Opleidingen details NVMSR

Als u als professional deze cursus gevolgd heeft dan wordt de presentie ingegeven door de opleider.

Basiscursus 2019 “Medisch Specialistische Rapportage in civiel- en bestuursrechtelijk verband” (ID nummer: 335526)
Nascholing met (fysieke) bijeenkomst(en)/ accreditatie per bijeenkomst
CategorieGeaccrediteerde puntenAccreditatieperiode
Algemene scholing cluster 2 en 32421-3-2019 t/m 20-3-2020

EINDTERMEN NVMSR BASISCURSUS

Na voltooiing van de Basiscursus “Medisch Specialistische Rapportage in civiel- en bestuursrechtelijk verband”

heeft de cursist kennis van:

 • de relevante civiel- en bestuursrechtelijke kaders, waaronder de aard van de verschillende relevante volksverzekeringen en particuliere verzekeringen
 • de inhoud en achtergrond van het begrip ‘beperking’ in civiel- en bestuursrechtelijk verband
 • de inhoud en achtergrond van relevante, extern ontwikkelde beoordelings-instrumenten, zoals de AMA Guides en het CBBS van het UWV
 • de inhoud en achtergrond van het begrip ‘causaliteit’ in civielrechtelijk verband
 • de soorten vraagstellingen die aan de rapporteur kunnen worden voorgelegd
 • de eisen die aan medisch specialistische rapportages moeten worden gesteld op grond van de Richtlijn Medisch Specialistische Rapportage van de NVMSR en de KNMG (2008),
 • de jurisprudentie van het Centraal Tuchtcollege, en andere relevante leidraden (zoals bijvoorbeeld van het NRGD)
 • de procedures die bij rapportages in civiel- en bestuursrechtelijk verband moeten worden gevolgd
 • het verschil tussen een behandelrelatie en de relatie tussen rapporteur en onderzochte in verband met de WGBO en de Wet BIG.
 • de grenzen van bekwaamheid van de rapporteur

heeft de cursist inzicht in:

 • de spanning tussen het medisch en het juridisch denkkader
 • de verantwoordelijkheid van de medisch specialist ten opzichte van
  • een patiënt respectievelijk een onderzochte,
  • opdrachtgevers en andere betrokkenen

is de cursist in staat tot:

 • het verrichten van een medisch onderzoek als deskundige, dat kan leiden tot een adequate beantwoording van de vraagstelling, en
 • het opstellen van een proefrapportage, die nader door de toetsingscommis-sie van de NVMSR zal worden beoordeeld met het oog op toelating tot het gewone lidmaatschap van de NVMSR
   
(Meerdaagse) Nascholing
2995
Het inschrijfgeld is inclusief alle voorzieningen en een hotelovernachting. Voor deelnemers die een inhaaldag dienen te volgen wordt per dagdeel 200,00 in rekening gebracht
LocatieNijkerk (NL) (Toon kaart)
Bijeenkomsten
 Algemene scholing cluster 2 en 3Aantal urenDatumTijd
Dag 1 NVMSR Basiscursus 201968,521-03-201908:30 - 19:00
Dag 2 NVMSR Basiscursus 201967,2522-03-201908:00 - 17:00
Dag 3 NVMSR Basiscursus 20196712-04-201908:30 - 17:30
Dag 4 NVMSR Basiscursus 20196724-05-201908:30 - 17:30

De Nederlandse Vereniging voor Medisch Specialistische Rapportage werkt samen met het Nederland Register voor Gerechtelijk Deskundigen.
Doel is kwaliteitsverbetering en deskundigheidsbevordering op het gebied van medisch specialistische rapportage.
Het is een interdisciplinaire vereniging die zich bezig houdt met onderwijs en certificering van medisch specialistisch deskundigen.
Zie ook NVMSR.nl

Griftdijk 9
3953 ML
Maarsbergen
Postbus 21
3940 AA
Doorn
0343-420258
Selecteer een bestand aub.