Opleidingen details Federatie van Medisch Specialisten

Als u als professional deze cursus gevolgd heeft dan wordt de presentie ingegeven door de opleider.

Symposium Zorgevaluatie (ID nummer: 334594)
Nascholing met (fysieke) bijeenkomst(en)/ accreditatie per bijeenkomst
CategorieGeaccrediteerde puntenAccreditatieperiode
Algemene scholing cluster 232-11-2018 t/m 1-11-2019

Zorgevaluatie onderzoek helpt de zorg steeds verder te verbeteren. Met zorgevaluatie wordt bestaande zorg geëvalueerd en antwoord gegeven op de vraag welke zorg onder de gegeven omstandigheden het meest effectief is. Zorgevaluatie levert gezondheidswinst op voor de patiënt. Daarnaast onderbouwt het richtlijnen en instrumenten voor gezamenlijke besluitvorming (‘shared decision making’). Zorgevaluatie is daarom een essentieel onderdeel van het medisch-specialistisch kwaliteitsbeleid.

Vrijwel alle wetenschappelijke verenigingen zijn bezig met kennisagenda’s en er zijn tientallen onderzoeken gestart. Op het vorige symposium zorgevaluatie wisselden we ervaringen uit over het opzetten van onderzoeksnetwerken. Dit jaar staat de implementatie van de onderzoeksresultaten centraal. Vanaf de start van een studie moet er worden nagedacht over goede implementatie en hoe de patiënt zo snel mogelijk van de onderzoeksresultaten profiteert. Hoe pak je dat aan? En wie heeft daarin welke rol? Daarover wisselen we van gedachten tijdens het derde symposium zorgevaluatie.

Inspirerende sprekers vanuit de zorg, patiëntenorganisaties en het onderzoeksveld geven elk vanuit hun eigen perspectief hun visie op alles wat komt kijken bij een effectieve implementatie van onderzoeksresultaten. Daarbij is er volop de gelegenheid om mee te denken en met elkaar in discussie te gaan tijdens workshops, waarbij specifiek wordt ingegaan op de implementatieaspecten die spelen bij de verschillende typen studies (dit is anders bij bijvoorbeeld geneesmiddelen in vergelijking met organisatie van zorg vraagstukken).

Het symposium is relevant voor medisch specialisten, onderzoekers, wetenschappelijke verenigingen, patiëntenverenigingen, beleidsmedewerkers, zorgverzekeraars, en andere partijen die betrokken zijn bij het onderwerp zorgevaluatie. Het symposium is zowel interessant voor specialisten en onderzoekers die bezig zijn met een subsidieaanvraag, die net gestart zijn met onderzoek, als ook voor diegene die bijna klaar zijn.

Leerdoelen:

  • Inzicht in verschillende rollen en verantwoordelijkheden van betrokken partijen bij de implementatie van studieresultaten, zoals patiënten, medisch specialisten, wetenschappelijke verenigingen, zorgverzekeraars en raden van bestuur van ziekenhuizen. Hierbij gaat het ook om bewustwording en inzicht van eigen gedrag in de dagelijkse praktijk.
  • Inzicht in goede en slechte voorbeelden uit de praktijk ten aanzien van implementatie van studieresultaten, waarbij er mogelijkheden en valkuilen worden aangegeven die je als arts zelf kan toepassen of voorkomen. Dit geldt voor zowel tijdens de studielooptijd als na afronding van de studie.
  • Kennis vergaren over mogelijke systemen waarmee implementatie kan worden gemeten, bijvoorbeeld DBC/DOT registratie en kwaliteitsregistraties wetenschappelijke verenigingen.
BeroepsgroepBeroepsorganisatie
Accreditatie Bureau Algemene Nascholing (ABAN)KNMG-GAIA
Algemene Klinische Fysica (AKF)Nederlandse Vereniging voor Klinische Fysica/OKF
Audiologie (AUD)Nederlandse Vereniging voor Klinische Fysica/OKF
Nederlands Oogheelkundig Gezelschap (NOG)KNMG-GAIA
Nederlandse Internisten Vereniging (NIV)KNMG-GAIA
1 2 3 4 5 6 7 8
(Mini)symposium
0
Tijd12:00 - 16:30
LocatieAmerongen (NL) (Toon kaart)

De Federatie Medisch Specialisten heeft een initiërende, coördinerende en stimulerende rol in het kwaliteitsbeleid van de medisch specialisten. In overleg met de wetenschappelijke verenigingen wordt aan het kwaliteitsbeleid inhoud gegeven. De Federatie is dé organisatie van en voor alle medisch specialisten (in opleiding) in Nederland. Zij stelt de bevordering van kwaliteit en ondernemingszin voorop en behartigt de belangen van medisch specialisten zodat:

  • medisch specialisten hun taken (patiëntenzorg, opleiding en onderzoek) goed kunnen vervullen
    patiënten tijdig kwalitatief hoogstaande zorg ontvangen
    ziekenhuizen als professionele dienstverlenende organisaties werken
    de rol van medisch specialisten in de gezondheidszorg en de samenleving wordt (h)erkend en de medisch specialisten dienovereenkomstig worden gehonoreerd.
Mercatorlaan 1200
3528BL
Utrecht
Postbus 20057
3502 LB
Utrecht
088-505 34 34
Selecteer een bestand aub.