Opleidingen details RINO Groep Utrecht

Als u als professional deze cursus gevolgd heeft dan wordt de presentie ingegeven door de opleider.

Praktijkondersteuner GGz in de huisartsenpraktijk (POH-GGz) (ID nummer: 333368)
Cursus met (fysieke) bijeenkomst(en)/ alleen accreditatie voor totaal
CategorieGeaccrediteerde puntenAccreditatieperiode
Geaccrediteerde deskundigheidsbevordering cliƫntondersteuners2109-10-2018 t/m 8-10-2021
Geaccrediteerde deskundigheidsbevordering GGZ-Agogen2109-10-2018 t/m 8-10-2021
Geaccrediteerde deskundigheidsbevordering Maatschappelijk werk2109-10-2018 t/m 8-10-2021
Geaccrediteerde deskundigheidsbevordering Sociaal Agogen2109-10-2018 t/m 8-10-2021
Geaccrediteerde deskundigheidsbevordering Sociaal Werker2109-10-2018 t/m 8-10-2021

Als praktijkondersteuner ggz kun je op een laagdrempelige manier van grote betekenis zijn in het leven van patiënten met psychische problemen die de huisartsenpraktijk bezoeken. Probleemverheldering, screening en diagnostiek, het opstellen en bespreken van een vervolgstappenplan, het geven van psycho-educatie en het begeleiden of ondersteunen bij zelfmanagement zijn belangrijke taken van de praktijkondersteuner ggz. Daarnaast heeft preventie een duidelijke plaats en wordt dit in een vroegtijdig stadium ingezet bij patiënten met beginnende klachten of bij hen die een verhoogd risico lopen om klachten te ontwikkelen. Terugval- en zorggerelateerde preventie, waarin zorgcoördinatie belangrijk is, behoort eveneens tot het takenpakket van de POH-GGZ.

De praktijkondersteuner ggz houdt rekening met de leefomgeving, de behoeften en (on)mogelijkheden van de patiënt. Soms zal het nodig zijn om te overleggen met andere zorgverleners om de behandeling goed af te stemmen op de vraag van de patiënt. Consultatie van een psycholoog of psychiater behoort eveneens tot de mogelijkheden. Wanneer er sprake is van (een vermoeden van) psychopathologie kan worden doorverwezen naar andere behandelaars in de ggz voor verdere diagnostiek en therapie. Chronisch psychiatrische patiënten worden echter - na terugverwijzing uit de specialistische ggz en onder bepaalde voorwaarden - steeds meer door de praktijkondersteuner ggz zelf begeleid. Er wordt nauw samengewerkt met de huisarts en het ondersteunende team in de huisartsenpraktijk en in de wijk. Taken worden helder op elkaar afgestemd, zodat gezamenlijk de beste zorg geboden kan worden.

Deze 20-daagse opleiding is ontwikkeld met het competentieprofiel van de LHV als uitgangspunt. Deze opleiding voldoet aan dit landelijk profiel.

Wat leer je?
Je wordt opgeleid tot praktijkondersteuner. Zo ontwikkel je jouw professionele rol in de zorgverlening en praktijkvoering van de POH-GGZ in de huisartsenzorg. Je ontwikkelt competenties op het gebied van vraagverheldering, signaleren en screenen, begeleiding en advisering staat daarbij centraal, uiteraard in relatie tot de diversiteit aan problematiek en doelgroepen waar de POH-GGZ in de praktijk mee te maken krijgt.

BeroepsgroepBeroepsorganisatie
Accreditatiebureau Kwaliteitsregister V&V en Register ZorgprofessionalsVerpleegkundigen & Verzorgenden Nederland
Consultatieve PsychiatrieVerpleegkundigen & Verzorgenden Nederland
GGZVerpleegkundigen & Verzorgenden Nederland
Kwaliteitsregister V&VVerpleegkundigen & Verzorgenden Nederland
LV POH-GGZLandelijke Vereniging Praktijkondersteuner Huisarts - Geestelijke Gezondheidszorg (LV POH-GGZ)
1 2 3
Nee
 CliĆ«ntondersteuners
 GGZ agogen
 Maatschappelijk werk
 Sociaal Agogen
 Sociaal Werkers
HoofdniveauSubniveauSub-subniveau
SectorenAlgemeenAlgemeen Maatschappelijk Werk
SectorenZorgGeestelijke Gezondheidszorg
Tijd9:30 - 16:30
LocatieUtrecht (NL) (Toon kaart)

Tijd9:30 - 16:30
LocatieUtrecht (NL) (Toon kaart)

Tijd9:30 - 16:30
LocatieUtrecht (NL) (Toon kaart)

De RINO Groep is een maatschappelijk betrokken organisatie. Met onze ruim 90 medewerkers organiseren we opleidingen, trainingen en congressen voor professionals die werken met mensen met een psychische kwetsbaarheid. Dit doen we in nauwe samenwerking met onze docenten en diverse samenwerkingspartners.

Oudenoord 6
3511 BS
UTRECHT
(030) 230 84 50
Selecteer een bestand aub.