Opleidingen details ACTcursus.nl

Als u als professional deze cursus gevolgd heeft dan wordt de presentie ingegeven door de opleider.

Zesdaagse introductiecursus Acceptance and Commitment Therapy (ID nummer: 334435)
Cursus met (fysieke) bijeenkomst(en)/ alleen accreditatie voor totaal (1 uitvoeringsdatum)
CategorieGeaccrediteerde puntenAccreditatieperiode
VGCT- Nascholingscursus - contacturen3611-1-2019 t/m 10-7-2022

In deze cursus komen de volgende onderwerpen aan bod:
 

 • Vaststellen van kennis van en vaardigheden in ACT (begin en eind van de cursus).
 • Leer- en emotietheorie relevant voor de klinische praktijk, met name de theorieën over
 • operante conditionering, het ACT model van menselijk functioneren en de Relational Frame Theory.
 • Discriminatietraining: herkennen en kunnen benoemen van de zes processen van (in)flexibiliteit in het eigen functioneren.
 • Discriminatietraining: herkennen en kunnen benoemen van de zes processen van (in)flexibiliteit in het functioneren van de client.
 • Discriminatietraining: herkennen en kunnen benoemen van de zes processen van (in)flexibiliteit in de interactie tussen therapeut en client.
 • Diagnostiek en het opstellen van een verklarend model (inclusief gebruik van vragenlijsten, functie- en betekenisanalyses (RFT) en casusconceptualisatie) over de oorzakelijke en instandhoudende factoren van probleemgedrag plus adequate evaluatie- en monitoringsinstrumenten.
 • Ontwerpen van behandelplannen op basis van diagnostiek en analyses vanuit ACT.
 • Adequate, op ACT processen gebaseerde therapeutische werkrelatie creëren. Begrijpen hoe de therapeutische relatie als een context voor verandering kan worden gebruikt.
 • Het toepassen van technieken uit de ACT, waaronder concretisering van probleemgedrag, exposure, responspreventie, zelfregulatieprocedures, activeringstechnieken, socratische dialoog en aandachttraining, gebruik van metaforen, augmentatie van bekrachtigers, experientiele oefeningen, shaping.
 • Het tot stand brengen van de zes processen van flexibiliteit bij de client. Shaping van vaardigheden van de client, die onderdeel uitmaken van de zes processen: uitlokken, bijschaven, bekrachtigen en onder zelfcontrole brengen binnen relevante contexten.
 • Omgaan met emoties: acceptatie en bereidheid, mindful exposure, zelf-als proces.
 • Omgaan met gedachten: defusie, contact met het huidig moment en zelf-als-context
 • Gedragsverandering: waarden en toegewijde actie
 • Indicatiestelling voor een ACT behandeling.
 • Motiveren voor een ACT behandeling.
 • Het gebruik van vragenlijsten ter evaluatie van de behandeling
 • Kennis van wetenschappelijke onderbouwing en evidentie mbt het ACT model, RFT en het functioneel contextualisme.

Na afloop van de cursus heeft de cursist de volgende leerdoelen bereikt:

 1. heeft de cursist inzicht en vaardigheid in de manier van denken vanuit het ACT model;
 2. kan de cursist modellen van ACT en RFT toepassen in de eigen praktijk;
 3. kan de cursist op een functionele en procesgerichte manier naar de cliënt, het probleemgedrag en de therapie kijken;
 4. begrijpt de cursist hoe interventies samenhangen met de zes kernprocessen.
 5. kan de cursist op ACT gebaseerde casusconceptualisaties, functieanalyses en interventiestrategieën ontwerpen;
 6. kan de cursist ACT interventies afstemmen op de cliënt en op een ACT consistente manier introduceren, uitvoeren en evalueren.
 7. kan de cursist op grond van diagnostiek en indicatiestelling een individueel behandelplan opstellen, een behandeling uitvoeren, evalueren en afsluiten;
 8. kan de cursist een adequate werkrelatie opzetten en onderhouden, die consistent is met het ACT model.
 9. kan de cursist ACT indiceren
 10. kan de cursist een cliënt motiveren voor een ACT behandeling
 11. heeft de cursist kennis van de wetenschappelijke onderbouwing en evidentie mbt ACT, RFT en het functioneel contextualisme
 interventies en evaluatie van het therapeutisch effect daarvan
 leertheoretisch model toepassen en analyses maken (bijvoorbeeld betekenisanalyses (BA’s), functieanalyses (FA’s) en evt. holistische theorie (HT)
 observaties en meetinstrumenten
 therapeutische houding en/of therapeutische relatie (non-specifieke variabelen)
 wetenschappelijke evidentie
Drie of meer fases van het gedragstherapeutisch proces, of
academici en HBO-ers
Cursus
 Verdiepend
8
22
ja
1650
36
toetsing en evaluatie
CRKBO
Cursisten dienen kennis te hebben van operante conditioneringsprincipes en het kunnen uitvragen van cognities zoals gebruikelijk in de cognitieve therapie. Van de deelnemers wordt verwacht dat zij over enige ervaring beschikken met het behandelen van cliënten bij wie vermijdingsgedrag onderdeel van de problematiek vormt. Cursisten dienen te beseffen dat zij wel bekwaamheid, maar geen bevoegdheid kunnen ontlenen aan het volgen van de cursus.
Hoofdniveau
CGt bij-/nascholing
Cogn.gth.werker bij-/nascholing
Tijd9:30 - 17:15
LocatieZwolle (NL) (Toon kaart)
OpmerkingenInclusief lunch, 28-29 jan, 18-19 feb, 18-19 mrt

Tijd9:30 - 17:15
LocatieZwolle (NL) (Toon kaart)
OpmerkingenInclusief lunch, 16/17 april, 14/15 mei, 4/5 juni

Tijd9:30 - 17:15
LocatieZwolle (NL) (Toon kaart)
OpmerkingenInclusief lunch en op twee locaties

Tijd9:30 - 17:15
LocatieBergen (NL) (Toon kaart)
OpmerkingenInclusief lunch

De docenten van de cursus, mevrouw Ingrid Postma en ikzelf zijn beiden klinisch psycholoog. Mevrouw Postma werkt als zodanig bij GGZ West Friesland en ikzelf werk als psychotherapeute bij GGZ Dijk en Duin. Wij organiseren in eigen beheer cursussen

Brantjesstraat 52
1447 PE
Purmerend
06-22399712
Selecteer een bestand aub.