift in Nederland.

 

De NTvG Dag is, naast het papieren weekblad en de website, één van de middelen die het NTvG inzet om aan de hand van een specifiek thema wetenschap en praktijk bij elkaar te brengen.

 

Thema

Verbeteren of verzieken? Medicalisering en de rol van de dokter.

 

Leerdoelen

  1. Inzicht geven in de verschillende betekenissen van het begrip medicalisering.
  2. Inzicht geven in hoe de beroepsgroep en de individuele arts aan het probleem van medicalisering bijdragen.
  3. Inzicht geven in welke persoonsgebonden factoren bij de arts en welke dynamiek in de spreekkamer maken dat medicalisering dreigt.
  4. Aanreiken van concrete handvatten om het probleem tegen te gaan: wat kan een arts zelf doen om het probleem aan te pakken?
(Mini)symposium
0
Het NTvG organiseert de jaarlijkse NTvG Dag kosteloos voor abonnees. Niet-abonnees kunnen tegen gereduceerde abonnementsprijs deelnemen.
Tijd14:00 - 17:38
LocatieAmsterdam (NL) (Toon kaart)

Het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde (NTvG) is een Nederlandstalig weekblad dat het beste Nederlandse geneeskundig onderzoek publiceert, nadat het door erkende vakgenoten is beoordeeld. De redactie van het NTvG selecteert bijdragen van auteurs op wetenschappelijk niveau, begrijpelijkheid, onafhankelijkheid, nieuwswaarde en bovenspecialistisch belang voor de verspreiding van kennis van de geneeskunde in de maatschappelijke context onder de medici in Nederland.
Daarnaast publiceert het NTvG nieuws uit binnen- en buitenland, verbeteringen, retractaties, ingezonden brieven naar aanleiding van gepubliceerde artikelen, en commentaren over actuele aangelegenheden en trends die van wezenlijke invloed zijn op de geneeskunde in Nederland of waarvan de medici in Nederland kennis moeten hebben voor een goede uitoefening van hun beroep.
Het NTvG verschijnt al sinds 1857 wekelijks als vakblad en sinds enkele jaren als webversie voor artsen, artsen in opleiding, studenten geneeskunde en medische wetenschappers in Nederland.

Johannes Vermeerstraat 2
1071 DR
Amsterdam
020-6620150
Selecteer een bestand aub.