Opleidingen details Nederlands Paramedisch instituut

Als u als professional deze cursus gevolgd heeft dan wordt de presentie ingegeven door de opleider.

Kniepijnsyndromen (ID nummer: 334431)
Nascholing met (fysieke) bijeenkomst(en)/ accreditatie per bijeenkomst
CategorieGeaccrediteerde puntenAccreditatieperiode
(Na)scholing Fysiotherapie6 

Beschrijving

Vanuit cliëntprofielen worden klinische redeneringen toegepast uit zowel de screeningsfase, als uit de diagnostische en therapeutische fase. Alle elementen van de biopsychosociale benaderingswijze komen aan bod, zowel de biomedisch-procedurele als de persoonlijk-narratieve.

Er wordt gewerkt met interactieve werkvormen en open gespreksvormen op basis van casuïstiek. Tevens zullen verschillende onderdelen van de diagnostiek en behandeling van cliënten met kniepijn worden gedemonstreerd en geoefend. U wordt verzocht daar met uw kleding rekening mee te houden.

Leerlijn 'Knie'
Binnen het NPi-scholingsaanbod maakt de cursus ‘Kniepijnsyndromen’ onderdeel uit van een leerlijn betreffende de knie; zie onderstaande grafische weergave van de leerlijn.

Het is niet noodzakelijk of verplicht om de cursussen binnen deze leerlijn in de aangegeven voorkeursvolgorde te volgen. Op basis van eigen inzicht en individuele leerbehoefte bepaalt u zelf waar u insteekt in deze leerlijn. Wel verdient het nadrukkelijke aanbeveling om voorafgaand aan de cursus ‘Knieklachten: a state of the art’ en de cursus ‘Kniepijnsyndromen’ kennis te nemen van de inhoud van de eendaagse cursus ‘Fysiotherapie: kunst en kunde’. Het in deze cursus gepresenteerde conceptuele kader voor het fysiotherapeutisch handelen vormt namelijk het vertrekpunt van de leerlijn ‘Knie’.

Doel

Na de cursus kan de deelnemer op basis van een weloverwogen klinisch redeneerproces bij verschillende kniepijnsyndromen een fysiotherapeutische diagnose stellen en therapeutische doelstellingen formuleren.

Hoofdniveau
Musculo Skeletaal onderste extremiteiten
Tijd9:00 - 16:30
LocatieArnhem (NL) (Toon kaart)

Tijd09:30 - 17:00
LocatieArnhem (NL) (Toon kaart)

Het NPi is het Landelijk Kenniscentrum voor Paramedische Zorg.

De missie van het NPi luidt: het (verder) professionaliseren van fysiotherapeuten, oefentherapeuten, ergotherapeuten en andere (paramedische) professionals in de gezondheidszorg.
Vanwege deze primaire focus is als slogan van het NPi gekozen: 'Kennis in beweging'.

Het NPi wil het vooraanstaande kenniscentrum zijn; dat wil zeggen het kenniscentrum waar fysiotherapeuten, oefentherapeuten, ergotherapeuten en andere (paramedische) professionals als eerste aan denken als het gaat om deskundigheidsbevordering, informatievoorziening, praktijkgericht onderzoek en innovaties.
Optimale service aan de paramedicus staat hierbij centraal.

Berkenweg 7
3818 LA
Amersfoort
Postbus 1161
3800 BD
Amersfoort
033 421 61 00
Selecteer een bestand aub.