Opleidingen details Adriaan Sprey Opleidingen

Als u als professional deze cursus gevolgd heeft dan wordt de presentie ingegeven door de opleider.

Eendaagse workshop Hoogbegaafdheid en persoonlijkheid, (mis)diagnostiek, cognitieve gedragstherapie en valkuilen in de therapeutische relatie (ID nummer: 333567)
Cursus met (fysieke) bijeenkomst(en)/ alleen accreditatie voor totaal (1 uitvoeringsdatum)
CategorieGeaccrediteerde puntenAccreditatieperiode
VGCT- Nascholingscursus - contacturen515-3-2019 t/m 14-3-2022

In deze workshop wordt hoogbegaafdheid (HB) bij volwassenen in psychodiagnostiek en psychotherapie beschouwd als zijnde geen (DSM-)stoornis, maar een aparte, eigensoortige en snelle, complexe vorm van informatieverwerking. De wederzijdse invloed van persoonlijkheidstrekken en hoogbegaafdheid bij volwassenen is complex en interessant. De persoonlijkheidstrekken hebben gevolgen voor de hoogbegaafdheid én de hoogbegaafdheid beïnvloedt de ontwikkeling van de persoonlijkheid. 

De hoogbegaafde persoon komt eerder in een uitzonderingspositie terecht en deze kan zijn zelfbeeld en beeld van de ander vaker negatief beïnvloeden. In de GGZ meldt de hoogbegaafde persoon zich frequent aan met klachten van angst, depressie, burnout, ADHD, etc. Dit leidt tot significant meer psychotherapie-vragen in de GGZ dan de gemiddelde populatie en vaker tot een misdiagnose.

Regelmatig komt een patiënt met de zelfdiagnose HB al dan niet terecht naar voren en de therapeut moet er wel een visie op hebben en de HB globaal kunnen screenen en in een holistische theorie (casus conceptualisatie) en behandelplan opnemen. 

Thema’s:

  • Screening en de positieve Delphi-definitie van HB
  • (Mis)diagnostiek en dubbeldiagnose van HB volgens Webb
  • Persoonlijkheidsdisfunctioneren met de Geestelijke Gezondheidsmeetlat vaststellen bij HB (DSM-5)
  • Behandelpan algemeen en eigen schema’s van de HB-persoonlijkheid (Young)
  • Zelfanalyse en de therapeutische relatie in psychotherapie bij HB

Na afloop van de cursus:

  1. kan de cursist op HB screenen
  2. kan de cursist de gids van Webb gebruiken voor (mis)-  en dubbeldiagnose bij HB
  3. kan de cursist persoonlijkheidsdisfunctioneren met de Geestelijke Gezondheidsmeetlat vaststellen bij HB
  4. kan de cursist schema’s bij HB vaststellen met de SQ
  5. kan de cursist een zelfanalyse maken van eigen reactie op persoonlijkheidstrekken en kerngedrag bij HB
 hulpvraag en behandeldoel
 interventies en evaluatie van het therapeutisch effect daarvan
 klachtinventarisatie + DSM classificatie en diagnose
 leertheoretisch model toepassen en analyses maken (bijvoorbeeld betekenisanalyses (BA’s), functieanalyses (FA’s) en evt. holistische theorie (HT)
 observaties en meetinstrumenten
 therapeutische houding en/of therapeutische relatie (non-specifieke variabelen)
 voorlichting over ziektebeeld en behandeling
 wetenschappelijke evidentie
Drie of meer fases van het gedragstherapeutisch proces, of
uitsluitend academici
Workshop
 Verdiepend
4
8
ja
195 euro
5
toetsing en evaluatie
CRKBO
Basiskennis van cognitieve gedragstherapie.
Hoofdniveau
CGt bij-/nascholing
Tijd10:00 - 16:00
Locatie
OpmerkingenLocatie: Lunteren

Tijd10:00 - 16:00
Locatie
OpmerkingenLocatie: Lunteren

Tijd10:00 - 16:00
Locatie
OpmerkingenLocatie: Lunteren

Tijd10:00 - 16:00
Locatie
OpmerkingenLocatie: Utrecht-centrum

Tijd10:00 - 16:00
Locatie
Opmerkingenlocatie: Utrecht-centrum

Tijd10:00 - 16:00
Locatie
OpmerkingenLocatie: Maastricht

Tijd10:00 - 16:00
Locatie
OpmerkingenLocatie: Utrecht-centrum

Tijd10:00 - 16:00
Locatie
OpmerkingenLocatie: Utrecht-centrum

Tijd10:00 - 16:00
Locatie
OpmerkingenLocatie: Utrecht-centrum

De Praktijk voor opleiding, therapie en onderzoek biedt post-academische opleidingen, leertherapie en onderzoek ten behoeve van gezondheidszorgpsychologen, klinisch psychologen, psychotherapeuten, psychiaters, artsen en cognitief gedragstherapeuten.
Opleidingen: het ontwikkelen, organiseren en uitvoeren van VGCt-, FGzPt- en NIP-erkende postacademische vervolg- en nascholingscursussen, leertherapie en supervisie op het gebied van psychodiagnostiek en psychotherapie.
Onderzoek: de Praktijk heeft als doel toegepast psychologisch en wetenschappelijk onderzoek uit te voeren op het gebied van de psychodiagnostiek en de psychotherapie en daarover te publiceren.
 

Burgemeester Prinslaan 49
6711 KC
Ede
Burgemeester Prinslaan 49
6711 KC
Ede
+31-(0)6-17138668
Selecteer een bestand aub.