Opleidingen details Stichting Vilans

Als u als professional deze cursus gevolgd heeft dan wordt de presentie ingegeven door de opleider.

Inspiratiebijeenkomst Hygienisch Werken (ID nummer: 335695)
Nascholing met (fysieke) bijeenkomst(en)/ accreditatie per bijeenkomst
CategorieGeaccrediteerde puntenAccreditatieperiode
Scholing Algemeen6 

Omschrijving inhoud en leerdoelen (kort en bondig)     

Opzet

De dag is opgebouwd uit diverse workshops waarin deelnemers actief aan de slag gaan met onderwerpen die zich richten op aanpak van antibioticaresistentie. Het veranderteam wordt geïnformeerd, geïnspireerd, deelt kennis en reflecteert op de huidige en toekomstige aanpak. Gedurende de dag zal hun eigen veranderaanpak steeds meer vorm krijgen, zodat men aan het eind van de dag met concrete vervolgafspraken en acties naar huis gaat. De onderdelen/ workshops in de inspiratie dag kunnen door de veranderteams ook ingezet worden op de locaties bij de zorgteams en zullen voor 80% herbruikbaar zijn. De tools en hulpmiddelen zullen ter beschikking worden gesteld na afloop.

 

Doel

Veranderteams van zorgorganisaties dusdanig toerusten dat ze zelfstandig of met hulp (coach/ondersteuning) actief aan de slag gaan met de thema’s hygiëne, infectiepreventie en antibioticagebruik. Ze geven gedurende de dag vorm aan hun veranderstrategie m.b.v. een werkposter en inspirerende sessies.

 

Leerdoelen

 Na afloop van de inspiratie dag is het uitgangspunt dat de deelnemer/het team:

•          Kennis heeft van de risico’s en preventieve maatregelen rondom hygiëne, infectiepreventie en antibioticagebruik

•          Een positieve attitude heeft ten opzichte van de preventieve maatregelen

•          Inzicht heeft in de sterke en zwakke punten binnen de eigen organisatie wat betreft ABR en hoe dit omgezet kan worden naar concrete acties.

•          Weet hoe hij de zorgteams kan enthousiasmeren om aan de slag te gaan met ABR.

•          Een plan van aanpak /veranderstrategie(werkposter) heeft, gericht op het succesvol implementeren van ABR binnen de organisatie.

•          Op de hoogte is van het blended teamtraject en weet hoe ze dit effectief in kunnen zetten

•          Op de hoogte is van de toegevoegde waarde van reflectie op eigen handelen in een veranderproces en dit zelf kan uitdragen.

•          Weet hoe men reflectie binnen de zorgteams kan organiseren.

 Verpleegkundigen
 Verzorgenden
 Zorgprofessionals
Congres of symposium
 
geen
Tijd9:00 - 16:30
LocatieZwolle (NL) (Toon kaart)
OpmerkingenZwolle

Tijd9:00 - 16:30
LocatieArnhem (NL) (Toon kaart)
OpmerkingenRegio Gelderland

Tijd9:00 - 16:30
LocatieDordrecht (NL) (Toon kaart)
OpmerkingenDordrecht Zuidwest Nederland

Tijd9:00 - 16:30
LocatieDriebergen-Rijsenburg (NL) (Toon kaart)
Opmerkingenregio Utrecht

Tijd9:00 - 16:30
LocatieAlkmaar (NL) (Toon kaart)
OpmerkingenNoord-Holland / Flevoland

Tijd9:00 - 16:30
LocatieAmsterdam (NL) (Toon kaart)
OpmerkingenAmsterdam Noord Holland

Tijd9:00 - 16:30
LocatieAmsterdam (NL) (Toon kaart)
OpmerkingenAmsterdam Noord Holland

Tijd9:30 - 16:30
LocatieLeiden (NL) (Toon kaart)
OpmerkingenHolland Ws\est

Tijd9:30 - 16:30
LocatieArnhem (NL) (Toon kaart)
OpmerkingenGelderland

Tijd9:30 - 17:00
LocatieHilvarenbeek (NL) (Toon kaart)
OpmerkingenHilvaria Studios

Tijd9:30 - 17:00
LocatieRoermond (NL) (Toon kaart)

Tijd9:30 - 16:30
LocatieZwolle (NL) (Toon kaart)
OpmerkingenZwolle

Landelijk kenniscentrum voor de langdurende zorg.

Catharijnesingel 47
3511GC
Utrecht
Postbus 8228
3503 RE
Utrecht
030 789 23 00
Selecteer een bestand aub.