Opleidingen details Nederlands Paramedisch instituut

Als u als professional deze cursus gevolgd heeft dan wordt de presentie ingegeven door de opleider.

Onderbeen-, enkel- en voetklachten: a state of the art (ID nummer: 334420)
Nascholing met (fysieke) bijeenkomst(en)/ accreditatie voor totaal
CategorieGeaccrediteerde puntenAccreditatieperiode
(Na)scholing Fysiotherapie14 

Beschrijving

In de eerste lijn worden veel cliënten met klachten gezien in de regio van het onderbeen, de enkel en de voet. Vaak zijn deze klachten sportgerelateerd  Hierbij wordt door de behandelaren vaak opgemerkt dat het diagnosticeren moeilijk is, waardoor het tevens lastig is een goed behandeltraject te starten. Het multifactoriële aspect van de belastingsgebonden onderbeen- en voetklachten maakt dat ook meerdere domeinen elkaar ontmoeten bij de behandeling ervan. Te denken valt aan de (sport)fysiotherapeut, de podoloog of podotherapeut, de sportarts, de orthopedisch chirurg. Maar ook de cliënt met het acute enkelletsel kent diverse mogelijke behandelaren.

Tijdens deze cursus wordt de benodigde voorwaardelijke kennis aangereikt om cliënten met klachten over de onderbeen-, enkel- en voetregio op adequate wijze te kunnen onderzoeken en behandelen. Hierbij worden deze klachten vanuit medisch en functioneel perspectief belicht. Achtergrondinformatie ten aanzien van diverse aandoeningen en syndromen wordt besproken waarbij de aangrijpingspunten voor de fysiotherapeut, maar ook voor de arts duidelijk uiteengezet zullen worden. Nieuwe inzichten met betrekking tot de biomechanica, kinesiologie en pathokinesiologie komen aan bod. Onderwerpen die aan de orde komen zijn o.a.: aandoeningen, ongevalsmechanismen, risicofactoren, testen, loopanalyse, oefentherapie en chirurgie.

Tijdens deze cursus zal de nadruk liggen op klinisch redeneren en beredeneerd handelen.

Doel

Na de cursus is de deelnemer in staat om bij cliënten met klachten over het onderbeen, de enkel en/of de voet een analyse van het gezondheidsprobleem te maken en fysiotherapeutische uitgangspunten te formuleren voor de begeleiding en behandeling van deze cliënten.

Hoofdniveau
Musculo Skeletaal onderste extremiteiten
Tijd13:00 - 21:00
LocatieWolfheze (NL) (Toon kaart)

Tijd13:00 - 21:00
LocatieOosterbeek (NL) (Toon kaart)

Tijd13:00 - 16:30
LocatieBunnik (NL) (Toon kaart)

Het NPi is het Landelijk Kenniscentrum voor Paramedische Zorg.

De missie van het NPi luidt: het (verder) professionaliseren van fysiotherapeuten, oefentherapeuten, ergotherapeuten en andere (paramedische) professionals in de gezondheidszorg.
Vanwege deze primaire focus is als slogan van het NPi gekozen: 'Kennis in beweging'.

Het NPi wil het vooraanstaande kenniscentrum zijn; dat wil zeggen het kenniscentrum waar fysiotherapeuten, oefentherapeuten, ergotherapeuten en andere (paramedische) professionals als eerste aan denken als het gaat om deskundigheidsbevordering, informatievoorziening, praktijkgericht onderzoek en innovaties.
Optimale service aan de paramedicus staat hierbij centraal.

Berkenweg 7
3818 LA
Amersfoort
Postbus 1161
3800 BD
Amersfoort
033 421 61 00
Selecteer een bestand aub.