Opleidingen details IMOZ

Als u als professional deze cursus gevolgd heeft dan wordt de presentie ingegeven door de opleider.

Gespecialiseerd Verzorgende Psychogeriatrie (GVP) 2018/2019 mei (ID nummer: 335533)
Nascholing met (fysieke) bijeenkomst(en)/ accreditatie voor totaal
CategorieGeaccrediteerde puntenAccreditatieperiode
Scholing Algemeen10514-9-2018 t/m 14-2-2020

De opleiding GVP leidt je op tot de functie van Gespecialiseerd Verzorgende Psychogeriatrie in het verpleeghuis, verzorgingshuis, centrum voor dagbehandeling, een kleinschalige woonvorm of de thuiszorg.
De opleiding voldoet aan het landelijk competentieprofiel GVP zoals dat is vastgesteld en erkend door de branche organisatie. Daarbij is het zingevingsmodel waar IMOZ mee werkt, een praktische kapstok en leidraad bij deze opleiding. De bijbehorende methodische hulpmiddelen geven je houvast in de dagelijkse zorgpraktijk. De brug van zorgpraktijk naar IMOZ methodiek en geïntegreerde belevingsgerichte zorg is onderscheidend in onze opleiding. Het helpt jou om als GVP goed uit de verf te komen als deskundige in jouw team. 

De rol van de Gespecialiseerd Verzorgende Psychogeriatrie:
Je hebt een bijzondere rol op jouw afdeling of woongroep. De cliënten waar je mee werkt hebben een psychogeriatrische achtergrond. In toenemende mate hoort daar de categorie gerontopsychiatrische cliënten bij. De hogere complexiteit van zorg brengt ook een grotere diversiteit aan gedragsbeelden met zich mee. Door middel van deze opleiding ontwikkel je specifieke kennis en deskundigheid waarmee je deze doelgroep cliënten kunt benaderen en verzorgen op een manier die aansluit bij de behoefte van de cliënt.
Je ontwikkelt specifieke deskundigheid in het adviseren, begeleiden en ondersteunen van collega’s, familieleden en andere disciplines. Je doet kennis op over de diverse psychogeriatrische en gerontopsychiatrische gedragsbeelden en leert deze toe te passen en over te dragen op collega’s. 

 

 Verzorgenden
Opleiding
€ 1950,-- (bij incompany prijsafspaak op maat)
Tijd9:00 - 17:00
LocatieHeerhugowaard (NL) (Toon kaart)

Tijd9:00 - 17:00
LocatieHeerhugowaard (NL) (Toon kaart)

Tijd9:00 - 17:00
LocatieMiddelburg (NL) (Toon kaart)

Tijd09:00 - 17:00
LocatieApeldoorn (NL) (Toon kaart)

Tijd9:00 - 17:00
LocatieUtrecht (NL) (Toon kaart)

Tijd9:00 - 17:00
LocatieBoxmeer (NL) (Toon kaart)

Tijd9:00 - 17:00
LocatieZwolle (NL) (Toon kaart)

Tijd9:00 - 17:00
LocatieUtrecht (NL) (Toon kaart)

Tijd9:00 - 17:00
LocatieGroningen (NL) (Toon kaart)

Tijd9:00 - 17:00
LocatieApeldoorn (NL) (Toon kaart)

Tijd9:00 - 17:00
LocatieGroningen (NL) (Toon kaart)

Tijd9:00 - 17:00
LocatieOss (NL) (Toon kaart)

IMOZ is gespecialiseerd in het invoeren van belevingsgerichte en vraaggestuurde zorg en biedt daartoe scholing, training on the job, coaching en projectbegeleiding. IMOZ ontwikkelt inhoudelijk deskundigheid, methoden en managementinstrumenten ten behoeven van de zorg voor cliënten in de V.V.T. en V.G.Z. sectoren. Dit geldt voor alle disciplines in deze sector. Verzorgenden, verpleegkundigen, fysiotherapeuten, ergotherapeuten, logopedisten, diëtisten, artsen, geestelijk verzorgenden etc. IMOZ begeleidt implementatieprocessen waarbij in overleg met de betreffende organisatie een op maat gesneden traject uitgezet wordt. Desgewenst analyseert IMOZ uw organisatie of de door u aangewezen afdeling op succes- en faalfactoren, en formuleert een advies voor het implementatietraject. De inzichten en methodieken die IMOZ oorspronkelijk heeft ontwikkeld ten behoeve van de zorg voor de psychogeriatrische cliënt  blijken ook bij cliënten met een somatische aandoening, zowel chronische zorg dan wel revalidatie, goed toepasbaar. Dit geldt ook ten aanzien van de zorg voor cliënten in het verzorgingshuis, in de verstandelijk gehandicaptensector, dagbehandeling en in thuissituaties.

Het Rietveld 55a
7321 CT
Apeldoorn
055-5761615
Selecteer een bestand aub.