Opleidingen details Medilex BV

Als u als professional deze cursus gevolgd heeft dan wordt de presentie ingegeven door de opleider.

Cursus Jeugdrecht voor zorgprofessionals (ID nummer: 335588)
Nascholing met (fysieke) bijeenkomst(en)/ accreditatie per bijeenkomst
CategorieGeaccrediteerde puntenAccreditatieperiode
Algemene scholing cluster 1,2 en 3107-11-2018 t/m 6-11-2019

De vader van een patiëntje, gescheiden van de moeder, wil inzage in het medisch dossier. Mag dat zomaar? Ouders hebben grote moeite met de opvoeding van hun kinderen maar zien dat zelf niet. Welke hulp is er, al dan niet gedwongen, mogelijk? Welke informatie kunt u verstrekken over jeugdige patiënten binnen samenwerkingsverbanden met andere zorgverleners?

Werkt u als zorgprofessional met jeugdigen, dan krijgt u ongetwijfeld met deze en vergelijkbare vragen te maken. Een goed begrip van het jeugdrecht én de betekenis daarvan voor uw praktijk komen dan ook zeer goed van pas. 

Tijdens deze praktijkgerichte cursus krijgt u van gerenommeerde docenten als Kees Blankman, universitair docent VU en plaatsvervangend rechter, Sonja de Pauw Gerlings – Döhrn, voormalig kinderrechter en Lieske de Jongh, rechter, antwoorden op vragen als:

- Wie is juridisch ouder van een kind en wat betekent dat in de praktijk?

- Wat gebeurt er als ouders zelf niet meer goed voor hun kinderen kunnen zorgen?

- Wat zijn de mogelijkheden als een jeugdige zorg nodig heeft maar dat zelf niet wil?

- Wie geeft toestemming voor een behandeling en wat als hierover onenigheid is?

- Hoe werkt het beroepsgeheim precies?

Tevens krijgt u een compleet overzicht van het jeugdzorgstelsel en is er veel ruimte voor de inbreng van uw eigen vragen en casuïstiek. 

Leerdoelen:

Na deze cursus:

- kent de deelnemers de wetgeving rond ouderschap en gezag

- kent de deelnemers de laatste ontwikkelingen rond kinderbescherming

- kent de deelnemer de regels en proceduers rond opneming van jeugdigen in gesloten jeugdhulp

- kent de deelnemer de verschillen tussen jeugdstrafrecht/jeugdreclassering en regulier strafrecht

- kent de deelnemer de achtergronden en uitgangspunten van het huidige jeugdhulpstelsel

- kent de deelnemer de belangrijkste informatie rond het beroepsgeheim

- weet de deelnemer hoe toestemming voor medische behandelingen bij jeugdigen is geregeld

 

(Meerdaags) Congres
Bestand 
Programma en data.pdf303 KB
895
LocatieUtrecht (NL) (Toon kaart)
Bijeenkomsten
 Algemene scholing cluster 1,2 en 3DatumTijd
Dag 1: Ouderschap en gezag, kinderbeschermingsmaatregelen en gedwongen jeugdhulp530-10-20199:30 - 16:00
Dag 2: Het jeugdhulpstelsel, beroepsgeheim, informatie en toestemming506-11-20199:30 - 16:00

LocatieUtrecht (NL) (Toon kaart)
Bijeenkomsten
 Algemene scholing cluster 1,2 en 3DatumTijd
Dag 1: Ouderschap en gezag, kinderbeschermingsmaatregelen en gedwongen jeugdhulp507-11-201810:00 - 16:00
Dag 2: Het jeugdhulpstelsel, beroepsgeheim, informatie en toestemming522-11-201810:00 - 16:00

Medilex heeft meer dan 25 jaar ervaring in het organiseren van studiedagen, congressen en cursussen op het gebied van zorg, onderwijs en welzijn. Door de onafhankelijke werkwijze van Medilex varieert het aanbod studiedagen van complexe beleidsmatige vraagstukken tot oplossingen voor de werkvloer.

Missie:
Medilex organiseert kennis om professionals beter hun dagelijkse werk te laten doen.

Visie:
Wij vinden het belangrijk dat onze deelnemers onze programma’s ervaren als direct toepasbaar, interactief en actueel. Medilex organiseert kennis – onafhankelijk, deskundig en met oprechte aandacht:

  • Onafhankelijk – onze programma’s worden onafhankelijk, in eigen beheer, samengesteld zonder sponsoring of in opdracht van derden. Thema’s worden van meerdere kanten belicht waardoor de deelnemer zich een objectief beeld kan vormen.

  • Deskundig – dankzij onze organisatorische én inhoudelijke deskundigheid ontwikkelen wij kwalitatief hoogwaardige programma's.

  • Oprechte aandacht – wij zijn betrokken en benaderen met oprechte aandacht deelnemers, sprekers en elkaar. 

Wij streven ernaar met behulp van de input van sprekers en deelnemers onze programma's voortdurend te verbeteren. 

 

De Dreef 2
3706 BR
Zeist
Postbus 289
3700 AG
Zeist
(030) 69 33 88 7
Selecteer een bestand aub.