Opleidingen details Expertisecentrum Omgaan met Verlies

Als u als professional deze cursus gevolgd heeft dan wordt de presentie ingegeven door de opleider.

Verlies in beeld: werken met duplomateriaal in verliessituaties (ID nummer: 335068)
Cursus met (fysieke) bijeenkomst(en)/ alleen accreditatie voor totaal
CategorieGeaccrediteerde puntenAccreditatieperiode
Geaccrediteerde deskundigheidsbevordering Maatschappelijk werk1611-12-2018 t/m 10-12-2021
Geaccrediteerde deskundigheidsbevordering Sociaal Agogen1611-12-2018 t/m 10-12-2021

Verlies in beeld staat open voor deelnemers met basiskennis over rouw. Het is een methodiek waarbij met behulp van duplo-poppetjes en andere materialen de verliessituatie van de (rouwende) cliënt wordt verbeeld. In rouwbegeleiding en –therapie is het geschikt voor kinderen, jongeren, volwassen, partnerrelaties, supervisie en coaching. Het huidige (gezins)systeem wordt concreet neergezet en de geschiedenis erbij geplaatst. Ook kunnen de rouwtaken en het verliestrauma met de afsplitsing het traumatische en het overlevingsdeel in beeld worden gebracht. De opgelopen schade en de schatten worden op deze wijze gevisualiseerd.
Inhoud
Tijdens de training leren deelnemers werken met het materiaal via demonstratie, uitleg en praktische oefeningen waarbij ze elkaar begeleiden. De huidige problematiek wordt gevisualiseerd en de geschiedenis wordt daarbij in beeld gebracht. Deelnemers krijgen de gelegenheid om te werken met eigen casuïstiek.

Thema’s die aan de orde komen
– Systeem in beeld
– Werken met schatten en schades
– Rouwtaken
– Verliestrauma en splitsing van de ziel bij trauma
– Werken met het overlevingsdeel
– Parentificatie

Werkwijze
We werken ervaringsgericht. Korte theoretische inleidingen over achtergronden worden afgewisseld met veel oefeningen en opdrachten. Ook kan in supervisieachtige vorm worden gewerkt.
 

BeroepsgroepBeroepsorganisatie
LV POH-GGZLandelijke Vereniging Praktijkondersteuner Huisarts - Geestelijke Gezondheidszorg (LV POH-GGZ)
Register GGZ-agogenRegisterplein
Register Maatschappelijk werkRegisterplein
Register Sociaal AgogenRegisterplein
Register VaktherapieRegister Vaktherapie (RV)
Nee
 Maatschappelijk werk
 Sociaal Agogen
HoofdniveauSubniveauSub-subniveau
SectorenAlgemeenAlgemeen Maatschappelijk Werk
SectorenAlgemeenCrisisopvang
SectorenAlgemeenMaatschappelijke Opvang
SectorenBedrijfsgebondenBedrijfsmaatschappelijk Werk
SectorenJeugdJeugdbescherming
SectorenJeugdJeugdhulpverlening
SectorenJeugdKinder- en Jeugdzorg
SectorenJeugdSchoolmaatschappelijk Werk
SectorenZorgGeestelijke Gezondheidszorg
SectorenZorgOuderenzorg
SectorenZorgRevalidatie
SectorenZorgVerslavingszorg
SectorenZorgZiekenhuiszorg
Thema'sThema'sHuiselijk geweld
Thema'sThema'sZingeving
Tijd10:00 - 16:30
LocatieHeeze (NL) (Toon kaart)

Tijd10:00 - 16:30
LocatieHeeze (NL) (Toon kaart)

Tijd10:00 - 16:30
LocatieHeeze (NL) (Toon kaart)

Tijd10:00 - 16:30
LocatieHeeze (NL) (Toon kaart)

Tijd10:00 - 16:30
LocatieHeeze (NL) (Toon kaart)

Tijd9:30 - 16:30
LocatieHeeze (NL) (Toon kaart)

Opleidings- trainings- en adviesbureau op het gebied van omgaan met verliessituaties in de brede zin (dood, echtscheiding, verlies gezondheid, verlies werk, enz)

Spoorlaan 9c
5591 HT
Heeze
Ranger 32
5591 PV
Heeze
040-2260450
Selecteer een bestand aub.