Opleidingen details stichting MOC Huis aan het Water

Als u als professional deze cursus gevolgd heeft dan wordt de presentie ingegeven door de opleider.

Symposium "Blended Care" bij kanker; over kracht en kwetsbaarheden van online support binnen de psychosociale-oncologie (ID nummer: 335214)
Nascholing met (fysieke) bijeenkomst(en)/ accreditatie per bijeenkomst
CategorieGeaccrediteerde puntenAccreditatieperiode
Algemene scholing cluster 1,2 en 3312-11-2018 t/m 11-11-2019

Binnen de psychosociale-oncologie groeit het aanbod van online interventies gestaag en deze raken steeds meer structureel ingebed in het bestaande hulpaanbod.

Maar hoe werkt dit in de oncologische praktijk? Wat zijn de recente ontwikkelingen? Hoe bedden we online ondersteuning goed in het bestaande face-to-face hulpaanbod voor mensen met kanker en hun naasten? Wat zijn weerstanden en wat zijn mogelijkheden? Wat zijn de effecten van deze vorm van hulpverlening? En voor welke mensen en hulpvragen werk het wel en voor welke niet?

Dit multidisciplinaire symposium belicht Blended Care binnen de oncologische hulpverlening vanuit verschillende invalshoeken; formeel/informeel, fysiek/psychosociaal, online/face-to face.

Het programma schetst het landschap van recente ontwikkelingen & visies op Blended Care en gaat in op een aantal praktijkvoorbeelden van online support, en de presentaties van de eerste onderzoeksresultaten naar de effectiviteit van deze toepassingen.

Leerdoelen van dit multidisciplinaire symposium.

Na afloop heeft de deelnemer

> kennis & inzicht van recente ontwikkelingen op het gebied van Blended Care binnen de oncologie; en de mogelijkheden van Stepped care & e-Health in relatie tot kwaliteit van leven.

Dit symposium levert een bijdrage aan het ontwikkelen van een eigen visie door zorgverleners op Blended Care.

> kennis & inzicht in verschillende concrete toepassingen van (complementaire) online hulpverlening die men in het huidige werkveld van de psychosociale oncologie tegenkomt en die vanuit verschillende invalshoeken zijn ontwikkeld (zorgveld, patienten, academisch onderzoek); Oncokompas, Untire-app en de Match app

> kennis van de eerste onderzoeken naar de effectiviteit van deze toepassingen en de vertaling van de resultaten naar de werkpraktijk  / de do’s & don’ts

> een breder handelingsperspectief en inzicht hoe je als zorgverlener een betekenisvolle verbinding aan kunt gaan met patiënten/cliënten en familieleden en maatwerk kunt bieden met de daartoe beschikbare online & face-to-face ondersteuningsvormen.

> is zich bewust van zijn/haar rol en positie in de werkpraktijk en het belang van goede samenwerking en afstemming tussen alle betrokkenen (de nulde, 1e , 2e lijns en online ondersteuning) met oog voor het verhaal van de patiënt/cliënt en zijn naasten en de continuïteit in de zorg.

(Mini)symposium
60
Voor de huisartsen en praktijkondersteuners uit regio Waterland worden de kosten van dit symposium vergoed door de SEZ Zaanstreek Waterland.
De kosten van dit symposium bedragen: voor overige huisartsen, bedrijfsartsen en specialisten € 60,00.
voor oncologisch verpleegkundigen, praktijkondersteuners huisartsen en psychologen € 30,00.
voor de overige deelnemers zijn er geen kosten verbonden.
Tijd16:00 - 19:15
LocatieKatwoude (NL) (Toon kaart)

Stichting Multifunctioneel Oncologisch Centrum Huis aan het Water bestaat uit een groep enthousiaste deskundige- en ervaringsdeskundige vrijwilligers en professionals die mensen met kanker en hun naasten een warm hart toedragen en hen zoveel mogelijk willen ondersteunen in het leren leven met een veranderd perspectief.

In aanvulling op de standaard oncologische behandeling willen wij de mensen met kanker en hun naasten
ondersteunen bij het verbeteren van hun welzijn en de kwaliteit van leven;
helpen de belastende gevolgen van de ziekte of behandeling daarvan te verlichten;
ruimte geven om eigen weerbaarheid en kracht te ontwikkelen;
leren om te gaan met de ziekte.


Huis aan het Water ligt op een prachtige locatie aan de Gouwzee en is goed te bereiken, voor regio Zaanstreek Waterland en Amsterdam, zowel met openbaar vervoer als met de auto.

Uitgangspunt is de aandacht voor kwaliteit van leven zowel fysiek als psychosociaal. Hierbij staat niet de ziekte centraal maar de mogelijkheden. Wij bieden zorg en ondersteuning in het leren aanpassen aan een veranderde realiteit en het hervinden van de eigen regie.
Hoogedijk 7 a en b
1145 PM
Katwoude
Hoogedijk 7 a en b
1145 PM
Katwoude
0681467466/0299742790
Selecteer een bestand aub.