Opleidingen details Nul23

Als u als professional deze cursus gevolgd heeft dan wordt de presentie ingegeven door de opleider.

training aandachtsfunctionaris huiselijk geweld en kindermishandeling (ID nummer: 334034)
Cursus met (fysieke) bijeenkomst(en)/ alleen accreditatie voor totaal
CategorieGeaccrediteerde puntenAccreditatieperiode
Geaccrediteerde deskundigheidsbevordering aandachtsfunctionarissen3019-9-2018 t/m 18-9-2021
Geaccrediteerde deskundigheidsbevordering GGZ-Agogen3019-9-2018 t/m 18-9-2021
Geaccrediteerde deskundigheidsbevordering Maatschappelijk werk3019-9-2018 t/m 18-9-2021
Geaccrediteerde deskundigheidsbevordering Sociaal Werker3019-9-2018 t/m 18-9-2021

De training aandachtsfunctionaris huiselijk geweld en kindermishandeling richt zich op de professional binnen de organisatie met de taak om de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling intern te implementeren, te borgen en te zorgen voor doorlopende aandacht op het thema. Hiertoe behoren activiteiten als:
* schrijven van plan van aanpak en het organisatieprotocol
* ondersteunen en adviseren van collega's van verschillende afdelingen 
* het verwerven en behouden van thema-gerelateerde kennis
* zorgdragen dat collega's van alle geledingen de juiste kennis hebben
* zorgdragen dat de meldcode goed wordt geregistreerd
* eventueel functioneren als contactpersoon naar externe organisaties
* motiveren van collega's om signalen tijdig te bespreken en de meldcode te gebruiken
* evalueren van het gebruik van de meldcode: binnen de organisatie en daar waar nodig op casusniveau

 

Leerdoel: het leerdeel van deze scholing is dat de aangewezen medewerker kennis en handvatten krijgt om de meldcode binnen de organisatie te implementeren, te borgen en het thema huiselijk geweld en kindermishandeling op de agenda te zetten en te houden, zodat de medewerkers van de organisatie elk op hun eigen wijze verantwoordelijkheid nemen indien er signalen zijn van zorg of een vermoeden van verwaarlozing of huiselijk geweld.

Ja
 Aandachtsfunctionarissen
 GGZ agogen
 Maatschappelijk werk
 Sociaal Agogen
 Sociaal Werkers
HoofdniveauSubniveauSub-subniveau
SectorenAlgemeenAlgemeen Maatschappelijk Werk
SectorenAlgemeenCrisisopvang
SectorenAlgemeenMaatschappelijke Opvang
SectorenJeugdJeugdbescherming
SectorenJeugdJeugdhulpverlening
SectorenJeugdKinder- en Jeugdzorg
SectorenJeugdSchoolmaatschappelijk Werk
SectorenZorgGeestelijke Gezondheidszorg
SectorenZorgOuderenzorg
Thema'sThema'sHuiselijk geweld
Tijd9:15 - 16:30
LocatieBarneveld (NL) (Toon kaart)
Opmerkingenvoor lokale professionals

Tijd9:15 - 16:30
LocatieAmersfoort (NL) (Toon kaart)
Opmerkingenopen inschrijving

Tijd9:15 - 16:30
LocatieAmersfoort (NL) (Toon kaart)
Opmerkingenopen inschrijving

Tijd9:15 - 16:30
LocatieAmersfoort (NL) (Toon kaart)
Opmerkingenopen inschrijving

Tijd9:15 - 16:30
LocatieBarneveld (NL) (Toon kaart)
Opmerkingenvoor lokale professionals

Tijd9:15 - 16:30
LocatieBarneveld (NL) (Toon kaart)
Opmerkingenvoor lokale professionals

LocatieBarneveld (NL) (Toon kaart)
Opmerkingenvoor lokale professionals

Tijd9:15 - 16:30
LocatieHouten (NL) (Toon kaart)
Opmerkingenin-company

Tijd9:15 - 16:30
LocatieLeusden (NL) (Toon kaart)
Opmerkingenvoor lokale professionals

Tijd9:15 - 16:30
LocatieBarneveld (NL) (Toon kaart)
Opmerkingenin-company

Tijd9:15 - 16:30
LocatieAmersfoort (NL) (Toon kaart)
Opmerkingenopen inschrijving

Tijd9:15 - 16:30
LocatieOnbekend
Opmerkingenvoor open inschrijving

Tijd9:15 - 16:30
LocatieBarneveld (NL) (Toon kaart)
Opmerkingenin-company

Tijd9:15 - 16:30
LocatieHouten (NL) (Toon kaart)
Opmerkingenin-company

Tijd9:15 - 16:30
LocatieOnbekend
Opmerkingenvoor open inschrijving

Tijd9:15 - 16:30
LocatieEde (NL) (Toon kaart)
Opmerkingenin-company

Tijd9:15 - 16:30
LocatieEde (NL) (Toon kaart)
Opmerkingenin-company

Tijd9:15 - 16:30
LocatieOnbekend
Opmerkingenvoor open inschrijving

Tijd9:15 - 16:30
LocatieLeusden (NL) (Toon kaart)
Opmerkingenin-company

Tijd9:15 - 16:30
LocatieHouten (NL) (Toon kaart)
Opmerkingenin-company

Tijd9:15 - 16:30
LocatieOnbekend
Opmerkingenvoor open inschrijving

Tijd9:15 - 16:30
LocatieNijkerk (NL) (Toon kaart)
Opmerkingenin-company

Tijd9:15 - 16:30
LocatieBarneveld (NL) (Toon kaart)
Opmerkingenin-company (start op 11 september 2018)

Nul23 biedt trainingen en deskundigheidsbevordering op het terrein van de Wet meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling, de verwijsindex en lesgeven aan getraumatiseerde kinderen. Daarnaast biedt Nul23 mogelijkheden tot het uitvoeren van beleids- en adviseurswerk, dagvoorzitterschap en projectleiding.
Palmstraat 312
3812 XN
Amersfoort
0615487758
Selecteer een bestand aub.