Opleidingen details https://livis.nl/ehbo/ehbo-voor-de-kraamzorg

Als u als professional deze cursus gevolgd heeft dan wordt de presentie ingegeven door de opleider.

Herhaling EHBO voor de kraamzorg - verkort (ID nummer: 334766)
Cursus met (fysieke) bijeenkomst(en)/ alleen accreditatie voor totaal
CategorieGeaccrediteerde puntenAccreditatieperiode
Scholing (kinder) EHBO en kinderreanimatie (N)425-9-2018 t/m 24-9-2019
Scholing kinder-EHBO met geldig diploma/certificaat (O)425-9-2018 t/m 24-9-2019

De cursus "Herhaling EHBO voor de kraamzorg - verkort" is conform de eindtermen van het KCKZ en de richtlijnen Oranje Kruis en NRR. De cursus bestaat uit een E-learning met aansluitend een praktijktraining. De e-learning begint met een diagnostiserende toets. Als de toets behaald is, krijgt de cursist toegang tot de praktijktraining. Zodoende hoeft de cursist niet alle theorie te maken als zij de kennis nog heeft. De tijdsduur van de cursus is dan ook 4 uur voor de praktijk en 10 minuten voor de diagnostiserende toets.

De voorwaarde voor deelname aan deze cursus is dat de cursist ergens in de twee jaar ervoor al een EHBO cursus bij Livis heeft gevolgd en behaald.  

De kraamverzorgende is na deze cursus in staat:

- prioriteiten in de hulpverlening te benoemen;

- in een ongevalsituatie de volgorde van belangrijke stappen te nemen;

- kan een slachtoffer in veiligheid brengen met behulp van de Rautek, Rautek vanuit bed naar de grond;

- de vitale functies te controleren, beoordelen en veilg te stellen bij een volwassene, kind en baby, met behulp van verschillende draainmethoden waaronder de stabiele zijligging;

- een veneuse trombose snel te herkennen en verantwoorde maatregelen te nemen om erger te voorkomen;

- zowel een inwendige als uitwendige bloeding te herkennen en een uitwendige bloeding te stelpen met behulp van een wondsnelverband en wonddrukverband;

- in geval van een specifieke bloeding, fluxus, de juiste maatregelen te treffen;

- een shock te herkennen en algemene maatregelen te treffen om een shock te verminderen of te voorkomen;

- een verslikking of verstikking te herkennen bij een volwassene, kind en baby en de juiste maatregelen te treffen om deze op te heffen met behulp van slaan en het geven van buikstoten;

- een circulatiestilstand te herkennen bij een volwassene, kind en baby en in de juiste situatie te starten met reanimatie;

- op de juiste wijze een AED te hanteren bij volwassene, kind en baby en op de juiste wijze af te lossen;

- bij een luchtwegobstructie tijdens de reanimatie, mondinspectie uit te voeren en vreemde voorwerpen op de juiste wijze te verwijderen;

- de juiste eerste hulp te bieden bij verdrinking en bijna verdrinking;

- eerste hulp te verlenen bij een buil op het hoofd;

- hersenletsel te herkennen en de juiste eerste hulp te bieden;

- een (dreigende) flauwte te herkennen en de juiste eerste hulp te bieden;

- hyperventilatie te herkennen en de juiste eerste hulp te bieden;

- een kneuzing, verstuiking, een botbreuk, ontwrichting en/of wervelletsel, spierkramp/scheur te herkennen en de juiste eerste hulp te verlenen o.d door het immobiliseren van het hoofd, aanleggen van een steunverband en handverband;

- een goed onderscheid te maken tussen kleine en grote wonden en welke zij wel of niet zelf kan behandelen;

- een kleine schaafwond, snij of bijtwond, splinter en kleine amputatie zelf te behandelen;

- eerste hulp te bieden bij brandwonden;

- bij grote wonden algemene maatregelen te treffen als voorbereiding op professionele hulp;

- te benoemen wat een koortslip is, welke de gevaren zijn voor de baby en welke maatregelen dienen te worden genomen om besmetting van de baby te voorkomen;

- een wondinfectie te herkennen en de juiste eerste hulp te bieden;

- een goede inschatting te maken van de ernst van de brandwonden en de juiste eerste hulp te bieden;

- de juiste eerste hulp te bieden bij elektriciteitsongevallen;

- te benoemen welke de verschillende mogelijkheden zijn om een vergiftiging op te lopen en de verschillende situaties de juiste eerste hulp te bieden zoals bij vergiftiging via maag-darmkanaal, ogen en huid;

- een oververhitting of onderkoeling tijdig te herkennen en de juiste maatregelen te nemen om erger te voorkomen;

- een juiste inschatting te maken van de gradaties van<

 Ik verklaar dat er evaluaties plaatsvinden en de resultaten worden benut voor de kwaliteitsverbetering van de scholing
Alleen op basis van incompany. Neem voor meer informatie contact op via klantenservice@livis.nl
Hoofdniveau
Welbevinden en veiligheid
Professionaliteit
Tijd18:00 - 22:00
LocatieLeeuwarden (NL) (Toon kaart)
Opmerkingen 74786

Tijd18:00 - 22:00
LocatieSchagen (NL) (Toon kaart)
Opmerkingen74302

Tijd18:00 - 22:00
LocatieVenlo (NL) (Toon kaart)
Opmerkingen74299

Tijd18:00 - 22:00
LocatieJoure (NL) (Toon kaart)
Opmerkingen67606

Tijd18:00 - 22:00
LocatieJoure (NL) (Toon kaart)
Opmerkingen67605

Tijd18:00 - 22:00
LocatieZwaag (NL) (Toon kaart)
Opmerkingen67610

Tijd18:00 - 22:00
LocatieEmmeloord (NL) (Toon kaart)
Opmerkingen67609

Tijd18:00 - 22:00
LocatieLeeuwarden (NL) (Toon kaart)
Opmerkingen67604

Tijd18:00 - 22:00
LocatieHeerenveen (NL) (Toon kaart)
Opmerkingen67603

Tijd18:00 - 22:00
LocatieAlkmaar (NL) (Toon kaart)
Opmerkingen67608

Tijd17:00 - 21:00
LocatieGulpen (NL) (Toon kaart)
Opmerkingen67890

Tijd17:00 - 21:00
LocatieGulpen (NL) (Toon kaart)
Opmerkingen67889

Tijd17:00 - 21:00
LocatieGulpen (NL) (Toon kaart)
Opmerkingen67889

Tijd17:00 - 21:00
LocatieGulpen (NL) (Toon kaart)
Opmerkingen67888

Tijd18:00 - 22:00
LocatieDrachten (NL) (Toon kaart)
Opmerkingen67602

Tijd18:00 - 22:00
LocatieHeerenveen (NL) (Toon kaart)
Opmerkingen67601

Tijd18:00 - 22:00
LocatieDen Helder (NL) (Toon kaart)
Opmerkingen67607

Tijd18:00 - 22:00
LocatieLeeuwarden (NL) (Toon kaart)
Opmerkingen67600

Tijd18:00 - 22:00
LocatieDrachten (NL) (Toon kaart)
Opmerkingen67599

Tijd18:00 - 22:00
LocatieLeeuwarden (NL) (Toon kaart)
Opmerkingen67598

Tijd9:00 - 12:30
LocatieNijmegen (NL) (Toon kaart)
OpmerkingenDe cursus zal een aantal keer per jaar worden gegeven. Er zijn nog geen exacte data bekend.

Online cursussen en online cursussen inclusief praktijksessie op het gebied van zorg en veiligheid.

Piekstraat 21c
3071EL
Rotterdam
010-4851182
Selecteer een bestand aub.